Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zálohovací mechanika

Úvod :

V této seminární práci bychom chtěli věnovat svou pozornost zálohovacím médiím a mechanikám, které jsou velice důležitými prostředky informačních systémů. Asi každý kdo se setkává ve své práci a v životě s výpočetní technikou musí dbát o bezpečnost svých dat, své práce a potřebuje uskutečňovat přenos výsledků své práce mezi více počítači, či stanicemi. Je potřeba zřizovat si kopie svých prací, ale i např. softwarového vybavení pro případ havárie pevného disku, serverových disků, celého počítače či sítě, ale i proti zlým úmyslům ostatních lidí (viry, krádeže), či živelným pohromám. K těmto účelům právě slouží zálohovací prostředky. To jakým způsobem si každý tuto archivaci provede, záleží čistě na jeho subjektivních potřebách, tzn. jak velké množství dat chce archivovat, je-li dále potřeba tuto archivaci obnovovat, jak často s ní chce pracovat a jaké klade požadavky na rychlost práce (vyhledávání, přenos, záznam) a jaké finanční prostředky hodlá na toto vynaložit. Tato seminární práce vznikla do předmětu Technické prostředky informačních systémů. 1. Vysokokapacitní diskety

1.1 Úvod -Bez disket to nepůjde

Poslední léta se nesou ve znamení obrovského rozvoje výpočetní techniky.

Výkon procesoru a grafických karet, velikost a přenosová rychlost pevných disků, otáčky mechanik CD-ROM, ale i nároky nových aplikací, to vše se v posledních letech dramaticky zvyšovalo. V počítači však zůstává stále stejná a pomalá disketová mechanika, která používá diskety s kapacitou 1,44 MB. Některé jejich funkce postupně převzala jiná zařízení, a tak dnes již nikdo nespouští programy z disket, ale z pevného disku, k instalaci programů se používá většinou disk CD-ROM a k zálohování řada různých mechanik a médií.

Magnetická technologie je levnější než srovnatelná magnetooptická, proto v poslední době zaznamenává velký vývoj. Každému je dnes jasné, ze klasická floppy disketa 1,44 MB je již zastaralá. Ovšem přenosné médium tohoto typu je téměř nepostradatelné - vždyť v každém počítači je dnes floppy mechanika. Tím pádem se otvírá lákavý trh pro výrobce, kteří se pokoušejí nabídnout své řešení. Na první pohled se jednotlivé verze velmi podobají, ale standard se teprve hledá. Nyní jde především o to, kdo se na trhu dokáže prosadit.

Byly sice nesmělé pokusy o výměnu disketové mechaniky, ale "třiapůlka" odolala jak projektu diskety formátu ED s kapacitou 2,88 MB (mocně podporovaného firmou c), která se především kvůli vysoké ceně nijak podstatně nerozšířila, tak Flopticalu, mechanice pro 3,5” média, jejíž kapacita je 21 MB. Tato mechanika je schopna práce i s běžnými disketami a připojuje se prostřednictvím rozhraní SCSI. Předem bych chtěl upozornit, že neexistuje ostrá hranice mezi velkokapacitní disketovou jednotkou a přenosným pevným diskem. Obě kategorie mohou používat stejných principů ukládání dat a skutečně záleží na subjektivním pocitu. V posledních dvou letech jsme tedy svědky nástupu nových médií. Největší slávu na poli záznamových a zálohovacích zařízení ovšem zatím sklízí americká společnost Iomega. Co za tím vlastně vězí?

1.2 Iomega
Nebývalý úspěch společnosti Iomega, která se proslavila zejména svými disketovými mechanikami Zip a Jaz, vyvolal nedávno diskusi o budoucnosti lehkých záznamových médií. Již delší dobu je lidem kolem počítačů jasné, že dny současných disket s kapacitou 1,44 MB jsou zřejmě sečteny. Astronomicky rostoucí objem přenášených a zpracovávaných dat si totiž žádá zařízení s mnohem vyšší kapacitou. Společnost Iomega, která přišla v březnu 1995 se svou 100MB disketou Zip jako první, se tedy na scéně objevila v pravý čas.

- Něco historie -
Společnost Iomega není na poli záznamových médií žádným nováčkem. Byla založena už r. 1980 a od počátku se soustřeďovala převážně na výrobu tzv. Bernoulliho disků.
V tomto klidném závětří prožila celých deset let, aniž by ji kdokoli vážněji zaregistroval. Ekonomické problémy si začátkem devadesátých let vyžádaly restrukturalizaci – od prvního čtvrtletí roku 1994 se hovoří o ”zcela nové” firmě Iomega, která chce na staré Bernoulliho disky co nejdříve zapomenout.
První vlaštovka přiletěla v podobě mechaniky Zip Drive, ve které se používají výměnné disky o kapacitě 100 MB. Tato mechanika vzbudila zaslouženou pozornost a v průběhu roku 1995 získala řadu prestižních ocenění, včetně proslulého zařazení do seznamu Ten Most Wanted časopisu Vogue. Kromě ní dnes firma Iomega vyrábí také páskové mechaniky Ditto (externí i interní) ve variantách o kapacitě 0,8, 2 a 3,2 GB (s kompresí, jinak je velikost poloviční), které jsou určeny k zálohování dat. Nástupcem disket Zip jsou o rok mladší diskety Jaz, které jsou schopny pojmout až 1 GB dat se zajímavou přístupovou dobou. Tato doba (10 – 12 milisekund) je totiž srovnatelná s přístupovou dobou většiny současných pevných disků. Novým přenosným záznamovým médiem je disk Viper, který se technologicky podobá spíše pevným diskům než disketám.

Základní srovnání
Mezi hlavní kandidáty na přímé nástupce disketové jednotky patří tedy bezesporu mechanika ZIP Drive společnosti Iomega a disketa LS-120 (a:drive) společnosti O.R.Technology.

1.3 ZIP
Od března roku 1995, kdy se začala prodávat mechanika Zip drive, se prodalo již 6 000 000 těchto mechanik a díky své cenové dostupnosti si získala řadu uživatelů. Společnosti Iomega se skutečně podařilo zaplnit trh mezi 3,5” disketami s nízkou kapacitou a malou spolehlivostí a dalšími zařízeními, která sice mají velkou kapacitu, ale jsou například drahá. Na trh se však již ženou i další výrobci, a to například s mechanikou LS-120, která je zpětně kompatibilní s 3,5” disketovou mechanikou. Podle zástupců firmy Iomega uvažovala o této cestě i tato společnost, ale je podle ní technologicky složitá a nákladná (stále vyjde levněji disketová mechanika, která se stále používá, a mechanika Zip než mechanika LS-120). Výkonnostními parametry (seek 29 ms) se ZIP dostává na rozhraní mezi běžnými disketami a harddisky a je nejvhodnějším řešením pro uživatele, který požaduje rychlé zálohování nebo přenos dat za velmi slušnou cenu.

Toto zařízení lze samozřejmě také použít i jako náhradu pevného disku - aplikace lze spouštět přímo z ”disket”, aniž by bylo nutné je předtím kopírovat na pevný disk.
Původně bylo k dispozici interní provedeni (levnější) a dvě externí verze, připojitelné přes EPP (Enhanced Paralel Port) s přenosovou rychlosti 25 MB/min nebo SCSI-II sběrnici s přenosovou rychlosti 60 MB/min. Později přibila verze pro IDE. Instalace mechaniky ZIP drive s rozhraním IDE je možná pouze v dílně prodejce, neboť se samostatně neprodává. S rozhraním IDE je jako jediná bootovatelná (v ostatních provedeních není). Takto pokrývá ZIP drive širokou škálu uživatelů.
ZIP drive používá diskety o kapacitě 100 MB a formátu PC nebo MAC. Po naformátování zbude na médiu něco přes 95,7 MB prostoru pro záznam vlastních dat. NENÍ zpětně kompatibilní s formátem 1,44 MB. Přenosová rychlost je o 50 až 250% větší než u diskety LS-120. Jedním z největších prodejců mechanik ZIP drive v ČR je firma AutoCont. Existují též Zip-diskety s kapacitou 25MB, jako alternativa ke 100MB disketám.
Ovladače jsou dostupné pro operační systémy MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95, OS/2 a MAC OS.

Při testování Zipu v Časopise Chip je zmínka o jednom malém nedostatku této mechaniky. Zip byl zařazen mezi dva počítače, které měly vybudovánu síť CONNECT, komunikující prostřednictvím paralelním portu. Síť zůstala plně funkční, Zip Drive se na počítači, k němuž byl připojen, objevil; ale na vzdáleném počítači se jej nepodařilo namapovat.

(Iomega Zip Z100i insider) Interní ZIP
Jak jsem se již zmínil, existuje také interní mechanika ZIP, připojitelná pomocí rozhraní SCSI. Podobná mechanika existuje i ve verzi, která se připojuje pomocí rozhraní IDE. Tato mechanika Zip však je k dispozici jen prostřednictvím OEM-partnerů Iomegy, kteří ji montují do svých počítačů, a samostatně v prodeji není. Její instalace není totiž zcela jednoduchá a uživatelé by se mohli setkat s některými problémy. Prvním z OEM-partnerů firmy Iomega u nás je společnost AutoCont, která mechaniky Zip-IDE na přání montuje do svých počítačů. Nelze sice výkonnost mechaniky Zip-drive srovnat s výkonností moderních pevných disků (ve srovnání s diskem je celková výkonnost zhruba třetinová), avšak ze srovnání kapacity a přenosové rychlosti klasické 3,5” diskety vychází mechanika Zip drive velice příznivě. Nejpomalejší je při sekvenčním načítání dlouhých bloků dat. Přesto ji lze použít i k provozování méně náročných aplikací.
Kryt vlastního datového nosiče je pevnější než u běžných 3,5" disket. Ačkoliv jsou jak médium Zip, tak vlastní jednotka malé, zaberou přesto v krytu počítače 5,25" šachtu.
Windows 95 rozpoznají interní verzi SCSI okamžitě, není nutná instalace diskety se speciálními ovladači.
Zakládání médií se děje mechanicky, vyjímání je naproti tomu elektronické.

Z této mechaniky lze i bootovat (mechanika se hlásí jako A) jako z pevného disku nebo z diskety. Za tímto účelem spolupracuje Iomega s výrobci biosů, například s firmami American Megatrends nebo Phoenix.
Další novinkou je PCMCIA-karta Zip, která slouží k připojení SCSI-mechanik Zip pomocí rozhraní PCMCIA.
Ve snaze rozšířit nabídku mechanik Zip prodala společnost Iomega licenci na výrobu a prodej mechanik kompatibilních s mechanikami Zip od společnosti Matsushita Communication Industrial. Tyto mechaniky tedy vyrábí více výrobců. Zip drive i pro notebooky
Souběžně s úspěšným nástupem svých 3,5" 100MB ”disketových” mechanik Zip drive na trh osobních počítačů se firma Iomega snaží toto médium prosadit i ve světě přenosných počítačů. Interní ”notebooková” verze mechaniky Zip drive má stejné rozměry jako výměnný modul běžné 3,5" disketové mechaniky a její hmotnost je srovnatelná se soudobými ”notebookovými” mechanikami CD-ROM.

Zda se firmě Iomega průnik na poměrně uzavřený trh notebooků podaří, však zatím není příliš jisté. Plány na využití mechaniky Zip drive totiž dosud nezveřejnil žádný z hlavních výrobců přenosných počítačů. V podobné situaci jako firma Iomega je však zatím kupodivu i firma 3M, která vyrábí konkurenční 3,5" 120MB disketovou mechaniku LS-120 a která připravuje i její ”notebookovou” verzi. Dokonce i firma Compaq, která se na vývoji mechaniky LS-120 přímo podílela a která ji již nabízí v některých svých modelech stolních počítačů, zatím odmítá sdělit, zda využití mechaniky LS-120 v přenosných počítačích vůbec připravuje.
1.4 Jaz V1000i
Jednotka Jaz od společnosti Iomega je konstruována podobně jako mechaniky od Syquestu. V 3,5" krytu média jsou umístěny dva pevné disky. Elektronika čtecí a zápisové hlavy a celá ostatní elektronika se nachází v samotné jednotce. Po zasunutí disku potřebuje jednotka asi 13 sekund, než dosáhne potřebných otáček. Stejně dlouho trvá, než se disk opět zastaví po aktivaci elektronického vyjmutí.
Windows 95 okamžitě rozpoznají Jaz jako zařízení SCSI a přijmou jej do systému. Pro DOS nám výrobce připravil příjemné překvapení: Chceme-li používat jednotku i pod DOS, zadáme do příkazové řádky GUEST.EXE. Po krátkém hledání je zařízení k dispozici např. pod označením D:.

To je výborná věc, protože tím odpadá obvyklé obtížné ”šťourání” v souboru CONFIG.SYS.
Cena médií je dosti vysoká; za to jsme odměněni přenosovou rychlostí 3,2 MB/s, což může směle konkurovat běžným pevným diskům.
S mechanikou Jaz ( stejně jako se Zip-mechanikou) se dodává software, který je zaměřen především na snadnou a komfortní správu, katalogizaci a vyhledávání zálohovaných souborů. Jaz je nesporně skvělý zálohovací prostředek, avšak vzhledem k jeho poněkud vyšší ceně dá zatím řada našich uživatelů přednost mechanice Zip drive.

Diskety s větší kapacitou nenabízí jen společnost Iomega; několik dalších výrobců chce prosadit konkurenční řešení, tedy zařízení s větší kapacitou, než jakou poskytují normální 3,5” diskety, které mají kromě malé kapacity i další nevýhody, jako je nespolehlivost nebo pomalost.
Společnost Imation nabízí 3,5” disketu LS-120 s kapacitou 120 MB. Na jejím vývoji a prosazení na trhu se různou měrou podílely společnosti Imation, Compaq a O.R. Technology.

1.5 A:drive (LS-120)

A:drive byl uveden na trh v roce 1996 na veletrhu CeBIT. Má sice 18 měsíční zpoždění oproti mechanice ZIP drive, ale její výrobce O.R.Technology má silnou podporu od firem Imation (vyrábí média LS-120), Compaq (hlavní OEM partner) a Matshushita.
Její instalace je jednoduchá: instaluje se do volné šachty počítače (lze ji dát naležato i na výšku), připojí se ke kablíku s napájením a k rozhraní ATAPI IDE, tedy ke stejnému, k jakému je připojen pevný disk a který je dnes v podstatě v každém osobním počítači. Pokud máte operační systém Windows 95, je tím instalace skončena, protože systém sám mechaniku rozpozná. Pokud používáte DOS nebo Windows, musíte nainstalovat příslušné ovladače a program pro formátování 120MB disket.

Důležitou výhodou mechaniky A:drive je její zpětná kompatibilita s běžnými 3,5” disketami, tedy s disketami o kapacitě 1,44 MB (HD) a 720 KB (DD). Na rozdíl od mechanik Zip-drive tak může tato nová mechanika zcela nahradit klasickou 3,5” mechaniku, protože o možnost číst a zapisovat na ”normální” diskety se nepřipravíte. Obě mechaniky mohou být ale klidně nainstalovány současně.
Jako médium se používá disketa LS-120 (po naformátování 120,1 MB, tj. o 20% větší kapacita než ZIP), jejíž rozměry jsou shodné s rozměry "třiapůlky". Tento systém také umožňuje plně pracovat s disketami stávajícími (DD, HD i formáty DMF) - umožňuje je číst, zapisovat na ně a také je naformátovat. Jednotka provádí zápis nebo čtení 5x rychleji (při použití média LS-120), příp. 3x rychleji (při použití klasických disket) než klasická disketová mechanika.

Pokud ovšem budete chtít používat pouze mechaniku A:drive, vzniká tu jeden problém. Ne často, ale občas (například při přestavbě počítače, výměně nebo havárii pevného disku a podobně) je nutné nabootovat systém z diskety, protože z disku to z nějakého důvodu není možné.
Potom musíte zajistit, aby bylo možné bootovat z mechaniky A:drive, a to vyžaduje upgrade BIOSu. Musíte si tedy zjistit, zda váš počítač vůbec může bootovat z tohoto nového zařízení. U nových počítačů vybavených touto mechanikou by měl být problém bootování vyřešen již od výrobce. Pro a:drive nabízí česká firma A&A přídavnou kartu Floppy Max od výrobce Promise, která umožňuje tuto mechaniku používat při bootování na systémech, které nemají upravený BIOS. Mechanika a:drive využívá technologii nazvanou Laser Servo Technology (LS), kterou vyvinula společnost Imation společně s firmami OR Technology, Compaq Computer a Matsushita-Kotobuki Electronics Industries. Společnost Imation vznikla oddělením dvou obchodních sekcí, které se zabývají ukládáním dat a zobrazováním (information and imaging = imation), od firmy 3M.

Vysoká kapacita média je umožněna použitím nové technologie. U technologie LS-120 jsou sice data zaznamenávána do magnetické vrstvy, tak jako u normálních disket, k přesnému umístění hlavičky (ta je dvojitá, tak aby umožňovala čtení a zápis na starší diskety) je však použit optický systém. Hustota stopy pak může být 2 490 tpi (stop na palec). Pro srovnání lze uvést, že klasické 3,5” diskety mají hustotu stopy 135 tpi.
Mechaniky LS-120 používají stejný systém souborů jako standardní diskety (mají stejnou tabulku FAT), ale jsou ”chytřejší”. Pro zajištění větší spolehlivosti je použita technologie, která umožňuje zjistit chyby a opravit je (používá se mimo jiné kódování Error Correction Code, které je schopné rozpoznat i opravit určitý počet chybných bitů). Kromě vyšší rychlosti a kapacity se tedy nová disketa LS-120 může pochlubit i větší spolehlivostí.

Prozatím se vyrábí pouze interní varianta IDE a SCSI. Existuje i verze SLIM pro notebooky, představená na veletrhu Comdex Fall '96. Velkou výhodou do budoucna je také fakt, že mechanika LS-120 je podporována významným výrobcem BIOSu počítačů, firmou American Megatrends Inc. v jejich nove verzi AMI BIOS 97.Chyba! Záložka není definována.
Výkonnostně je tato mechanika nejhorší (seek cca 70 ms), jen o málo přesahuje běžnou FD mechaniku.

3,5” mechaniku, která je schopná s těmito disketami pracovat, již vyrábí několik firem, jako například společnost Mitsubishi. Jde o mechaniku MF357G. Mechanika LS-120 zatím může být využívána jen ve stolních počítačích, které používají operační systémy MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95 a Windows NT, neboť externí mechaniky zatím nejsou na trhu. Oproti mechanikám Zip-drive jsou myšleny mechaniky a:drive jako přímé náhrady stávajících 3,5” mechanik.

Uživatelé Zip-drivu se bez ”staré” mechaniky ještě nějakou dobu neobejdou. Cenově zatím ovšem vychází příznivě mechanika Zip-drive, a to i v případě, kdy si k ní pořídíte i normální 3,5” mechaniku.
Instalace mechaniky A:drive je jednoduchá a důležité je použití standardního rozhraní IDE ATAPI. Rozhraní, které používají normální disketové mechaniky, by tak mohlo časem úplně vymizet. Pokud se vůbec mechaniky A:drive masově prosadí, bude to jistě nějakou dobu trvat. Do té doby budete ale možná nuceni stále používat 1,44MB diskety, protože nebudete vědět, zda tam, kam si diskety nesete, budou mít mechaniku schopnou číst 120MB diskety. Starých disket se tedy ještě nějakou dobu asi nezbavíme. 1.6 Výměnné disky firmy SyQuest

Mezi vysokokapacitní magnetické jednotky zcela neodmyslitelně patří také výrobky firmy SyQuest (která své cartridge ovšem nazývá výměnnými disky, aby tím zmátla zákazníky). Ačkoliv SyQuest patřil k prvním, kteří přišli s technologií výměnných disket, příliš se neprosadil kvůli vysokým cenám svých výrobků a tím přenechal velkou část trhu nejdříve streamerům a pak firmě Iomega. Pod tlakem konkurence se však nyní ceny snížily na přijatelnou úroveň. Sortiment firmy SyQuest obsahuje celou rodinu mechanik a výměnných cartridgí, které však nejsou zpětně kompatibilní. Zde jsou nejrozšířenější produkty:

nSyQuest SQ 5200C (starší model - cenově nepříznivý)
·5,25" cartridge 200 MB, 88 MB, 44 MB
·provedeni interní/externí, připojení SCSI
·přístupová doba 18 ms

Dlouhou dobu byla se jménem Syquest spojena představa výměnného média. Vývojáři této firmy jako první oddělili médium od mechaniky hlavičky, a mohli tak kdysi nabídnout cenově výhodná výměnná média. Z úmyslu zůstat kompatibilní se starými médii možná vychází staromódně působící mechanika zařízení SQ 5200C. Médium o kapacitě 200 MB může být, stejně jako u předchůdců, zataženo neopatrným uživatelem do neštěstí, když se např. aktivuje páčka k vyjmutí média, zatímco se médium ještě točí.
Stav zařízení se indikuje svítivými diodami. Červená říká, že se založený disk točí, zelená, že je možné bezpečně aktivovat vyjmutí média.
Pod Windows 95 běží jednotka ihned. V čistém prostředí DOS přebírá řízení ovladač ASPIDISC. U média založeného na technologii pevného disku nejsou dosažené parametry nijak okouzlující. Zejména když je srovnáme s hodnotami jednotky Jaz, které leží podstatně výš.
Kompatibilita s velmi rozšířenými výměnnými médii s kapacitou 44 MB a 88 MB je výhodná.
Náklady na 1 MB prostoru jsou však silně přehnané.

nEZ Flyer 230 MB
·3,5" cartridge 230 MB, 135 MB, (270 MB - velmi drahé)
·provedeni externí, připojeni SCSI/paralelní port
·přístupová doba 14 ms

Jedná se o výrobek firmy SyQuest, který měl být dalším trumfem zejména proti ZIP drivu firmy Iomega (po nepříliš úspěšném tažení s EZ-Drivem 135). EZFlyer využívá na rozdíl od Zipu pevný kovový kotouč s velmi dobrou ochranou proti otevření či poškození, takže správně by se mělo médium nazývat spíše cartridge než disketa. V mechanice lze číst i zapisovat nejen cartridge EZFlyer 230, ale i EZ135, které pocházejí ze staršího bratříčka. Jeho výhodou je větší kapacita, rychlost a kratší přístupová doba oproti ZIP drivu. Proti zase cena a poměrně malé rozšíření mezi uživateli.
EZFlyer se dodává v interním i externím provedení s rozhraním SCSI, příp.EPP (paralelní port). V provedení s SCSI rozhraním je za určitých podmínek bootovatelný. Podporuje operační systémy DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, Mac OS a OS/2.

nSyJet 1,5 GB
·provedeni interní SCSI/EIDE / externí SCSI/EPP (par.port)
·přístupová doba 12 ms
·SyJet 1,5 GB je na trhu od ledna 1997. Ve verzi pro SCSI (int./ext.) lze připojit k PC a MAC a dosahuje přenosové rychlosti až 10 MB/s v burst modu. Jako horka novinka je k dispozici i pro EIDE, na němž dosahuje až 16 MB/s v burst modu.

Jakousi alternativu k mechanikám Jaz nabízí společnost SyQuest v podobě 3,5” mechaniky SyJet, která se připojuje přes paralelní port nebo pomocí rozhraní SCSI, či EIDE. Je na trhu od počátku roku 1997. Jako médium se používá 3,5" cartridge s dvěma disky, jejíž kapacita je 1500 MB. Přenosová rychlost i přístupová doba je prakticky stejná jako u JAZ drivu a blíží se vlastnostem pevného disku. Do mechaniky se vkládají výměnné disky o větší kapacitě než disky Jaz, a to o kapacitě 1,5 GB.
Je kompatibilní s operačními systémy DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Mac OS, UNIX a Netware. Fujitsu M2513A2
Fujitsu má na jednom 3,5" nosiči kapacitu 640 MB. Mechanika má 2MB cache.
Vnějškově se média podobají 3,5" disketám. Pouze kryt je trochu silnější a robustnější. V důsledku technologických omezení je výkonnost při zápisu s průměrnými 420 KB/s
poněkud hubená, zatímco 1,46 MB/s při čtení dělá lepší dojem.
Ceny za média jsou příznivé, cena zařízení je bohužel příliš vysoká.

(MCD neboli Nomai 540 / MaxIt)

Jednotka MaxIt vyráběná firmou Xyratex je také často označována jako NOMAI 540, neboť používá medium MCD 540 firmy NOMAI - jak je vidět, je zde poněkud zmatek v označování výrobců, mechanik a medií. Jak plyne již z názvu, medium má kapacitu 540 MB. MCD je dodáván jak v externím provedení (notebook, Macintosh), tak i v interním provedení (PC) a lze z něj i bootovat. Připojení je možné pres SCSI nebo EPP (par.port).

Na rozdíl od ostatních produktů, kde mezi těmito připojeními není cenový rozdíl, zde je paralelní verze téměř o 1500 Kč dražší. Formát diskety může být buď pro PC nebo MAC. Z diskety LZE BOOTOVAT. Jednotka vznikla v rámci programu ESPRIT (program Evropské Unie pro rozvoj informačních technologií) jako výsledek projektu MAGDRIVE. Na projektu se podílely firmy Nomai (Francie), Xyratex (GB) a dále například firma Acorn RISC Technology (GB).

High Density Floppy Disk Drive
Firma Mitsumi, známá hlavně výrobou levných mechanik FDD a CD-R představila na výstavě Comdex Fall '96 mechaniku s názvem "High Density Floppy Disk Drive". Téměř stejný výrobek založený na shodné technologii představila firma Swan pod názvem UHC-drive. Spor mezi těmito firmami skončil dohodou. U Mitsumi je vsak nouze o jakékoli informace, takže není zcela jasné, jestli ve výrobě pokračují.

1.7 UHC-drive
Diskety o rozměrech 3,5" mají kapacitu 128 MB, mechanika je zpětně kompatibilní s FD 1,44 MB a melo by z ní jít bootovat. Ze všech dosud uvedených mechanik má UHC-drive nejlepší technologii, čtení a zápis je čistě magnetický a hlavičky nejsou v kontaktu s mediem (jako u HD) což umožňuje dosáhnout rychlost otáček 3600 rpm. Připojení je možné přes SCSI-II nebo IDE. Cena mechaniky je však příliš vysoká. Výroba této mechaniky začala v 1.čtvrtletí 97.

1.8 HODNOCENÍ - Diskety s větší kapacitou (JAZ, SyJet, Nomai 540, EZFlyer)
Jejich kapacita sice nedosahuje kapacity nejmodernějších streamerů nebo magnetooptických jednotek, ale představují rozumný kompromis mezi rychlostí přístupu k datům, cenou a kapacitou. Tyto kapacity vyžadují náročnější technologii (tzv. magnetorezistivní hlavy - známé z modernějších harddisků), jemnější mechaniku a vyšší kvalitu média, proto patří do vyšší cenové kategorie. To je důvod, proč jsou tyto mechaniky nasazovány hlavně ve větších firmách a specializovaných pracovištích (např. DTP) a nikoli pro domácí použití jako je tomu u nižší kategorie. Přístupovou dobou okolo 10 ms a přenosovou rychlostí několik MB/s mohou tyto jednotky konkurovat harddiskům.
V poměru cena/MB vychází nejlépe SyJet 1,5 GB. Komu stačí 500 MB dat na disketě, zvolí asi levnější Nomai 540.
JAZ je zlata střední cesta, jeho velkou výhodou je opět velké množství prodaných exemplářů, zatímco jeho konkurenti jsou čerstvé novinky na trhu.
1.9 Hodnocení - (menší kapacity)
V druhé kategorii jsem uvedl výrobky, jejichž kapacita okolo 100 MB a nízká cena je předurčují k masovému rozšíření jako nástupce nynější 3,5" mechaniky 1,44 MB.Pozice ZIPu, který si jako první získal velkou část trhu se zda byt dobrá diky skvělé marketingové strategii firmy Iomega. Mnoho prodaných kusů ZIPu zaručuje dobrou přenositelnost média. Za a:drivem zase stojí řada velkých firem včetně podpory BIOSu, proto je možné, že se časem prosadí jako náhrada za nynější floppy diky levnějším OEM verzím. UHC je sice technicky nejdokonalejší, ale příliš drahý..
V tomto okamžiku bych pro domácí použití nebo malou firmu vybral jednotku ZIP kvůli její ceně, dostupnosti (doslova na každém rohu) a kompatibilitě.

V následující tabulce je základní porovnání vlastností a použití jednotlivých formátů. Podrobnější informace o daném formátu jsou uvedeny v jednotlivých článcích pro daný formát.

TypZIP drivea:drive(LS-120)Nomai 540 / MaxIt (MCD)EZFlyerJAZ driveSyJet
kapacita100 MB120 MB540 MB230 MB1070 MB1500 MB
provedeníI / EII / EI / EI / EI / E
přístupová doba29 ms65 ms10 ms13,5 ms12 ms12 ms
přenosová rychlost0,8-1,4 MB/s560 KB/s3-5 MB/s1,2-2,4 MB/s3,5-6,7 MB/s3-6,9 MB/s
EPPX-XX-X
SCSIX-XXXX
IDEXX---X
bootovacíXXXXXX
Poznámky:
provedení: I . interní, E . externí
EPP, SCSI, IDE: rozhraní pro připojení k počítači
bootovací: jde-li natáhnout systém z výměnného média (pouze u některých rozhraní pro připojení k počítači)

Přehledová tabulka
NazevZIP driveA:drive (LS-120)UHC-driveNomai 540 / MaxIt (MCD)JAZ driveSyJet 1,5 MB
VyrobceIO MegaO.R. TechnologySwanNomai ,Xyratex IO MegaSyQuest
Kapacita100 MB120 MB130 MB540 MB1 GB1,5 GB
PřipojeniSCSI/ EPP/ (EIDE)IDE/ (SCSI)IDE/ SCSISCSI/ EPPSCSISCSI/ EPP/ (EIDE)
Přistup.doba29 ms65 ms18 ms10 ms10-12 ms12 ms
Přenos.rychlost1,4 MB/s560 kB/s10MB/s3-5MB/s6,6 (burst 10) MB/s7 (burst 16) MB/s
Otacky2900 rpm720 rpm3600 rpm???5400 rpm???
BootovaniNeAnoAnoAnoNeNe
FD 1,44 MB comp.NeAnoAnoNeNeNe
Cena-interní(3700)-4700(5800)-6300ma byt $30790012400-1390011500
Cena-externí5000-5500neexistuje???950014700-1700014400
Cena media370-440470???18002700-35002800
Poznámky:
1.Ad Připojeni - v závorkách jsou chystané nebo nove uvedené varianty. Varianta EPP (paralelní port) existuje pochopitelně jen v externím provedeni.
2.Ad Cena interního provedeni - ceny v závorkách jsou za OEM verze (tedy nejlevnější)
3.Ad Cena externího provedeni - ceny jsou uvedeny pro SCSI verzi, ale zpravidla přiliš nezávisí na interfacu, kromě Nomai 540 (viz). 4.Ad Cena media - nižší ceny platí při zakoupeni většího baleni (5-pack u JAZ, 10-pack u ZIP)
2. Páskové mechaniky

2.1 Situace na trhu
Na trhu se dnes na poli páskových jednotek můžeme setkat se dvěma extrémy. Pro cílovou skupinu domácích uživatelů je zde nabídka velmi levných páskových jednotek, cenově konkurujících přenosným diskům a disketám. Tato skupina se vyznačuje menší kompatibilitou. Typickým případem je dnes asi nejzajímavější IOMEGA Ditto 2GB s cenou okolo 3500,- Kč a cenou média 500,- Kč.
Pro větší firmy a podniky je nabízena celá řada DDS a DLT mechanik a changerů, které se vyznačují obrovskou spolehlivostí, rychlostí a také poněkud vyšší cenou (pro domácí uživatele nezajímavou). Vedoucím představitelem na trhu je Hewlett-Packard, který nabízí takový sortiment, že si každý vybere, dále pak 3M, Sony, Verbatim.

2.2 Výhody a nevýhody páskových mechanik ?

Výhody
·vysoké kapacity dosahující až desítek GB
·vysoká spolehlivost médií
·zpětná kompatibilita nových mechanik
·levná média
·u nižších modelů cena mechaniky
·připojení přes FDD či SCSI

Nevýhody
·u nižších modelů menší přenosová rychlost 60 kB/sec
·velká přístupová doba až desítky sekund
·u nejlepších modelů cena mechaniky

Pro koho ?
Pásky najdou uplatnění především tak, kde je potřeba zálohovat a archivovat větší množství dat, jako například u síťových serverů, v DTP studiích apod.
Pokud je zaarchivované data nutné intenzívněji používat, je lepší využít jiný typ média (SyQuest, ZIP či JAZ drive apod.). A požadavky ?
Pásky lze nainstalovat do jakéhokoliv počítače splňujícího následující podmínky:
·přítomnost potřebného řadiče, u nižších modelů klasický řadič disketových mechanik, u ostatních pak IDE či SCSI řadič (většina typů mechanik existuje pro oba typy, některé však pouze pro SCSI). Někteří výrobci dodávají i typy připojitelné na paralelní port. ·jeden z podporovaných operačních systémů
·Windows 3.1, 95 či NT
·Novell NetWare 3.12
·IBM OS/2
·SCO UNIX
·SunOS 4.1 či Solaris
·IBM AIX 3.2.5
·IRIX 5.3
·DEC OSF
Základní princip
Existují tři základní druhy páskových mechanik, které se od sebe liší jak typem média, tak i způsoben záznamu. Jsou to následující typy:
2.3 1.Travan
2.DAT
3.DLT

Pásky Travan využívají standardu QIC zavedeného stejnojmennou organizací.
Zkratka QIC znamená Quarter-Inch Cartridge, přeloženo do češtiny čtvrtpalcové kazety.Organizace sdružuje všechny významné výrobce mechanik, pásek a ovládacího softwaru. Jejich zázemí zaručuje, že tato technologie bude používána ještě velmi dlouho. Vývoj technologie vedl k zavedení několika standardů značených TR-1,TR-2,TR-3 a TR-4. Rozdíly mezi nimi jsou patrny z následující tabulky:
Označení mechanikyT1000T2000T3000T4000
Označení médiaTR-1TR-2TR-3TR-4
Kapacita:
bez komprese:400 MB800 MB1.6 GB4 GB
s kompresí800 MB1.6 GB3.2 GB8 GB
Přenosová rychlost:Min: Max:62.5 KBs/sec125 KB/sec62.5 KB/sec125 KB/sec125 KB/sec250 KB/sec567 KB/sec
Délka pásku:750 stop229 metrů750 stop229 metrů750 stop229 metrů740 stop226 metrů
Šířka pásku:0.315 palců96 mm0.315 palců96 mm0.315 palců96 mm0.315 palců96 mm
Koercivita pásku:550 Oe900 Oe900 Oe900 Oe
Stop:36505072

Hustota záznamu:14,700 ftpi22,125 ftpi44,250 ftpi50,800 ftpi
Rozhraní:FloppyFloppySCSISCSI/E-IDE
Typ záznamuMFMMFMMFMRLL
Zpětná kompatibilita:QIC-80 (read/write)QIC-40 (read only)QIC-3010 (read/write)QIC-80 (read only)QIC-3020/3010 (read/write)QIC-80 (read only)QIC-3080/3095 (read/write)QIC-3020 (read only)
Cena mechaniky bez DPH od4.000,- Kč?6.000,- Kč11.000,- Kč
Cena média bez DPH od800,- Kč?900,- Kč1.000,- Kč

T1000
Nižší modely T1000 jsou určeny především pro zálohování dat na osobních počítačích. Tomu odpovídá jejich způsob připojení přes FDD řadič k disketovým mechanikám. Instalace je díky tomu velmi snadná a zvládne jí i nezkušený uživatel. Nevýhodou řešení je malá přenosová rychlost dosahující pouze 64 kB/sec, ale vzhledem

ke svému určení pro osobní počítače je dostačující. T2000
Oproti T1000 dosahuje dvojnásobné kapacity i přenosové rychlosti. Určena je náročnějším uživatelům osobních počítačů. T3000
Kapacita znovu zdvojnásobena. Díky rozhraní SCSI-2 dosahuje vyšších přenosových rychlostí. Vhodné především k zálohování menších siťových serverů. T4000
Díky své kapacitě 8 GB s kompresí jsou vhodné pro zálohování serverů. Rozhraním je zde SCSI-2 a tak tato mechanika dosahuje přenosových rychlostí až 500KB/sec. Vhodné k zálohování síťových serverů a archivaci velkého objemu dat. Software
Ovladače jsou standardně dodávány pro operační systém MS-DOS, WINDOWS 3.1, WINDOWS 95 a WINDOWS NT (lze samozřejmě sehnat i podporu ostatních OS). V základní verzi nelze k mechanice přistupovat jinak, než s pomocí dodaných zálohovacích programů.
Pokud chceme, aby se Travan choval jako klasická mechanika a bylo k němu možno přistupovat libovolným programem, je nutné zakoupit speciální program, například Tape-it (funkčně omezená verze je volně k dispozici). 2.4 DAT

DIGITAL
AUDIO
TAPE

DAT na vzestupu
Konstruktéři větších streamerů se drželi novinek v branži audiotechniky. Proto se na trh dostaly postupně osmimilimetrové pásky a pásky DAT. Obě pásky používají zcela jiný druh záznamu, než bylo dosud obvyklé: stopy už neprobíhají souběžně ve směru délky pásky, ale šikmo; nezapisují se pevně stojící hlavou, ale válcovým bubnem hlavy, který se za provozu otáčí.
Tento princip, známý z videa, má velkou přednost: výrazně vzroste rychlost pásky vzhledem k záznamové hlavě - a proto velmi rychle lze zapsat velké množství dat.
Moderní streamery DAT jsou schopny vměstnat na jedinou pásku až 4 GB dat, přičemž použitá kazeta není o nic větší než zvuková kazeta. Přenosové rychlosti dosahují hodnot až 30 MB/min. Komfort a rychlost však musíme draze zaplatit: za ceny nižší než 18 000 Kč dnes stále ještě nic mimořádného nedostaneme.
Do mezery, která vzniká mezi levnými mechanikami QIC a silnými a výkonnými, avšak drahými jednotkami DAT, se pokoušejí výrobci vměstnat nové typy páskových jednotek.


Princip DAT
Vznik DAT technologie se datuje již do začátku 80.let, kdy se začala používat pro záznam zvuku v profesionálních AUDIO studiích (odtud i název DAT = Digital Audio Tape). Po několika letech se tato technologie začala prosazovat i v oblasti archivace dat. Základním principem je magnetický pásek pohybující se přes rotující hlavu (tzv. Helican Scan, obdobného principu je využito u videí). Tím se docílí vyšších přenosových rychlostí při zachování stejné rychlosti posuvu pásku jako u mechanik TRAVAN. Rozdělení DAT
Celou technologii DAT lze rozdělit na podtypy dle těchto hledisek:
·Šířka pásku
·4mm
·8mm
·Záznamový formát
·DDS - na 90 metrů dlouhý pásek se vejde 2 GB dat bez komprese
·DDS-2 - na 120 metrů dlouhý pásek se vejde 4 GB dat bez komprese
·DDS-3 - na 125 metrů dlouhý pásek se vejde 12 GB dat bez komprese
·DDS-4 - na 180 metrů dlouhý pásek se vejde 24 GB dat bez komprese
Přenosová rychlost
Lze dosáhnout přenosových rychlostí až 500 kB/sec. Průměrná přístupová doba se pohybuje okolo 30 sec pro kazety o délce 90 metrů a okolo 40 sec pro pásky 120 metrů. To je dosaženo tím, že pásek se při vyhledávání pohybuje rychlostí až 200 krát větší než při normálním čtení nebo zápisu. Kapacity
Jak již bylo řečeno výše, kapacita je dána použitým záznamovým formátem.

Pokud chceme dosáhnout větších kapacit, musíme použít speciální mechaniku tzv.Autoloader, která obsahuje až 12 pásek, které si sama dle potřeby mění. Kapacita je pak 96 GB. Chyba! Záložka není definována. Kategorie páskových jednotek DAT je velmi široká. Na trhu se můžeme setkat s 2 GB jednotkami v cenách od 16,000,- Kč (WandDAT W3100C), ale i s changery podporujícími zatím nejnovější formát DDS-3 od firem Sony a Hewlett-Packard v ceně přesahující sto tisíc korun. Cena za 1 MB dat se pohybuje okolo 0,13 Kč u mechanik DAT a 0,20 Kč u mechanik DDS-2. Právě tato jednotková cena za megabajt je činí bezkonkurenčními vedle magnetooptických a jiných disků. FormátDDS 60DDS 90DDS-2DDS-3
MédiumDAT1300DAT2000DAT4000DAT12000
Kapacita:1,3 GB2,0 GB4,0 GB12 GB
délka pásky60 m90 m120 m125 m
Cena mechaniky bez DPH15.900,- Kč23.500,- Kč29.700,- Kč47.000,- Kč
Cena média bez DPH210,- Kč200,- Kč530,- Kč1290,- Kč
Uvedené ceny jsou pouze informativní

2.5 DLT
DIGITAL
LINEAR
TAPE

DLT splňuje i ty nejnáročnější požadavky na kapacitu, rychlost, bezpečnost a dlouhou životnost zálohovacích médií. V budoucnosti bude možné touto technologií dosáhnout kapacit 200 GB a přenosových rychlostí 20 MB/sec. Využití naleznou především v sítových serverech, high-end pracovních stanicích a počítačích zpracovávajících

velká množství dat.
Princip DLT
Lineární pásková technologie zapisuje do paralelních horizontálních stop, posouváním pásky po statické záznamové hlavě rychlostí 250 cm/sec. (tedy mechanický princip jako klasické audio kazety). Tím je možné dosáhnout lepších přenosových rychlostí a delší životnosti jak vlastní mechaniky tak i pásky. Přenosová rychlost
Problémem již není malá přenosová rychlost, ale to že počítač nestíhá dodávat data pro záznam. Pokud se to stane, mechanika se musí zastavit z vysoké rychlosti, vrátit se před místo výpadku, znovu se rozjet a v místě přerušení pokračovat v záznamu. Většině výpadků lze zamezit velkou cache pamětí, ale i tak zde platí že někdy je pro slabší konfigurace lepší pořídit méně výkonou mechaniku.
Nejlepší mechaniky dosahují průměrné přístupové doby okolo 45 sekund na páskách o kapacitě 20 GB. Kapacity
Existuje několik typů médií, první z nich DLT-3 dosahuje kapacity 15 GB bez komprese. Typ DLT-4 pak dokonce již 20 GB. Některé firmy dodávají též takzvané DLT Magazines obsahující sedm DLT pásek, které se automaticky vyměňují dle potřeby. Každá výměna pásky je maximálmě deset sekund dlouhá což zvýší přístupovou dobu max o 30%. Tímto způsobem výrobci dosahují kapacit až 140 GB.

Životnost
Funkčnost záznamové hlavy je 30.000 hodin provozu (počítá se pouze doba posunu pásku po hlavě). Životnost vlastního pásku je 1.000.000 průchodů přes hlavu, což průměrně odpovídá 15.000 použití pásky. FormátDLT IIIDLT III XTDLT IV
Kapacita:10/20 GB15/30 GB20/4035/70 GB
Přenosová rychlost150MB/min180MB/min600MB/min
Cena mechaniky bez DPH111.500,- Kč179.900,- Kč337.900,- Kč
Cena média bez DPH1800,- Kč2400,- Kč4700,- Kč
Uvedené ceny jsou pouze informativní

2.6 QIC

Do kategorie čtvrtpalcových jednotek QIC řadíme páskové jednotky na minikazety s kapacitou až 2,3 GB a hlavně 5,25 palcové jednotky na standardní čtvrtpalcové kazety. Tyto mechaniky znamenají standard ve světě UNIXu a jsou podporovány ve všech operačních systémech. Mechaniky se vyrábějí v interním i externím provedení nejčastěji s rozhraním SCSI. Kapacity se pohybují od 250 MB do 13 GB na jedné kazetě. Mechaniky nepodporují rychlé vyhledávání a nejvýkonnější model dosahuje záznamové rychlosti 90MB/min. FormátQIC-250QIC-525QIC-1200QIC-2500QIC-13000
MédiumDC6250DC6525Magnus 1,2Magnus 2,5Magnus 13
Kapacita:250 MB525 MB1.2 GB2,5 GB13 GB
Formát:QICQICQICQICQIC
Cena mechaniky bez DPH12.000,- Kč15.900,- Kč17.000,- Kč23.500,- Kč93.700,- Kč
Cena média bez DPH450,- Kč470,- Kč710,- Kč910,- Kč1.640,- Kč
Uvedené ceny jsou pouze informativní

Nové standardy
První krok od malé pásky QIC k technologii s větší kapacitou spočíval ve zvětšení šířky vlastní magnetické pásky, takže bylo možné na ni zaznamenat více serpentin s daty. Výsledek se nazývá ”QIC-Wide” a představily jej jako první společnosti Sony a Conner. S omezeným počtem procesů záznamu lze dosáhnout různých kapacit, které by měly být vždy kompatibilní směrem dolů. Větší streamery jsou schopny přinejmenším číst pásky svých menších sourozenců.
Po rozšíření pásky bylo dalším krokem zvětšení kazet do šířky a hloubky, aby se do nich vešly větší kotouče s delšími páskami. Tento nový standard byl pojmenován ”Travan”. Spolu s procesem záznamu, který se používal už u pásek QIC-Wide, se vejdou na pásky Travan TR-1 až TR-4 fyzicky až 4 GB dat. Zvláštností u těchto jednotek je skutečnost, že obsahují šachtu na kazetu, do níž lze vložit kromě kazet Travan i kazety QIC-Wide. Mechaniky Travan si tedy poradí i s páskami QIC.

2.7 Porovnání páskových mechanik s ostatními typy zařízení
Na závěr provedu porovnání páskových zálohovacích mechanik s ostatními typy zařízení, které lze k zálohování používat. Konkrétně se jedné o ZIP drive a dnes velmi oblíbený JAZ drive firmy IOMega.
Dalším zařízením je EZ Flyer od firmy SyQuest. Výhodou těchto zařízení je jejich nízká přístupová doba. Rychlostí přenosu dat jsou srovnatelné s lepšími typy pásek. Údaje v tabulce uvádějí cenu jak mechanik tak i odpovídajících médií využívajících maximálně vlastnosti dané mechaniky. Další řádky v tabulce uvádějí částku, kterou je potřeba vynaložit pokud chceme zálohovat data do uvedené velikosti. Pod celkovou cenou je pak uvedena cena, na kterou nás průměrně vyjde každý zálohovaný 1 MB dat.


T1000T3000T4000DATDLT30DLT40CD-ROM ZIP JAZEZFlyer

Cena mechaniky4.0006.00011.00026.500 3.0005.00013.0008.000
Cena média8509001050500 504002.700650
Kapacita400 MB1.6 GB4 GB4 GB15 GB20 GB650 MB100 MB1 GB230 MB
záloha do 400 MB 4.85012,106.90017,2512.05030,1027.00068,7514.20035,506.60016,5015.70039,259.30023,25
záloha do 1 GB6.5506,406.9006,7512.05011,7527.00026,3514.40014,059.0008,8015.70015,3510.60010,35
záloha do 4 GB12.5003,058.7002,1012.0502,9027.0006,6015.4003,7521.0005,1023.8005,8019.7004,80
záloha do 8 GB21.0002,5510.5001,3013.1001,6027.5003,3516.6002,0037.0004,5034.6004,2031.4003,80
záloha do 20 GB48.2002,3517.7000,8516.2500,8029.0001,4020.4001,0087.0004,2567.0003,3066.5003,25
záloha do 60 GB134.9002,2040.2000,6526.7500,4534.0000,5533.0000,55251.0004,10175.0002,85182.0002,95

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
ceny jsou pouze orientační, převzaté z velkoobchodních ceníků. Vyhodnocení tabulky
V každém řádku tabulky je červeně zvýrazněn nejlevnější způsob zálohování. Podle očekávání vždy zvítězily pásky, ale je nutné brát v potaz, že nové typy médií (JAZ drive, ZIP drive či EZFlyer) mají širší možnost uplatnění. Vzhledem k jejich rychlosti a přístupové době se používají jako média pro přenos dat apod. (velmi oblíbené jsou v DTP studiích).
Pokud hledáme médium vhodné pro zálohování, jsou pásky jasně nejlepším řešením. Při nákupu je důležité vědět jaké kapacity hodláme zálohovat a tomu pak podřídit výběr typu. Pokud není počítač vybaven vhodným rozhraním, je nutné ho dokoupit což o něco změní hodnoty v tabulce. 3. Magnetooptické a optické jednotky
Kam si schovat gigabajty?

Ceny za pevné disky až propastně poklesly. Není tedy divu, že se pevný disk těší stále větší oblibě jako zálohovací zařízení.
Je tím zpečetěn osud alternativních médií?
Vůbec ne – protože použití dosavadního disku jako záložního média má smysl pouze při zachování přesné konfigurace systému. Pošleme-li např. disk (E)IDE svému kolegovi, musí napřed zadat do BIOS svého PC parametry tohoto disku a případně přezkoumat nastavení můstků svých disků. Kromě toho se doporučuje transportovat pevný disk pouze v kartonu vyloženém pěnou. Uživatelé, kteří si musí často vyměňovat nebo posílat data, se mohou jen stěží spokojit s řešením pomocí pevného disku, a to právě vzhledem k popsaným problémům s konfigurací.

3.1 Magnetooptické (MO) jednotky

Přepisovatelné disky na postupu
Konečné vyřešení problému s ukládáním slibují magnetooptické jednotky, které v poslední době nalézají stále širší oblasti využití.
Souhra světla a magnetismu dopomáhá těmto systémům k enormní paměťové kapacitě, jaká je u optických médií obvyklá, aniž by ztrácely vlastnost být znovu přepisovatelnými.
Jako ostatní optické jednotky čte MO systém data pomocí laserového paprsku. Proces ukládání dat se však podstatně liší od způsobu, jakým postupují ostatní optické systémy.

Aby se zajistila opětovná popisovatelnost paměťových médií, nesmějí být v žádném případě provedeny nezvratné změny na povrchu paměťového média. Vypalování informací, jak se to děje u jednotek WORM, je pochopitelně zakázáno.
Tajemství magnetooptických jednotek je skryto v paměťových médiích vyrobených ze silně magnetických materiálů.
Ty mají totiž jednu zcela specifickou vlastnost, kterou technologie MO využívá. Strukturu (orientaci) magnetických částic nelze u magneticky silných materiálů za normálního stavu ovlivnit. Magnetickou orientaci částic lze ovlivnit jedině působením tepla. Proto se při výrobě musí materiál zahřát na takzvaný Curieho bod (151°C), jen pak je možná manipulace s magnetickými částicemi.

Při souhře laseru a interní magnetické hlavy jednotky MO se data zapíší na MO disk: malý horký laser ohřeje paměťové médium v oblasti zápisu, magnetická hlava změní směr magnetických částic. Po ochlazení se magnetické částečky vrátí do strnulého stavu, aniž by se změnila vytvořená struktura.
Mají-li se data z MO disku číst, snímá jednotka povrch laserovým paprskem. Na rozdíl od CD je však po-vrch magnetooptických paměťových médií úplně rovný. Z CD-ROM známý princip čtení, který se orientuje na pits a lands, nemůže v tomto případě samozřejmě fungovat.
U jednotek MO se proto laserový paprsek pošle nejprve přes polarizační filtr. Dopadne-li nyní toto polarizované světlo na povrch, změní se podle směru magnetických částic fáze odraženého světla.
Jde o pochod, který je ve fyzice znám pod jménem Kerrův efekt. Na základě rozdílných směrů otočení laserového paprsku čte MO jednotka informace z datového nosiče.
Magnetooptické jednotky slibují sloučení všech výhod ostatních technologií ukládání, tedy vysokou paměťovou kapacitu CD-ROM, s neomezenou možností opětovného zápisu magnetických médií. Co se týče kapacity paměti, nové MO jednotky dokonce CD překonávají.
MO jednotky v současné době vyrábí např. firma Ricoh, Fujitsu, Sony. Přenosovými rychlostmi za sekundu prostřednictvím SCSI adaptéru mají MO jednotky zřetelný náskok oproti technologii CD. Uživatel tak může aplikace spouštět přímo z MO disku, aniž by byl omezován dlouhými čekacími časy. Magnetooptické jednotky mají navíc nejlepší předpoklady pro rychlý a komfortní backup pevného disku. Podobnou cestou kráčí Panasonic s tzv. jednotkami PD; říká se jim též jednotky se změnou fáze. Při psaní pracuje laser s různými výkonovými úrovněmi, aby se krystalová mřížka materiálu naneseného na povrchu buď uspořádala, nebo uvedla do neuspořádaného stavu. Podle toho, jak je mřížka uspořádaná, je odrazivost různá. Během čtení snímá laser médium; odražené světlo se vrací přes čočky a zrcátko a dopadá na dva fotosenzitivní prvky (fotosenzory), s jejichž pomocí se získávají data.

U jednotky Syquest a u řešení Jaz od Iomegy jde o systémy s výměnným diskem. Vyměňuje se jen nosič, který je stejný jako u obyčejného disku. Elektronika hlaviček i ostatní elektronika je v jednotce. Média jsou před znečištěním chráněna záklopkou; ta se odsouvá teprve v jednotce. Doporučuje se tento kryt neotevírat; prach z okolí by mohl při vniknutí dovnitř zničit nejen médium, ale i jemnou mechaniku hlaviček.

3.2 Optické disky

Jde-li o uchovávání velkých datových objemů z hlediska techniky optických pamětí, je CD zcela jasnou jedničkou. Avšak i ostatní optická paměťová média, jako například přepisovatelný magnetooptický disk, používají laserový paprsek, aby se na malý prostor umístilo mnoho bajtů. Jaká technika je nejlepší?

Ať už jde o jednotku CD-ROM, WORM, MO nebo nový Minidisc System společnosti Sony - všechny mají jedno společné: laserový paprsek, který čte data z paměťového média.
Zatímco u běžných pevných disků pracují čtecí-zapisovací hlavy na čistě magnetické bázi, je u optických jednotek nejdůležitějším prvkem laserový paprsek.
Hlavní výhodou laserové technologie je její vysoká odolnost. Obávaný headcrash, který měl téměř vždy za následek nezvratnou ztrátu uložených dat, je prakticky vyloučen.

Druhou, neméně důležitou předností je samozřejmě veliká paměťová kapacita optických disků.

Klasik mezi optickými paměťmi: CD-ROM
Datové objemy, které se vejdou na normální CD-ROM, jsou skutečně obrovské: stříbrné disky dávají k dispozici až 640 MB. Objemné knihovny clip-artů, velké sbírky fotografií a obrazů, v prodeji je nyní dokonce kompletní Brockhaus na CD. Rozhodující pro výrobce jsou zde asi nízké výrobní náklady: i v malých nákladech stojí lisování CD stěží více než pět disket v 3,5" formátu. Při kusové ceně od 40 do 60 Kč za 640MB paměť poskytuje CD nepřekonatelnou relaci ceny a výkonu pro distribuci velkých datových objemů.

U CD-ROM však, jak napovídá označení Read Only Memory, jde o paměť pouze pro čtení. Uživatel nemůže na CD-ROM zapisovat žádná data, neboť digitální informace je do plastického substrátu pevně vypálena: při lisovacím procesu vytváří laser typickou datovou strukturu z jedniček (1) a nul (0) tím, že povrch reflexní vrstvy disku opatří prohlubní (land) nebo vyvýšeninou (pit).
Také čtení uložených dat probíhá u všech optických jednotek prostřednictvím laserového paprsku. Přitom se laserový paprsek jednotky zaměří pomocí elektrické cívky přesně na úroveň land CD-ROM. Jestliže se laserový paprsek setká s prohloubeninou, odrazí se okamžitě na diodu citlivou na světlo. Padne-li svazek laserových paprsků na výše položené pity, dochází k rozptylu světla.
Z rozdílného reflexního chování interpretuje elektronika jednotky hodnoty 0 a 1 a pošle výsledky čtení řídící jednotce mechaniky CD-ROM.

Principy přepisování CD
Kompaktní disky už dnes neodmyslitelně patří nejenom k audiopřehrávačům, ale také k výpočetní technice. Přesto jsme se ještě nedávno museli obejít bez možnosti přepisu dat na nich uložených. Dnes už je ale vše jinak. Lze přepsat CD-R?
Na média CD-R lze data zapsat, ale nelze je dále přepisovat. Toto médium se skládá ze základní vrstvy obsahující vodicí drážky (podle nich se mechanika orientuje, kam je třeba směrovat světelný paprsek), barevné organické vrstvy pohlcující světlo, dále reflexní vrstvy s vysokou odrazivostí a nakonec ochranné krycí vrstvy. Pro proces zápisu a čtení jsou nejpodstatnější dvě prostřední vrstvy. U nového média je paprsek pohlcován organickou vrstvou a k reflexní vrstvě se vůbec nedostane. Chceme-li tedy na disk zapsat data, musíme na příslušných místech ”propálit” organickou vrstvu, aby mohl být paprsek odražen reflexní vrstvou a zaznamenán snímací optikou. Změny v organické vrstvě jsou trvalé a nelze je vrátit do původního stavu.
Z fyzického hlediska je tedy CD-R médium nepřepisovatelné; přesto existuje metoda, kterou lze data na tomto nosiči změnit.
Na CD-ROM lze zaznamenat obvykle 650 MB nebo 530 MB dat, nebo nahrávku 63 či 74 minut.

Princip přepisovatelných medií
Přepisovatelné médium, nesoucímu zkratku CD-RW (ReWritable).
Princip CD-RW je podobný klasickému CD-R, jenom barevná organická vrstva byla nahrazena takzvaným Ag-In-Sb-Te systémem. V podstatě jde o vrstvu schopnou měnit svou strukturu z krystalické na amorfní (beztvarou) a naopak, v závislosti na teplotě. Kvůli správné funkci a životnosti dat je tato vrstva navíc oddělena z obou stran vrstvami dielektrickými, tedy izolačními. Zápis dat proto neprobíhá formou destrukčního poškození vrstvy pohlcující světelný paprsek (vrstva v krystalické formě), ale působením teploty silného paprsku dochází pouze k přeměně na amorfní fázi. Při potřebě smazání dat se použije energeticky slabšího paprsku, který vyvolá výrazně nižší zahřátí vrstvy a ta se opět vrátí do krystalické podoby. Běžný čtecí paprsek má tak málo energie, že změny ve struktuře nevyvolá.
Zápis dat na CD-RW médium probíhá z hlediska uživatele naprosto stejně jako u CD-R. Nevýhodou však je, že jiné uspořádání vrstev znemožňuje čtení disku v dosud běžných mechanikách CD-ROM. Některé moderní mechaniky (tzv. MultiRead CD--ROM) si však s tímto problémem už dokáží poradit. Naštěstí lze mechaniku Ricoh používat i pro zápis na CD-R média, která jsou čitelná ve všech dostupných mechanikách CD-ROM.

Přepsat, nepřepsat?
Buďto si můžete dopřát (a to i za poměrně solidní cenu) mechaniku skutečně přepisující speciální kotouče, ale pak médium nebude možné používat v téměř žádné dostupné mechanice, anebo si pořídit téměř obyčejnou ”vypalovačku” a přepisovat na ní podle libosti až do vyčerpání kapacity. V prvém případě můžete už dnes používat mechaniku například na průběžné zálohování nebo přípravu zkušebního CD, na kterém si ověříte funkčnost, než si jich vypálíte víc nebo necháte vylisovat celou sérii. A časem se snad hojně rozšíří mechaniky MultiRead CD-ROM a použitelnost CD-RW médií se zmnohonásobí. Už dnes je CD-RW médium čitelné v běžně dostupných mechanikách DVD (narozdíl od CD-R).

Jednotky WORM
Jde-li o ukládání vlastních dat, nejsou jednotky CD-ROM, jak už jsme uvedli, vhodné. O krok dále jdou tzv. jednotky WORM (Write-Once-Read-Many).
Jde v podstatě o jednotky CD-ROM, které nejen čtou, nýbrž mohou i popisovat speciální polotovary CD-ROM.
Všechny jednotky WORM jsou kromě čtecího laseru vybaveny i zapisovacím laserem, který ukládané informace do povrchu paměťového média vypálí. Jde o stejný efekt jako při lisování obyčejného CD: jednou zanesenou datovou strukturu média WORM už není možné změnit.
Jejich povrchová struktura je v principu identická se strukturou CD.

Na těch místech, kde musí vzniknout prohlubeň (land), upálí laser materiál, který se nachází nad nimi; má-li být zapsán pit (vyvýšenina), laser se krátkodobě vypne. Dalším pokusem o zápis by se struktura povrchu rozrušila a informace by nebyly čitelné.
Jednotky WORM jsou vhodné zvláště pro trvalou archivaci datových objemů: ke ztrátě informace nedojde ani při velmi dlouhé době uložení. Další, nikoliv nepodstatnou výhodou této ukládací technologie jsou malé požadavky CD na skladovací prostory. Mezi výrobce WORM patří např. JVC, nebo Sony.
Protože většina jednotek WORM vytváří stejnou datovou strukturu, která je obvyklá na obyčejných CD, jsou přístroje vhodné i pro vytváření malých sérií CD-ROM.
Vzhledem k relativně drahé surovině by se tato technologie měla používat jen pro malé série nebo jednotlivá CD. Při vyšším počtu kusů je cenově výhodnější nechat si je konvenčním způsobem vylisovat u některého dodavatele, jejichž počet neustále přibývá.

MD-Data
Nejnovější optický paměťový systém -systém MD-Data - prezentovala firma Sony na letošním CeBITu. Je to další vývojové stadium Music-Minidiscu, který Sony představila už před rokem. Pracuje v zásadě na stejném principu jako magnetooptické jednotky a uloží celkem okolo 140 MB na malý minidisk v 3,5" formátu.
Rychlost přenosu první generace MD-Data však není zrovna nejvyšší: při 150 kB za sekundu nezlomí tyto zapisovací a čtecí systémy jistě žádné rychlostní rekordy.
Co do flexibility má však technologie MD-Data řadu předností: jednotky mohou zapisovat nejen na speciální datová média MD, nýbrž poradí si i s výše popsanými minidisky a hybridními minidisky. Ty druhé obsahují jak nahrané, tedy nesmazatelné, tak i znovu popisovatelné sektory.

Rozhodující pro rozšíření minidisku by se mohlo stát akceptování ze strany softwarového průmyslu: podle výpovědi zástupců firmy Sony mají budoucí operační systémy Microsoftu plně podporovat formát souborů technologie MD-Data. Minidiskový systém by se tedy mohl trvale stát standardní jednotkou pro PC. Vlastní minidisk je totiž skutečně výhodným paměťovým médiem: za malý disk dnes zaplatíte od 500 do 800 Kč. První jednotky MD-DATA - MDM-111 - ohlásila Sony na konec srpna až začátek září. Cena by se měla pohybovat kolem 15 000 Kč. Při zlepšení přenosové rychlosti - očekávané u příští generace jednotek MD-Data - by se minidisk mohl etablovat jako systém představující flexibilní paměťové médium pro univerzální využití.

Pro aplikace v oblasti multimédií jsou jednotky s přenosovou rychlostí 150 kB za sekundu zatím ještě zkrátka příliš pomalé.

V poslední době se stále více hovoří o nástupu nové velkokapacitní technologie ukládání dat - DVD. Co to je? Jak to funguje? Jak je to drahé? Je to dostupné? Má smysl si to pořizovat? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete na těchto stránkách. Co znamená DVD
·Princip
·Kapacity disků
·Obsah disku
·Video (ne)kompatibilita
Mechaniky DVD-ROM
·Co je na trhu
Disky
Odkazy
Závěr

Co znamená DVD
DVD je označení technologie ukládání dat optickou metodou na kompaktní disk. Výzkum byl původně směřován do spotřební elektroniky a videoprůmyslu. Odtud také pochází zkratka Digital Video Disc - DVD. Později se zjistilo, že tato technologie je vhodná i k ukládání dat. V poslední době proto bývá zkratka často vysvětlována jako Digital Versatile Disc. Na jakém principu pracuje DVD
Technologie DVD vychází z technologie CD. V mnohém však přináší revoluční změny. Jako médium slouží disk, který se na první pohled nijak neliší od běžného CD-čka (průměr 12 cm, síla 1.2mm). Ale už na pohled druhý jsou patrné určité odlišnosti:
·hustější záznam - Díky technologickému pokroku je záznam mnohem hustější (zmenšily se pity, landy i mezizávitové vzdálenosti)

CD DVD
·dvě vrstvy - Nová generace laserů umožnila umístit nad sebe dvě vrstvy dat. Druhá vrstva se čte pouhým přeostřením laseru - skrz první vrstvu. ·oboustraný disk - Výsledný disk vznikne slepením dvou datových ploch "zády k sobě", čímž se zdvojnásobí kapacita. Celková tloušťka disku však zůstala zachována (1.2 mm). Kapacity disků
DVD disk může být jednostraný nebo oboustraný přičemž každá strana může být jedno či dvouvrstvá. Takto lze získat až 4 vrstvy dat na jednom disku. Jedna vrstva má kapacitu zhruba 4.7 GB. DVD disky mají tedy kapacitu od 4.7 do 17 GB. DVD-R jsou disky na které lze nahrávat. Mají pochopitelně trochu jinou kapacitu.
DVD-RAM je novinka. Jsou to DVD-R disky které jsou přepisovatelné. Kapacita je u nich trochu nižší. Označení Počet stran Počet vrstev Kapacita
DVD - 5 1 1 4.7 GB
DVD - 9 1 2 8.5 GB
DVD - 10 2 1 9.4 GB
DVD - 18 22 17 GB
DVD - R 3.9 GB na stranu
DVD - RAM 2.6 GB na stranu

Druhy DVD disků

Obsah disku
DVD disky můžeme rozdělit na dvě velké skupiny:
·
DVD-Video - obsahem je film
·DVD-ROM - obsahem jsou data
U DVD-ROM je to jednoduché - objem dat, která lze na disk nahrát, odpovídá kapacitě disků. U DVD-Video je to dáno dohodnutým standardem.
Na disku jsou uloženy tyto druhy dat:

Obraz720x480 pixelů opovídá kvalitě třídy D-1 tj. zhruba trojnásobné kvalitě než mají běžná VHS videa. Obraz je komprimován algoritmem MPEG 2.
Zvukaž 8 zvukových stop (= jazykových verzí), které mohou mít 2, 6 nebo 8 kanálů vzorkovaných na 16-24 bitů frekvencí 48-96 (!!) kHz. Ke kompresi použito více druhů algoritmů - viz.Video (ne)kompatibilita.
Texttitulky ve 32 jazycích

Dále se zde počítá s určitou mírou Interaktivity - divák si bude moct vybrat z různých typů formátu obrazu, dějových linií (hlavní hrdina a) umře, b) ožení se c) uteče na dálný východ apod.) a různých pohledů kamer. Bude též možno zvolit stupeň cenzury filmu (přeskakovat scény obsahující násilí či sex atd.).
Základní kapacita DVD disku (4.7 GB) je volena tak, aby se na disk pohodlně vešel celovečerní film se vším všudy. To jest 133 minut. Do tohoto času se vejde 92% Hollywoodské produkce.
Pro delší film potřebujeme zvětšit kapacitu disku. A nebo snížit počet jazykových verzí zvuku. Vzoreček pro výpočet potřebné kapacity lze nalézt zde.

Video (ne)kompatibilita
Bohužel se výrobci nedohodli (a nebo právě proto, že se dohodli?) nejsou všechny DVD-video disky shodné. Liší se podle zakódování zvuku a obrazu. Svět je rozdělen na několik oblastí:

Obraz:·PAL ·NTSC Zvuk:·Dolby AC-3 ·MPEG 2 Audio ·Dolby Pro Logic

Takže až si jednoho krásného dne přivezete ze vzdáleného zahraničí film na DVDčku, strčíte ho do svého DVD přehrávače (který nahradil vaše video) a nic neuvidíte. Je otázka k čemu taková nekompatibilita je. Rozdělení trhů? Ochrana proti nelegálním kopiím? Nebo obojí ?
DVD přehrávač zabudovaný v počítači samozřejmě přečte cokoliv, ale přehrávání filmu v MPEG 2 vytíží vaše Pentium 200 MHz na 100%. Přehrávání zvuku např. v AC-3 také (samozřejmě jiné Pentium než to, co zrovna dekóduje video). Bez HW akcelerace to tedy zatím půjde ztuha. A akcelerátor je závislý na typu dat. A jsme tam kde jsme byli.. DISKY
Situace na trhu s DVD médii je značne zamlžená. Disky ještě do nedávné doby nebyly v prodeji, ale firmy se již snažily nalákat zákazníky. Proto se všichni již dlouhou dobu tvářili, že "u nich" se dá dostat na DVD všechno.
DVD-Video
Video disky byly donedávna blokovány Hollywoodem, kde nebylo dořešeno kódování filmů. Dnes by již měly být disky v USA k dostání. Nějakou dobu však potrvá než se dostanou do Evropy a k nám.
DVD-ROM
Že má DVD obrovské využití v oblasti úschovy dat je každému jasné.

Musíme ale počkat než se vyvinou zapisovací mechaniky.
Též žádný SW se na DVD dosud neprodává. Plánů je zde hodně - od obrovských multimediálních her, přes encyklopedie až po instalační disky mamutích programových systémů. Problém je zde podobný jako v oblasti zálohování: bez existence DVD-RW nebo alespoň DVD-R se jaksi s daty o velikosti 17 GB špatně manipuluje.
Co je na trhu
Na českém trhu zatím nejsou žádné DVD disky. Ve světě je situace o něco lepší:

TypCena/ksKdy bude na trhu
DVD-Video$25nyní je na trhu cca 50titulůnové filmy vycházejí na DVD
DVD-R $45červen 1997
DVD-RW $25polovina roku 1997

DVD mechaniky
Dvěma základním směrům využití DVD (film nebo data) odpovídají dva základní druhy přehrávačů. DVD-Video
Tyto přehrávače nás príliš nezajímají - vypadají jako video a také slouží ke stejném účelu. DVD-ROM
Věnujme se tedy mechanikám DVD-ROM pro počítače.
Hlavními výrobci DVD-ROM jsou Hitachi, LG Electronics, Mitsubishi, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sony a Toshiba. Mechaniky na čtení

Trh s mechanikami je v současné době paralyzován nepřítomností media. Přehrávač DVD-ROM (i DVD-Video) si můžete teoreticky koupit, ale nemáte ho čím nakrmit. Přesto se firmy předhánějí v reklamní kampani a často nejde rozlišit co už jsou schopny prodávat a co teprve vyvíjejí.
Rychlost mechanik zhruba odpovídá 8 rychlostní CD-ROM (1200 kB/s) při čtení CD, na DVD discích je o něco málo vyšší. Neumí číst CD-R ("vypalovaná" CD)!!.
Cena se pohybuje okolo $600. Někdy je v ceně i MPEG2 dekodér. Na trhu by se měly objevit v polovině roku 1997. Druhá generace mechanik by měla umět i číst CD-R a DVD-RAM. Na trhu by se měly objevit koncem roku 1997.
Mechaniky samy o sobě nestačí k pouštění filmů z DVD, je nutné zakoupit ještě DVD kartu. Tyto karty obsahují HW dekodér videa a zvuku a zařízení zajišťující navigaci filmem a zpracovávající mezinárodní kódování. Některé firmy připravují na trh komplety (DVD-ROM, DVD karta).
Na trhu se objeví koncem roku 1997 a předpokládaná cena je $800.
Co je na trhu nyní
Na českém trhu je v tuto chvíli pouze mechanika Toshiby, která byla oceněna Křišťálovým diskem na Invexu 1996.
ZnačkaOznačenírychlost (DVD) [kB/s]přístupová doba [ms]AdaptérCena
ToshibaSD-M1002 1350 110SCSI, Atapi12330* Kč
* dealerská cena bez DPH u společnosti Servodata s.r.o.
Následující tabulka dává přehled o tom, co je jinde ve světě a co by k nám mělo dorazit zhruba v polovině roku.

ZnačkaOznačenírychlost(DVD) [kB/s]přístupová doba(DVD) [ms]AdaptérCenaPozn.
HitachiGD 10001380190 Atapi
PioneerDVD U01DVD A011500150-200SCSIAtapi$539$499duben 97
Hi Val 1350140Atapi dálkové ovládání
PhilipsDR 50001600140Atapi
CreativePC-DVD kit1350270Atapi$499včetně HW dekodéru
HitachiGD 20002760150Atapi90000 yenkvěten 97

Zapisovací mechaniky
Zapisovací mechaniky (DVD-R Writer) jsou ve vývoji (např. zn. Pioneer). Jejich cena se ale předpokládá kolem $10 000. Objevila se i mechanika pracující s DVD-RW od fy. Ricoh za přijatelnou cenu $600.

ZnačkaOznačenírychlost čtení(DVD) [kB/s]rychlost zápisu(DVD) [kB/s]AdaptérCenaPozn.
RicohCD-RW900300 SCSIAtapi$599září 97
Závěr
Digital Versatile Disc je bezesporu technologie, které patří budoucnost.
V oblasti počítačů přináší možnost archivace velkého množství dat. Nové netušené možnosti nám pak slibuje technologie přepisovatelného vysokokapacitního media DVD-RW.
V oblasti spotřební elektroniky patrně DVD-Video za několik let vytlačí videa a laser-disc přehrávače u náročnějších diváků. Zato CD zůstanou patně nadále poměrně levným a kvalitativně dostačujícím nosičem zvuku.
Technologie DVD je však stále v plenkách. Rozvoj trhu s DVD v České republice se podle odborníků předpokládá až koncem roku 1997. Neukvapujme se tedy a nenechme se nalákat na svůdnou reklamu. Tohle je jen začátek. Výkon mechanik půjde velmi rychle nahoru (DVD 2x je už v prototypu) a cena se bude snižovat.

Závěr :
V této práci jsme se snažili popsat důležité zálohovací mechaniky a jejich média (vyskokokapacitní diskety, magneto-optické a optické disky, páskové mechaniky atd.) a to jak z hlediska způsobu jejich fungování, tak z hlediska užitečnosti pro uživatele. Poskytli jsme také stručný přehled výhod a nevýhod jednotlivých druhů zálohování, přehled cen mechanik i médií ceny za 1MB zálohovaných dat na určitém médiu.
Doufáme, že vám budou tyto informace k užitku. Seznam použitých pramenů a literatury:


Úvod

1. Vysokokapacitní diskety1
1.1 Bez disket to nepůjde 1
1.2 Iomega
1.3 Zip
1.4 Jaz V1000i
1.5 A:drive (LS 120)
1.6 Výměnné disky firmy SyQuest
1.7 UHC - drive
1.8 HODNOCENÍ - diskety s větší kapacitou Jaz, SyJet,
Nomai 540, EZFlyer
1.9 HODNOCENÍ - menší kapacity
2. Páskové mechaniky
2.1 Situace na trhu
2.2 Výhody a nevýhody páskových mechanik
2.3 Travan
2.4 DAT
2.5 DLT
2.6 QIC
2.7 Porovnání
3. Magnotooptické a optické jednotky
3.1 Magnetooptické jednotky
3.2 Optické disky

Závěr


Zdroje:
Chip: časopis, 1997, č.10, s.35, Internet: celosvětová počítačová síť -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk