referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
PHP
Dátum pridania: 02.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fuckboy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 113
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 10s
Pomalé čítanie: 28m 45s
 
PHP je skratka , ktorá sa v ne internete vyskytuje pomerne často a určite iste sa dá prehlásiť za populárnu. Čo teda PHP znamená? PHP je samozrejme ďalší zo skriptovacích jazykov určených predovšetkým pre tvorbu internetových aplikácii. Jeho skratka na počiatku zrodenia znamenala Personal Home Page Tools, čím bolo tiež predurčené jeho použitie pre jednoduchú tvorbu WWW stránok. Postupne sa však s tohto jazyka stáva mohutný nástroj, ktorý môže konkurovať produktom veľkých firiem ako napríklad ASP od Microsoftu, JSP od Sunu alebo ColdFusion od Allairu a preto bol význam skratky upravený na Hypertext Preprocessor. U nás zdomácnelo vyslovovanie skratky ako péhapéčko.

PHP je program voľne šíritelný a tak si ho môžete aj vy zdarma stiahnuť na adrese WWW.PHP.net. Alebo u nás www.PHP.SK. PHP môžete tiež získať s inštaláciou väčšiny distribúcii operačného systému Linux. Veľkou výhodou PHP je možnosť inštalácie nielen ne linuxové stroje, ale tiež na stále obľúbené Windowsi. Inštalácia je pomerne jednoduchá ale doporučujem si najprv prečítať súbor readme.txt, ktorý súčasťou inštalácie. Bude totiž za potrebné správne nastavenie súboru php.ini a nastavenie prípon súboru ku spracovaniu phpečkom. Na uvedenej adrese nájdete tiež podrobnú dokumentáciu k jazyku. Pokiaľ sa vám nechce PHP inštalovať, môžete využiť služieb kopu webshotingových firiem, ktoré PHP podporujú. Hlavné rysy PHP

Programovanie v PHP sa veľmi podobá ostatným skriptovacím jazykom a ten kto už v nieakom niekedy programoval, určite bude mať s učením väčšie problémy. Tým najhlavnejším rysom PHP je podľa môjho názoru jednoduchosť. Syntax jazyka je veľmi podobná Javasciptu, Jave a C++, tiež sa veľmi rýchlo učí. Ďalším významným rysom PHP, ktorý predchádza tvrdeniu iba dokladuje, je jednoduchosť a stručnosť na stránkach. Naozaj oproti iným sa s PHP píše výrazne menej. Automaticky sa vám načítajú hodnoty napríklad z cookies formulárov alebo z riadkov URL. Mne osobne sa tiež veľmi pozdáva možnosť objektovo orientovaného programovania. Síce sa bez toho určite zaobídete, ale je to takto lepšie. Jakmile sa v programovaniu posuniete trochu ďalej, určite jednoduchú možnosť práce s e-mailovým serverom, uploadovaním súboru na server, rozosielanie emailov, grabovaniu cudzích stránok a podobne. K dispozícii je tiež totiž rada funkcii, ktoré toto obstarajú za vás. S PHP sa samozrejme tiež pripojíte na všetky používané databázy a to buď pomocou ODBC, alebo pomocou nativních ovládačov.
Takže na platforme Windows môžete bez problémov svoje data ukladať v Accessu alebo MS-SQL a na platforme Linux zrejme zvolíte mySQL. K dispozícii máte ale kopu ďalších možností.

Stránka
PHP stránka je textový súbor s príponou, ktorá máva tvar. php, .php3, .php4 alebo .phtml. Vo vnútri tohto súboru nájdete kopu kódov HTML a PHP. Je veľmi užitočné, že tieto dva zdroje sú tu pohromade a neje už treba editovať viac súborov. PHP kód je od HTML kódu oddelený špeciálnymi znakmi aby server mohol jednoducho určiť spôsob jeho interpretácie prehliadača. Pre označenie začiatku PHP kódu sa používa . kódy označené týmito oddeľovačmi môžeme vkladať do HTML kde sa nám zachce a tiež koľkokrát budeme chcieť, stačí dodržať základnú podmienku, že každé ohraničenie má svoj začiatok a koniec a nemožno do jeho obsahu vnorovať ďalšie tie isté ohraničenia. Postupom času zistíme že i samotné generovanie HTML kódu je niekedy lepšie ponechať PHP. Pre úplnosť si ešte uveďme, že kód PHP sa dá od HTML oddeľovať tiež za použitia syntaxu ...., tento zápis kódu však nedoporučujem. Vy ktorí ste zvyknutý z jazyka ASP na oddeľovače , môžete jednoduchou úpravou konfiguračného súboru php.ini docieliť možnosť používať tieto oddeľovače tiež v PHP. V takom prípade upravte riadok asp_tags=Off na asp_tags=On vo zmienenom súbore php.ini. Aj keď nevidím žiadny racionálny dôvod k tomuto kroku, teoreticky sa môže stať, že váš vývojový nástroj bude vedieť pracovať iba s týmito oddeľovačmi, takže pre tieto prípady je PHP pripravené. Ďalšie rysy kódu

Ďalej je dôležité si zapamätať, že všetky príkazy PHP musia byť ukončené medzerníkom. Toto bude na začiatku asi jeden z hlavných zdrojov vašich chýb. Nezabúdajte tiež, že správny kód by mal biť komentovaný, aby ktokoľvek a kdekoľvek bude nútený čokoľvek v kóde upravovať sa v ňom ihneď zorientoval. Pre komentára sa v PHP používajú znaky “//” alebo”#”. Všimnite si na nasledujúcom PHP kóde, ako vyzerajú v praxi princípy, ktoré sme práve rozoberali.

Môj prvý PHP skript
Tento kód môžete vytvoriť v ktoromkoľvek editoru a súbor uložiť s príponou php. Vrelé doporučujem editor Textpad, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.textpad.com. Tento editor vie naozaj všetko, čo budete potrebovať. Pre úplných začiatočníkov však bude docela iste postačovať editor Notepad Windows.

Ďalších editorov je pochopiteľne kopu a niektoré z nich sú docela iste dobre manipulovaný s jazykom PHP a vie programátorovi často pomôcť. Medzi takéto editori patrí napríklad PHP Coder, ktorý si môžete stiahnuť na adrese http.//www.phpide.de. nehľadajte žiadne obsiahle vývojové balíky, ktoré sa budú snažiť generovať PHP kód za vás. Jednak takéto programy nebudú vedieť toľko, koľko toho zvládnete pri ručnom písaní kódu, a jednak sa týmto spôsobom programovať nenaučíte. Vrelé doporučujem ručné písanie kódu, akokoľvek sa vám sa vám orientácia v záplave značiek v počiatkoch určite bude zdať zložitá, zanedlho sa stane písanie kódu pre vás bežnou rutinou a vždy zostane pánom svojho kódu.
Základné príkazy
Teraz sa nachádzame vo fáze, kedy máme editor pre písanie PHP kódu a nainštalovaný systém PHP na svojom počítači (alebo využijeme možnosti webshotingu), preto si teraz pôjdeme ukázať, jak sa v PHP programuje. Vo všetkých nasledujúcich ukážkach kódu PHP sa stretneme z rovnakými základnými príkazmi, ktoré nieje treba dlho popisovať. Poďme si ich teda vo stručnosti predstaviť. Echo
Toto je jeden s najčastejšie používaných príkazov PHP. Slúži k zobrazeniu údajov v prehliadači. Klasickým prípadom je vypísanie textu na obrazovku. Poďme teraz na praktickú ukážku príkazu Echo: - výpis textu na obrazovku.

Pokiaľ ale budete chcieť mať čitateľnejší kód i pri dlhšom texte, rozhodne sa vám bude hodiť ten fakt že text môžete ľubovoľne odsadzovať pomocou Enteru.

Pokiaľ chcete pri generovaní kódu HTML text odriadkovať, použite špeciálneho kódu n. Pozor, nezameňujte s odriadkovaním v prehliadači! K tomu musíte použiť klasické HTML značky alebo .

Predchádzajúcu vlastnosť využijete v prípade, že chcete mať svoj vygenerovaný HTML kód predávaný prehliadaču kultivovaný a čitateľne odriadkovaný, ako naznačuje nasledujúca ukážka:

Ale čo v prípade keď chcete zobraziť na obrazovke text, ktorý obsahuje úvodzovky? Opäť použite špeciálny kód.
Stačí pred všetky úvodzovky, ktoré chcete zobraziť na obrazovke, pridať spätné lomítko.

Alternatívou k predchádzajúcemu kódu je použite apostrofov miesto dvojitých úvodzoviek a všetko funguje aj bez špeciálnych kódov(úvodzoviek).
Do zobrazovaného reťazca môžete bez problémov zasadzovať tiež premenné (ktoré, ako si ukážeme, začínajú znakom $) a nieje treba kvôli tomu nijak komplikovať zápis jeho skladaním. Pokiaľ nechcete zobraziť hodnotu premenné, ale iba jej názov (napríklad pre demonštráciu ukážky), použite pre ohraničenie reťazca jednoduché úvodzovky = apostrofy. Rovnaký výsledok dostanete tiež v prípade, že použijete klasické dvojité zátvorky a spätné lomítko pred znakom,,$“.
Z príkladu vyplýva, že odkazovaním na premenné môžeme používať iba v reťazciach ohraničenými dvojitými úvodzovkami. Reťazce uzatvorené do apostrofov interpretujú celý svoj obsah ako normálny text. Vo veľa prípadoch je možné pre zobrazenie textu na obrazovku použiť úspornejší zápis príkazu Echo.

Volám sa
Jak vidíte, aj takýto základný príkaz ako je Echo, skrýva kopu tajomstiev a krásy optimalizácie. Len máloktorý skriptovací jazyk disponuje takými možnosťami a musím tiež povedať, že práve vďaka takýmto vlastnostiam PHP sa kód píše naozaj s radosťou.
PRINT
Print vie v zásade to isté čo predchádzajúci príkaz ECHO. Hlavný rozdielom medzi nimi je fakt, že Print je na rozdiel od Echa, funkcia s platnou návratovou hodnotou. Pokiaľ zápis prebehne v poriadku, funkcia vráti hodnotu 1. v opačnom prípade 0. Print ma tiež iba jeden vstupný parameter, kdežto Echo ich má neobmedzene. Naviac Echo je tiež rýchlejší, práve z toho dôvodu nevracania žiadnej hodnoty, a preto sa používa pre výpis častejšie než funkcia Print. PHP disponuje niekoľkými špeciálnymi znakmi pre prekladač, ktoré je treba poznať. Už sme na nich natrafili v predchádzajúcich príkladoch použitím príkazu Echo. Tu je ich súhrn:
Kód Význam .
spätné lomítko
“úvodzovky
$znak $
nnový riadok. Premenné
Viem, že väčšine z vás je tento pojem určite zrejmý, ale pretože je táto kniha určená predovšetkým začiatočníkom, radšej si uvedieme jeho definíciu. Premenná je miesto pamäti počítača, ktorá odkazuje na pomenovanú hodnotu. Pokiaľ si napríklad chceme zapamätať na určitú dobu, po ktorú bude robiť určitý cyklus kódu, nejakú hodnotu, uložíme ju do premennej a túto hodnotu ľubovoľne pomenujeme neskoršie môžeme k tomuto pamäťovému miestu pristupovať cez zvolený názov premenné. Jej platnosť je variabilná a môže trvať iba po dobu vykonávania skriptu či jeho časti alebo po celú dobu pripojenia návštevníka alebo dokonca po celú dobu spustenia aplikácie. Premenné môžu byť rôznych dátových typov.
Tu sú tie najzákladnejšie:
Integer
Používa sa pre celé čísla, ktoré majú rozsah v intervale od – 2 147 483 648 do + 2 147 483 647.
Double
Používa sa pre desatinné čísla
Array
Používa sa pre viacrozmerné premenné
String
Používa sa pre reťazce. Pretože je reťazec ohraničený vždy úvodzovkami, teda v prípade, že ich chcete vo vnútri reťazca použiť tiež, musíte pred ne umiestniť spätné lomítko, aký prekladač tieto úvodzovky dokázal odlíšiť.

Základné operácie s premennými
Spojovanie reťazcov

PHP používa pre spojovanie reťazcov operátor ,,.“, kde najprv všetky svoje operandy prevedie na reťazec a potom ich zlúči.

Zreťazenie do nové premenné
Poučenie o pravidlu spojovaní reťazcov môžeme teda združovať niekoľko reťazcov do novej premenné. Toto prevedieme nasledovne:

Zreťazenie do tej istej premennej
Často krát sa vám stane, že chcete reťazec uložený v jednej premennej stále rozširovať o ďalší a ďalší reťazec. A práve vtedy sa ukazuje krása PHP. Výraz síce môžete napísať klasickou cestou, ako napríklad v ASP, ale môžete ho tiež napísať v úspornej verzii, ktorú vidíte tu.

Obdobný nadpis môžete používať i pre inkrementáciu (zvyšovanie hodnoty) číselnej premennej.

Špeciálnym prípadom inkrementácie je navýšenie hodnoty o 1. V takomto prípade môžete použiť úsporný zápis: $sucet++;
Obdobne môžete použiť znamienka mínus pre znižovanie hodnoty. Poďme si teda pre väčšiu názornosť vytvoriť tabuľku, kedy v jednom stĺpci bude klasický výraz a v druhom už optimalizovaný:

$x = $x .”ahoj”;$x .=”ahoj”;
$x = $x + 1;$x += 1;
$x = $x - 1;$x -= 1;
$x = $x * 10;$x *= 10;
$x = $x /2;$x /= 2;

Priority
Ako v každom inom skriptovacom jazyku, tak aj v PHP je možné obísť poradie pri spracovaní výrazu a to zátvorkami. Pokiaľ zátvorky nepoužijete, platí zhruba to čo nás učili v a to, že násobenie a delenie majú prednosť pred sčítaním a odčítaním.
Tu je malá ukážka, ako toto pravidlo elegantne obísť:
Tým, že sme vo výraze použili zátvorky, sa najprv vyhodnotí výraz v ich vnútri a potom následne sa výsledok vynásobí.

Globálne premenné
Pokiaľ chcete rovnakú premennú používať v celom skripte, spolu s vašimi užívateľskými funkciami, je potrebné tieto premenné deklarovať ako globálne. Premenné vo vnútri funkcie totiž inak nemajú na premenné v tele žiadny vplyv. Aby tomu tak nebolo, umiestnime globálnu deklaráciu do tela funkcie. Nasledujúci skript demonštruje použitie globálnej premennej PROM. Pokiaľ chceme, aby funkcia zmenila jej hodnotu, musí byť vo vnútri deklarovaná ako premenná globálna. Preto si odkomentujte riadok s touto deklaráciou. Pokiaľ nechcete, aby funkcia mala vplyv na pôvodnú hodnotu premennej, nerobte žiadne takéto úpravy. V takomto prípade bude mať premenná výslednú hodnotu ,,štart“.

Podmienky
Akonáhle chcieť zariadiť, aby vaša stránka bola interaktívna, čili aktívna, určite sa nezaobídete bez príkazu slúžiacemu k porovnaniu hodnôt premenných. Pokiaľ potrebujete otestovať, či premenná obsahuje nejakú hodnotu alebo naopak či je od tejto hodnoty rôzna, siahnite pre príkaz IF, jeho doslovný preklad „Keď“. Tu je príklad použitia tohto príkazu, ktorý využijeme pre prevedenie určitého kódu v závislosti na spoločnej podmienke:

Pokiaľ momentálne nemáte v láske zložené zátvorky, môžete použiť alternatívny zápis podmienky. Porovnajte teda obe príklady:

Všimnite si, že testovaná logická podmienka sa v PHP vždy uzatvára do zátvoriek. Toto je podmienkou a pri prechodu z iného skriptovacieho jazyka vám toto môže činiť z počiatku problémy. Ďalšou dôležitou vecou je si zapamätať, že každý samostatný príkaz sa musí ukončiť prostredníkom. Všimnite si tiež, že PHP používa pre operátor rovnosti dve rovná sa! Samostatné rovná sa používa iba pre priradenie hodnoty. Pre nerovnosť sa používa operátor „!=“ alebo „“. V neposlednom rade sa pokúste hneď na začiatku zafixovať, že všetky premenne v PHP, napríklad na rozdiel od ASP, začínajú znakom „$“. Pokiaľ budete chcieť testovať viac premenných, môžete tento logický súčin tvoriť pomocou && (voľne preložené „a zároveň“) alebo pomocou „AND“. Pokiaľ budete zisťovať, či vyhovuje aspoň jeden výraz, použijete || alebo „OR“. AND a OR však majú nižšiu prioritu než && a ||.
A čo že je to tá priorita? Kedysi na základnej škole sme sa učili, že násobenie má prednosť pred sčítaním, v PHP i toto pravidlo môžete porušiť použitím operátorov rozdielnych priorít.
Pokiaľ výsledkom podmienky je prejdení jediného príkazu, vystačí vám jednoduchší zápis podmienky bez zložených zátvoriek a bez dvojčiariek:
Keď v roli logického operátora použijete reťazovú premennú, bude vždy podmienka vyhodnotená ako pravdivá, iba v prípade, že obsah reťazca je prázdny alebo „0“, bude podmienka vyhodnotená ako nepravdivá. Pre zjednodušenie práce sú v PHP definované dve konštanty True a False, reprezentujúce hodnoty 1 a 0, ktoré sú návratovou hodnotou logických výrazov. Pokiaľ radi kombinujete kód HTML a PHP, môže biť priehľadnejší alternatívni zápis podmienok, ktorý nahradzuje príkaz Echo vložením kódu HTML.

Nazdar čo tu robíš?
Pekne pracuj
Osobne však toto miešanie kódu nedoporučujem z dôvodu zvýšenia rýchlosti pri spracovaní stránky. Stačí sa naučiť vypisovať HTML sekvencie pomocou PHP funkcie „echo“ a všetko je ďaleko priehľadnejšie a tiež trošku rýchlejší. Napríklad echo „Čau čo tu robíš?”; kompletne nahradí HTML kód v prvej časti predchádzajúceho skriptu. PHP ponúka ešte jednu veľmi praktickú funkciu na ošetrenie podmienok a tou je podmienený operátor. Možno ste sa s niečím podobný stretli v klasických vývojových nástrojoch ako Delphi, C alebo i staré známe FoxPro a preto veľmi radi uvítame i prítomnosť operátora v PHP. Jeho syntax je „vyraz“? „kladná odpoveď“: „záporná odpoveď“. Tu je malý príklad:
Na tomto príklade je krásne demonštrovaný rozdiel medzi jedným rovná sa a dvoma. Je nutné si zapamätať, že jedno slúži k priradeniu hodnoty a dve ako operátor rovnosti. Jak vidíte, PHP je naozaj veľmi flexibilný jazyk a obsahuje veľa dobrých vlastností, ktoré hovoria v jeho prospech pri porovnaní s inými skriptovacími nástrojmi. Vo všetkých príkladoch som používal menej obvyklé ohraničenie PHP kódu , ale myslím, že je to rozumnejšie, pretože zápis typu koliduje s mnoho ďalšími jazykmi, napríklad XML.
Príkaz Switch
Niekedy budete potrebovať, aby sa po vyhodnotení výrazu spravilo viac vetiev kódu, než je tomu u štruktúry If / Else / Endif a práve pre tieto prípady je tu príkaz Switch, ktorý je obdobou známej konštrukcie z VBScriptu Select Case.

Je nutné správne pochopiť, ak PHP postupuje pri spracovaní tejto konštrukcie. System najprv vyhodnotí testovaný výraz a potom prechádza jednotlivými vetvami príkazu a ignoruje všetky príkazy, pokiaľ nenarazí na zhodu hodnoty testovaného výrazu a hodnotu danej vetvi a keď k takejto zhode nedôjde, bude spustená sekcia default. Teraz dávajte dobrý pozor! Pokiaľ je splnená podmienka, všetky nasledujúce príkazy budú prevedené bez ohľadu na slnení čí nesplnení podmienky danej vetvi. Tento významný fakt demonštruje nasledujúci skript:

Pokiaľ $i v našom miniskriptu bude mať hodnotu 0, zobrazia sa všetky tri hlásenia. Pokiaľ premenná $i bude mať hodnotu 1, zobrazia sa posledné dve hlásenia atď.
Je treba si teda zapamätať, že prechádzanie jednotlivými vetvami príkazu a ich vyhodnocovaniu trvá, pokiaľ systém nenájde jeho ukončenie alebo narazí na príkaz break. Preto je nutné v podobných prípadoch, ako je ten náš, za výkonným skriptom danej vetvy vložiť príkaz break, ktorý ukončí vyhodnocovanie príkazu Switch. V nasledujúcom skripte si ukážeme, ako na to a zároveň si ukážeme alternatívni zápis syntaxu Switch, kedy nahradíme klasické zložené zátvorky oddeľovačmi „:“ a „endswitch“, čo je obdobou alternatívneho zápisu príkazu IF.

Pri testovaní na úrovniach jednotlivý sekvencií sa nemusíme obmedziť len na prípady „pokiaľ je rovné hodnote“, ale môžeme používať zoznamy hodnôt, intervaly alebo dokonca funkcie. Tu je malá inšpirácia.

Pokiaľ ste porozumeli správne všetkým vlastnostiam príkazu Switch, môžete ich využiť netradične a veľmi sofistikovane, napríklad pre testovanie správnosti vyplnenia formuláru a podobne, namiesto nekonečných a nepriehľadných sekvenciách If ...Else. Tu je ukážka, akým spôsobom tohto docieliť. Použité funkcie je potrebné samozrejme doprogramovať.

Príkaz cyklu
Rovnako ako ktorýkoľvek iný skriptovací jazyk, tiež aj PHP ponúka niekoľko variant príkazu cyklu.
Niektoré vlastnosti sú rovnaké, niektoré podobné a niektoré má PHP osobité. PHP, rovnako tak ako Java, pri definícii cyklu vychádza z jazyka C. Tu je súhrn možných príkazov cyklu.

Cyklus While
Tento cyklus je najmenej náročný, ale tiež ponúka najmenší komfort, z ktorým si ale mnohokrát vystačíme. Jeho syntax je:

Jak už zo zápisu vyplýva, je tento typ cyklu založený na testovaní platnosti určitej podmienky. Pokiaľ je táto podmienka splnená, prevedie sa kód vo vnútri cyklu. Typickým príkladom je výpis obsahu tabuľky, kde podmienkou je existencia neprečítaného riadku. Ale o databázach až neskoršie. Tu je malý konkrétny príklad tohto typu cyklu, kedy jeho výsledkom bude šesťnásobný výpis textu „Ahoj svet“, ale po každom s inou - väčšou veľkosťou.

Akonáhle PHP preloží tento skript, odošle na prehliadač nasledujúci kód HTML:
Ahoj svet
Ahoj svet
Ahoj svet
Ahoj svet
Ahoj svet
Ahoj svet
K tomuto typu zápisu existuje, rovnako ako je tomu u podmienkach, alternatívni zápis, kde zložené zátvorky, ohraničujúci cyklus, môžeme nahradiť takto:

Cyklus Do .. While
Veľmi podobným cyklom je aj cyklus typu Do…While. Jediný rozdiel je v tom, že k testovaní podmienky dôjde až na jeho konci, čím je daná jeho základná vlastnosť, že príkazy vo vnútri cyklu sa prevedú najmenej raz. Syntax tohto zápisu je:

Pozor, v tomto type zápisu neexistuje alternativni zápis!

Cyklus For
Najflexibilnejším, ale tiež najnáročnejším zápisom cyklu je posledný – For.

Kde výrazom 1 rozumieme počiatočnú inicializáciu interného počítadla, výrazom druhou logickou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre prevedenie cyklu a výrazom 3 rozumieme výraz pre aktualizáciu riadiacej premennej cyklu, ktorá vo väčšine prípadov obstará zvýšenie jej hodnoty o jednu. Toto zvýšenie prevediete príkazom „$riadiaca_prenmenna +1;“, ale pretože PHP ponúka trochu lepšie riešenie takýchto zápisov, použijete pre inkrementáciu úspornejší zápis „$riadiaca_premenna++;“ ktorý urobí to isté.
Tu je malý príklad:
Všimnite si, že som v príklade nepoužil zložené zátvorky. Je to z toho dôvodu, že pre tento cyklus, obsahujúci vo svojom tele jediný príkaz, tohto nieje treba. Zložené zátvorky sa používajú až v prípade viacerých príkazov, z dôvodu ohraničenia cyklu. Takýto skript by vyzeral napríklad takto:

Pri definícii výrazu ovplyvňujúci cyklus nás PHP neobmedzuje ani možnosťou použitia koľko ich chceme. Proste ich oddelíte čiarkou.

For ($counter=1,$x=0,$y=0;$counter

Práca s dátumom a časom
Práca s funkciami PHP pre prácu s dátumom a časovými operáciami obecne patrí rozhodne medzi základné vedomosti. Tieto funkcie nájdu uplatnenie stránkami s informáciami o aktuálnom dátume a konečne zložitými databázovými aplikáciami, kde v riadku v tabuľke budeme chcieť mať uloženú informáciu o dátumu a jeho zabezpečeniu alebo jeho modifikáciu. Je dosť pravdepodobné, že začiatočníci intuitívne siahnu po vzoru iných skriptovacích jazykov po funkciách Time() a Date() a urobia docela správny krok. Ale musím vás sklamať. Až takto jednoduché to nebude. Je potrebné sa naučiť výstup týchto funkcii správne formátovať ale aj to si osvojíte behom krátkej doby.

Time()
Jak ste už iste správne pochopili, nevracia aktuálny čas v sekundách, ale čas vracia v špeciálnom unixovom formáte, kde návratová hodnota je počet sekúnd, ktoré ubehli od polnoci 1 januára 1970. Nie, nebojte sa žiadne prepočítavanie vás nečaká. Funkcia Time je totiž práve najvhodnejším parametrom pre ďalšiu funkciu Date().
 
Zdroje: progamovanie v PHP pre zaciatocnikov
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.