referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoja
Streda, 8. februára 2023
Informačné systémy v podniku
Dátum pridania: 19.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luzbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 812
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 42m 10s
Pomalé čítanie: 63m 15s
 

Aj keď zatiaľ nemáme k dispozícii nejakú exaktnú metódu hodnotenia kvality informácie, za vhodné kritériá je možné považovať.
 pravdivosť (objektívnosť)
 konzistentnosť
 integrovanosť
 pragmatičnosť
 pohotovosť
K týmto kritériám by sme mohli pripojiť aj „inteligentnosť“, t.j. vlastnosť zachytiť poznatky a vedomosti v asociatívnom princípe, ktorý je blízky ľudskému mysleniu.
Určujúcim faktorom potreby informácií pokiaľ ide o množstvo, obsah, stupeň je hierarchická úroveň riadenia, na ktorej manažér pôsobí. Manažéri na najvyšších stupňoch riadenia potrebujú informácie charakterizujúce organizáciu ako celok a informácie o trhovom prostredí. Mali by zabezpečiť možnosť tvorby stratégie a kontrolu činnosti organizácie.
Manažéri na stredných stupňoch hierarchie potrebujú informácie zodpovedajúce danému stupňu riadenia (závod, prevádzka) alebo danej funkcii (výroba). Pracovníci tejto úrovne nevyhnutne potrebujú určité prekrytie informácií s vyšším a nižším stupňom riadenia. Obr. 2.1 Informačné potreby vedúcich pracovníkov v závislosti od ich postavenia v organizačnej štruktúre

Pracovníci na najnižšej úrovni hierarchie riadenia potrebujú informácie vyjadrujúce stav a výsledky riadených procesov v značnej podrobnosti a frekvencii ich získavania.


2.2 Klasifikácia informácií a ich zdroje
Jedným z dôležitých predpokladov toho, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoju funkciu, sú informácie. Musia to byť objektívne informácie, na základe ktorých si môže subjekt riadenia urobiť v potrebnom čase predstavu o stave riadeného objektu (v celku i v jeho častiach), o rozporoch vznikajúcich vo vnútri riadeného objektu alebo medzi riadeným objektom a jeho okolím. Informácie sú preto základnou podmienkou racionálneho riadenia. Kvalita informačného zabezpečenia riadenia podmieňuje do značnej časti efektívnosť riadenia. V riadení ekonomických systémov sa využíva veľa druhov informácií, ktoré možno členiť podľa rôznych kritérií. 1. Podľa obsahu zobrazovaných procesov
• ekonomické
• neekonomické (mimoekonomické)

2. Podľa pôvodu informácií
a) Informácie vonkajšie (externé)
• Informácie z centrálnych orgánov sa môžu týkať zámerov rozvoja hospodárstva, podmienok realizácie hospodárskej politiky vlády a pod.
• Informácie z ostatného okolia (makrookolia)
 Informácie z prieskumu potrieb
Sú to informácie potrebné na tvorbu odbytovej a výrobkovej stratégie podniku. Úlohou týchto informácií je poznávať štruktúru potrieb, faktory, ktoré pôsobia na ich vývoj, stupeň ich uspokojovania z kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky.
 Informácie z prieskumu spotrebiteľov
Tieto informácie poskytujú základné údaje o spotrebiteľoch, ich správania, ako aj príčiny tohto správania.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.