referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Informačné systémy v podniku
Dátum pridania: 19.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luzbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 812
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 42m 10s
Pomalé čítanie: 63m 15s
 

 Informácie z prieskumu výrobkov
Získané informácie sú významné pre rozhodovanie o ich ďalšej výrobe, ich inovácii alebo o výrobe nových výrobkov. Poskytujú poznatky o výrobku, jeho vlastnostiach a faktoroch, ktoré ovplyvňujú odbyt a spotrebu.
Externé informácie môžu byť podnetom na navrhovanie a realizáciu bežných zásahov do štruktúry prvkov a procesov v podniku, ale aj podnetom na navrhovanie a realizáciu závažnejších zmien.
Tieto informácie majú podstatný význam pri tvorbe podnikovej stratégie.

b) Informácie vnútorné (interné)
Vnútorné informácie podniku zachytávajú situáciu a procesy vo vnútri podniku. Ich úlohou je zabezpečiť informovanosť pracovníkov rôznych stupňov riadenia o:
• cieľoch
• programoch činnosti
• stave podnikových zdrojov
• priebehu príslušných procesov
Interné informácie sú spravidla bezprostredne využiteľné v činnosti organizácie. Bývajú podnetom na navrhovanie a realizáciu bežných riadiacich zásahov do jednotlivých prvkov a pracovných procesov v podniku v záujme úspešného plnenia plánovaných činností.
Vzájomný vzťah medzi informáciami vnútornými a vonkajšími je určený mierou (stupňom) internacionalizácie svojich činností. Podniky s vyšším stupňom internacionalizácie svojich činností musia odzrkadľovať potrebu budovania informačných väzieb na makrookolie. Tieto väzby sa realizujú pomocou tzv. marketingového informačného systému.

3. Podľa úrovní riadenia podniku
podľa postavenia informácií v systéme riadenia môžeme rozlišovať informácie:
• strategické – sú charakteristické tým , že dosah ich použitia je dlhodobý, sú to informácie často globálneho charakteru, využívané predovšetkým pre formuláciu strategických cieľov organizácie. Vyznačujú sa nízkym stupňom konkrétnosti a opakovateľnosti. Z hľadiska riadiacej hierarchie prichádza s nimi do styku najmä vrcholný riadiaci stupeň.
• taktické – sú konkrétnejšie a uplatňujú sa najmä v etape hľadania ciest a prostriedkov na dosiahnutie cieľov. Ich stupeň konkrétnosti a opakovateľnosti v porovnaní so strategickými informáciami je vyšší
• operatívne – sú veľmi detailné, s veľkou mierou opakovateľnosti a využíva ich najmä manažment pôsobiaci na operatívnej úrovni riadenia, pri riešení každodenných problémov.


4. Podľa vzťahu informácií k cieľu podniku
a) Informácie potrebné na určenie cieľa
Sú to informácie potrebné na správne definovanie cieľa podniku, sú prvým a súčasne aj základným predpokladom jeho fungovania.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.