referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Informačné systémy v podniku
Dátum pridania: 19.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luzbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 812
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 42m 10s
Pomalé čítanie: 63m 15s
 

Je však dôležitá aj efektivita z hľadiska nákladovosti a dosahovania efektov z jeho uplatnenia.


3.3 Poslanie informačných systémov
Tak ako sa mení podnikové prostredie, mení sa ja informačná technológia, mení sa aj poslanie a ciele, ktoré kladieme na informačný systém Zatiaľ čo v minulosti slúžil počítač ako dielňa na papierové dokumenty a jeho výkon bol meraný počtom spracovaných dokumentov za deň, dnes sme sa zamerali na to, aby sme z počítačov dostávali správne informácie pre správnych ľudí v správnom čase. Cieľom informačného systému je potom zlepšiť výkonnosť ľudí v podnikoch prostredníctvom využívania informačnej technológie. Podľa použitej technológie IS poznáme štyri vývojové etapy:

1. Prvá etapa
Spracovanie dát (Data Processing – DP) – od 60. rokov. Cieľom týchto IS bolo zvýšenie účinnosti podnikových operácií na základe automatizácie informačných procesov.
2. Druhá etapa
IS pre riadenie (Management Information Systems – MIS) – od 70. rokov. Tieto IS boli orientované na zvýšenie účelnosti riadenia informačným uspokojovaním požiadaviek manažmentu.
3. Tretia etapa
Strategické IS (Strategic Information Systems – SIS) – do 80. rokov. Strategické IS majú prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podniku vyvolaním zmien v spôsobe podnikania.
4. Štvrtá etapa
Novodobý IS – začiatok 90-tych rokov, cieľom bolo prispieť informáciami ku globalizácii a bezprostrednej komunikácii podnikov na celom svete.

Informačné systémy vo svojom vývoji podliehajú rozmanitým obsahovým zmenám ktoré vytvárajú kritériá pre ich členenie a teda z hľadiska obsahu automatizácie poznáme:
Informačné systémy evidenčného typu – boli prvou vývojovou etapou informačných systémov s najjednoduchšími formami uplatnenia výpočtovej techniky. Takéto informačné systémy umožňujú napr. automatizovanú evidenciu zásob, hmotného investičného majetku, miezd, objednávok, faktúr, aktualizáciu evidenčných záznamov, tlačenie evidenčných a štatistických zostáv a pod. Často poskytujú nadbytočné, a aj nepoužiteľné informácie na riadenie.
Systémy na podporu rozhodovania – sú počítačovo realizované informačné systémy poskytujúce manažérom potrebné informácie vo vhodnej forme väčšinou dialógovou formou práce s počítačom. Systémy na podporu rozhodovania využívajú okrem evidenčnej zložky aj rozličné modelové prostriedky a techniky umožňujúce automatizovať nielen informačné, ale aj niektoré rozhodovanie procesy.

4. Manažérsky informačný systém

Manažérsky informačný systém (Management Information System – MIS) je centralizovaný a obyčajne komputerizovaný informačný systém, ktorý používajú manažéri podniku v rozhodovaní. Je to komplexný súbor integrovaných informačných podsystémov, ktorý je zameraný na sledovanie činnosti podniku a strategické prognózovanie.


Z obrázku vyplýva, že s rastúcou hierarchiou riadenia narastá neurčitosť v požiadavkách na jednotlivé IS (podsystémy IS) a súčasne ubúda objem interných informácií (v dôsledku výberu potrebných informácií).
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.