Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Digitalna technika

DIGITÁLNA TECHNIKA

Po analógovej telefónnej prevádzke prichádza obdobie digitálnej komunikácie , čo prinieslo obrovský pokrok v telefónovaní. Pri digitálnej telefónii už nehovoríme o telefónovaní ale o prenose hlasu. Digitalizácia priniesla do tohto odvetvie množstvo výhod ako je napríklad to , že vlastník digitálneho telefónu nielen komunikuje svojim hlasom ale má poskytnuté aj množstvo doplnkových funkcií a informácií, keď účastník ešte pred prijatím hovoru vie kto ho volá ,
telefónny prístroj mu poskytuje informácie o dátume, čase , dĺžke hovoru prípadne aj o cene hovoru. Takýmto telefónným prístrojom si sám účastník dokáže sprostredkovať informácie o ďalších účastníkoch s digitálneho telefónneho zoznamu. S týmto telefónom nemusíme komunikovať cez mikrotelefón ale môžeme použiť hlasitú telfónnu súpravu. Samotné vytáčanie nie je klasické ako u analógových telef´´onov ale stačí keď účastník vyťuká určitý počet čísel a telefón automaticky vie , že ma sám zapojiť hlasitú súpravu. Pri vytočení obsadeného účastníka nie je potrebné opakované vytáčanie ale stačí zatlačiť tlačidlo pre funkciu spätného volania. Po ukončení hovoru obsadeného účastníka telefón zavolá teraz už voľného účastníka. Počas prebiehajúceho hovoru je možné prijať ďalší hovor, čo sa prejaví
tzv. zaklopkaním do hovoru a zobrazením mena alebo čísla volajúceho úšastníka na display.
Je možné s týmito účastníkmi komnikovať striedavo alebo ich prepojiť do konferenčného hovoru a v prípade potreby zavolať ešte ďalších účastníkov. Digitálny telefón poskytuje možnosť presmerovania prichádzajúceho hovoru na iný telefón miestnej mobilnej siete
tzv. Deckt čím je zvýšená mobilnosť používateľa. Tento telefón je tak isto digitálny, komonunikuje bezdrôtovo ale na obmedzenú vzdialenosť. Pretože jeho napájanie je batériové je potrebné ho nabíjať. Výhodou takéhoto telefónu je , že sa nedá odpočúvať.
Digitálny telefón má okrem funkčných tlačidiel tlačidlá pre naprogramovanie rýchlej voľby čo uľahčí komunikáciu s často volaným účastníkom. Dva a viac takýchto telefónov dokážu vytvoriť sekretársko – manažersku funkciu. Pri správnom naprogramovaní vie sekretárka prebrať a odovzdať hovory svojmu nadriadenému , komunikovať s ním pomocou hlasitej súpravy bez vytáčania akýchkoľvek čísel. V prípade potreby vie nadriadený zvolať všetkých svojich pracovníkov pomocou funkcie rozhlasu. Všetky špeciálne funkcie na telefónoch nastavuje operátor telefónnej ústredne.

V prípade dlhodobej neprítomnosti je možné si prístroj uzamknúť , aby nedošlo k jeho zneužitiu. Na doplnkové funkcie slúžia tlačidlá na ktorých je hviezdička alebo mriežka. Kombináciou týchto tlačidiel a čísel prípadne osobného numerického hesla vieme rozšíriť jeho funkčné možnosti oproti základnému nastaveniu.
Všetky tieto vopred uvedené funkcie nevykonáva samotný digitál, ale je len sprostredkovateľom medzi používateľom a digitálnou ústredňou. Takáto digitálna ústredňa vie komunikovať nielen s digitálnymi telefónmi ale aj s analógovými telefónmi s pulznou či tónovou voľbou. Digitálna telefónna ústredňa sa svojim naprogramovaním bráni voči tzv jalovým voľbám, čo je vytočenie neexistujúceho čísla , alebo inou nelogickou komunikáciou napríklad
keď účastník omylom dvihne mikroslúchadlo alebo neukončí svoj hovor, bude ústredňou odpojený, čo u analógovej ústredne nebolo možné. Aj keď digitál neobsahuje záznamové zariadenie pre zanechanie odkazu, je možné takúto službu sprostredkovať pomocou ústredne.
Nadobudnutý odkaz je signalizovaný opticky na display , prípadne akusticky pri prvej najbližšej manipulácii s telefónom. Užívateľ po dvihnutí mikroslúchadla alebo po zapnutí hlasitej súpravy hlášku , že má odkaz.
Digitálna komunikácia prináša do dnešného sveta zvýšenie komfortu, skvalitnenie hovoru mnohé ďalšie možnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk