Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Registre a Windows

MSDOS.SYS: BOOTOVANIE BEZ ONESKORENIA (95/98)
Pokiaľ si chcete dopriať viac času na to aby ste mohli vyvolať špeciálne menu stiskom klávesy F4 a F8 otvorte v poznámkovom bloku súbor c:msdos.sys a do sekcie [OPTIONS] na riadku "BootDelay" zadajte hodnotu:

BootDelay=5
Pokiaľ tam tento riadok chýba tak ho tam musíte doplniť. Implicitná hodnota je pre tento parameter 2 sekundy. Mate tam parameter "BootMenu=1" znamená to, že menu sa pri štarte zobrazí automaticky. V tomto prípade vrelo doporučujem aby ste tam "BootMenuDelay" doplnili a nastavili hodnotu na 5 sek. Implicitná hodnota je v tomto prípade u Windows 95/98 30 sek. a potom systém vyberie implicitnú hodnotu a pokračuje ďalej. WINSTART.BAT: ASPOŇ MALÁ ÚSPORA (95/98)

Windows pri štarte automatický hľadajú súbor winstart.bat a to podľa údajov v súbore AUTEXEC.BAT, v sekcií PATH=..., hoci sa nejedná o nejaké podstatné zdržanie, treba WINSTART.BAT umiestniť do zložky, ktorá je v PATH=...,nastavená ako prvá, štandardne C:WINDOWS;.Pokiaľ sa súbor Winstart.bat nenachádza na
disku tak ho vytvorte a vložte doň neškodný riadok

@echo off
Uvedené opatrenie môže priniesť značné urýchlenie v prípade, že sú v príkaze PATH umiestnené adresáre sieťových diskov, ktoré ešte nie sú prístupné na začiatku bootovacej procedúry (sieťové drivery sa naťahujú neskôr).

AUTOSTART: KRITICKÝ POHĽAD (95/98)
Pri štarte sa taktiež naťahujú aplikácie ktoré sú uvedené v skupine "Programy", "Po spustení" a v menu "ŠTART", a taktiež programy umiestnené v registrovom kľúči:
Hkey_Local_MachineSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion, položky "Run" a "RunServices".
Pokiaľ tieto programy zdržia Windows len pri štarte dá sa to nejako vydržať, ale väčšina z nich brzdí Windows natrvalo. Preto doporučujem uvedené miesta podrobiť kritickému pohľadu a programy ktoré nie sú nevyhnutné pre prácu z týchto položiek odstrániť. V položkách ponuky štart je tieto programy možné jednoducho vymazať alebo premiestniť inde (napr.: do zložky na disku a vytvoriť si zástupcu na plochu pre rýchly prístup), v registri
je potrebné zaeditovať následné položky Run a RunServices pomocou príkazu regedit.

PONUKA ŠTART: TROCHU PORIADKU NEUŠKODÍ (IE4,95/98)
Pri tomto návode je potrebné mať nainštalovaný Internet Explorer SP01 ak chceme tento trik využiť aj pod OS Win95.
Pomocou Internet Exploreru 4.x je možné zmeniť poradie položiek v ponuke štart,(vo Win95 sa radia podľa abecedy automaticky). Zmena poradia je jednoduchá - stačí myšou vybrané položky pretiahnuť na požadované miesto. Pokiaľ sa chcete vrátiť k automatickému abecednému zaraďovaniu je potrebné v registroch vymazať hodnotu pre položku "Order" ,ktorú nájdete v kľúči:
Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftWindowsExplorerMenuOrderStartMenuMenu.

PONUKA ŠTART: PRÍSTUP K PRACOVNEJ PLOCHE (98/NT)
Vo Windows 98 je k dispozícií v ponuke štart zvláštne tlačítko pre zobrazenie pracovnej plochy, ktoré spôsobí že minimalizuje všetky okna a tak sa pracovná plocha odhalí. Vo Win95 vykonáva podobnú službu príkaz "Minimalizovať všetky okná" z kontextového menu po stlačení pravého tlačidla myši. Ešte lepším je realizácia
špeciálneho adresára kam sa umiestnia kópie všetkých zástupcov C:windowsplocha. Takto získame prístup k všetkým položkám ktoré sú umiestnené na ploche.

SET A WINSET: ROZŠÍRENIE PRÍKAZU PATH (95/98)
Pri práci so sieťovými diskmi, alebo v prípade že potrebujeme odskúšať opakovane hromadu utilit je možné sa buď pracne preklikať k danému miestu pomocou myši, alebo nastaviť premenné v položke PATH. Vytvoríme dávkový súbor "ADDPATH.BAT", ktorý umiestnime do adresára C:WINDOWSCOMMAND.
Do dávkového súboru vložíme dva príkazy:

set path=c:windows;...;%1
winset path=%path%

Namiesto ...; sem dáte všetky potrebné adresáre, ktoré môžete opísať aj zo súboru autoexec.bat. Pokiaľ teraz zadáte napríklad "addpath serversyspublic," rozšíri sa premenná o uvedenú definíciu. Dávkový súbor ADDPATH môžete pridať aj k grafickému rozhraniu Windows pomocou registra v položke Hkey_Classes_RootDirectoryShell zadajte nový kľúč "ADDPATH" a ako východziu hodnotu zadajte v pravom okne hodnotu addpath.bat"%1".

UŽITOČNÉ POLE: ADRESNÝ RIADOK (IE4/98)
Pokiaľ sa rozhodnete využívať ako prieskumníka Internet Explorer nie je na škodu aktivovať si panel adresný riadok (pravým tlačidlom kliknúť na lište štart, vybrať nový panel nástrojov a zvoliť adresa alebo adresný riadok obr1.). Pomocou adresného riadku je možné spúšťať programy priamo z daného
umiestnenia.

Obr1. Adresný riadok v menubar Štart

IKONA PRE UKONČENIE WINDOWS (95/98)
Pokiaľ sa ponáhľame a treba rýchlo vypnúť Windows (napr. pri odchode z práce) môžeme si pre tento účel urobiť ikonu na ploche. Ukončiť Windows tak môžeme jedným kliknutím.
Pri vytvorení treba pravým tlačidlom kliknúť na ploche, vybrať "Nový objekt" a z neho položku "Zástupca" a ako príkazový riadok zadajte:

rundll32 user,ExitWindows

Výslednú ikonu pomenujte trebárs ShutDown a keď na túto ikonu kliknete Windows sa bez akýchkoľvek otázok a dialógov vypnú.

Rýchly reštart systému (95/98)

Občas príde situácia keď treba promptne reštartovať Windows. Toto môžeme vykonať bez všetkých dialógov pomocou dávkového súboru RESTART.BAT, ktorý umiestnime na plochu a dáme doň dva riadky:

@echo off
exit
Pomocou kontextového menu upravíme jeho vlastnosti takto:
"Pri skončení zavrieť" Zatrhneme voľbu "Režim MS-DOS" a vtom istom rámčeku zrušíme zaškrtnutie voľby
"Upozorniť pred prechodom do režimu MS-DOS". Po poklepaní na ikonu sa prevedie reštart Windows, a môžeme si vytvoriť zástupcu aj do ponuky ŠTART pokiaľ chceme mať možnosť rýchleho reštartu aj z tohto umiestnenia.

OVLÁDACIE PANELY: CLASS-ID (95/98)
Ak chceme aby boli všetky voľby ovládacích panelov prístupné aj z ponuky štart je potrebné v adresári WindowsPonuka štart založiť novú zložku so špeciálnym pomenovaním. Vo Windows95 jej meno bude:

System.{21EC220-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

pre Win98:

System.{21EC220-3AEA-1069-A2DD-09002B30309D}

SPRÁVCA ÚLOH: OKNÁ (95/98)
Chceme zavrieť viac okien naraz pomôže nám "TASKMAN.EXE". Spustíme ho a označíme si vybrané okná myšou, alebo kombináciou kláves a. Uzavretie prevedieme v menu "Okno/ukončiť úlohu". ODKAZ NA TLAČIAREŇ: RÝCHLA TLAČ Z PROSTREDIA (95/98/NT)

Súbory sa dajú tlačiť aj z prostredia Prieskumníka Windows musíme si vytvoriť zástupcu tlačiarne a tohoto zástupcu premiestniť do zložky C:WINDOWSSENDTO. Potom klikneme pravým tlačidlom na daný súbor a zvolíme odoslať. Z ponuky si vyberieme tlačiareň.

OKOLITÉ POČÍTAČE: NEHĽADÁME Z BATERKOU (95/98/NT)
Dnes to môžu byť aj "Počítače v sieti" alebo "Miestna sieť". V prípadoch rozsiahlej siete môže byť vyhľadávanie pomocou uvedených volieb dosť zdĺhavé a Windows zatiaľ len ukazujú len mikajúcu sa baterku. Podstatným zlepšením môže byť vyvolanie lokálneho menu pri kliknutí na ikonu Počítače v sieti pravým tlačidlom. Zvolíme príkaz "Vyhľadať počítač" a pokiaľ teraz zadáme jeho meno budeme u cieľa podstatne rýchlejšie. Pritom len málo ľudí vie (a to aj medzi odborníkmi), že stačí zadať len časť názvu "ma*" napríklad keď hľadáme počítač s názvom "Mailserver".

OKOLITÉ POČÍTAČE: ZLOŽKA PRE PRÁCU V SIETI (95/98)
Iste ste si všimli, že v zložke Windows je pod adresár Okolí (alebo Okolité počítače atď...). Táto zložka môže byť prázdna a jej funkcia je podobná zložke SendTo.
Pokiaľ sem umiestníme akýkoľvek prvok systému (program, zástupcu, dokument...), bude tento prvok prístupný aj keď poklikáme na ikonu Okolité počítače, včetne daných počítačov v sieti.

DEFRAGMENTÁCIA: NA DVOCH DISKOCH SÚČASNE? (95/98/2000/XP)

Program Defrag.exe, ktorý zabezpečuje defragmentáciu diskov možno za normálnych podmienok spustiť iba raz. Teoreticky i prakticky sa dá tento program použiť aj pre defragmentáciu x diskov súčasne. Stačí len vytvoriť kópiu programu a pomenovať je napr.: defrag1.exe. Potom je možné spúšťať defragmentáciu na x diskoch súčasne.
U Windows XP a 2000 už program defrag.exe nenájdeme. Miesto toho tam je súbor dfrg.exe, ktorý je podobne program pre defragmentácie diskov, postup je totožný. (Tento program nemá ani zástupcu v Ponuke štart - programy - systémové nástroje, čo je pre mňa dosť nepochopiteľné prečo to Microsoft nezariadil.) program by mal byť umiestnený pokiaľ sa nemýlim v adresári C:i386 alebo v C:WindowsSystem32. Pri najhoršom ho budete musieť vyhľadať ručne alebo pomocou "Hľadať súbory či zložky".

FORMÁTOVANIE DISKETY BEZ ZBYTOČNÝCH OTÁZOK (95/98/XP HOME EDITION)
Vytvoríme si dávkový súbor napr.: FA.BAT, ktorý naformátovanej diskete pridelí aj menovku. V mojom výpise to bude T-BONNE. Obsah dávky:

@echo off
format a: /V:T-BONNE /U

Pokiaľ teraz zadáme príkaz FA súbor zformátuje automaticky disketu v jednotke A:. Ak máme dve mechaniky tak môžeme dávku rozvetviť do nasledovnej podoby:

@echo off
cls
@echo A Spustiť formátovanie diskety A:
@echo B Spustiť formátovanie diskety B:
@echo.
choice /c:AB Vyberte si možnosť
if errorlevel 3 goto drivea
if errorlevel 2 goto driveb
:drivea

@echo Formátujem jednotku A:
@echo.
@echo off
format a: /V:T-BONNE /U
goto koniec
:driveb
@echo off
format b: /V:T-BONNE /U
@echo.
goto koniec
Takto upravený dávkový súbor Vám položí otázku na ktorú odpoviete stlačením príslušného písmena jednotky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk