referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Informačné systémy v podniku
Dátum pridania: 19.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luzbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 812
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 42m 10s
Pomalé čítanie: 63m 15s
 

Podľa toho, odkiaľ ich možno získať, sa rozlišujú:
• informácie zvonku (okolia) podniku
• informácie zvnútra podniku, ktoré sú uložené v rôznych pamätiach
• informácie uložené v intelektuálnych pomôckach – tabuľkách, archívoch, grafoch a pod.
b) Informácie zabezpečujúce realizáciu určeného cieľa
V riadení je potrebný dostatok informácií zabezpečujúcich realizáciu určeného cieľa v priestore a čase tak, aby sa cieľ dôsledne plnil. V tomto štádiu majú informácie charakter príkazov a úloh.
c) Kontrolné informácie
Informácie slúžiace na kontrolu plnenia cieľa zhodnocujú množstvo a štruktúru vynakladanej živej a zhmotnenej práce pri realizácii cieľa. Tieto informácie majú veľký význam z hľadiska nového určenia cieľa a regulácie. Množstvo a miera agregácie výsledných (kontrolných) informácií musí zodpovedať vysielaným riadiacim signálom.3. Informačné systémy

3.1 Podstata a úloha informačných systémov
V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom informačný systém v dvojakom význame. V užšom – programovo-technickom chápaní, na označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom chápaní rozumieme informačným systémov systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie.
V prvom prípade je hlavnou úlohou systému spracovanie údajov, ktoré v podniku vznikli. Nerieši otázky pre koho a na aké rozhodnutia budú tieto údaje slúžiť. Z tohto vymedzeného definovania informačného systému vyplýva, že systém spracovania údajov je len jeden z podsystémov informačného systému.
V druhom prípade ide nielen o spracovanie údajov, ale aj o zhromažďovanie, prenos, uchovávanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu.
Informačný systém nemožno teda stotožňovať len so systémom spracovania údajov.
Je to systém pozostávajúci z ľudí, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému. Jeho základnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí. 3.2 Zložky informačného systému
Informačný systém tvoria tieto základné zložky:
- podsystém zhromažďovania údajov
- podsystém prenosu údajov
- podsystém pamätania a uchovávania údajov
- podsystém výberu údajov
- podsystém spracovania údajov
- podsystém spracovania údajov
- podsystém prezentácie a distribúcie informácií

Podsystém zhromažďovania údajov zahŕňa:
• zhromažďovanie údajov pomocou rozličných zariadení a prostriedkov a záznam na príslušné pamäťové médium
• kontrolu správnosti údajov
Podľa miesta vzniku a miesta zhromažďovania údajov rozlišujeme centralizované a decentralizované zhromažďovanie.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.