referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Pascal: príručka programovania
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 155
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 
Konverziamedzi typmi CHAR (chr) a STRING (str):
a b a+b (zreťazenie) a > , >= , < , <= , <> , = b
char char string boolean
char string string boolean
string chrar string boolean
string string string boolean
STRING:= CHAR - konverzia tohto typu je dovolená CHAR:= STRING - konverzia tohto typu nie je dovolená Typboolean: premennej typu boolean môže byť priradená práve jedna z dvoch hodnôt: true(pravda) alebo false (nepravda). Je to logická premenná a používa sa pri prácis logickými premennými.
Význam logických spojok Pravdivostná tabuľka logických spojok
AND logická spojka a A B A and B A or B A xor B NOT(A)
OR logická spojka alebo T T T T F F
XOR logická spojka buď alebo T F F T T F
NOT logická negácia F T F T T T
F F F F F T
Množina operácií: logické: AND, OR, NOT, XOR relačné:>, >=, <, <=, <>, = Jednoduché typy pracujú s lineárneusporiadanou množinou znakov M, pre ktoré platí: a,b Î M =>(a > b) Ú (a = b) Ú(a < b) (trichotómia).Na základe tejto vlastnosti sú v Pascale pre jednoduché typy (real nie jejednoduchý typ) definované funkcie SUCC,PRED, ORD (viď. ordinárne funkcie). Jednoduché typy, pre ktoré súdefinované tieto funkcie, nazývame ordinárne.

Štandardnéprocedúry a funkcie Pascal-u: Pre všetky procedúry, funkcie apríkazy jazyka Pascal platí, že pred ich použitím v programe je vhodné sipreštudovať nápovedu jazyka Pascal. Všeobecnú nápovedu získame stlačenímklávesu , nápovedu kukonkrétnemu príkazu kombináciou klávesov (stačí sanastaviť kurzorom na príslušné slovo, ktorého nápovedu chceme použiť a stlačiť). Nasleduje zoznam procedúr a funkcií,rozdelený do jednotlivých kategórií. Pri každej procedúre a funkcii jeuvedený stručný popis jej činnosti a jej deklarácia. V časti deklarácie časti vhranatých zátvorkách [ v týchto ] sú nepovinné. Je dôležité dodržiavať presnúsyntax daných podprogramov (procedúry a funkciesa súhrnne nazývajú podprogramy). Všímajte si počet parametrov a ich typy.

Štandardnéprocedúry a funkcie
dispose procedúra uvoľní dynamickú premennú z operačnej pamäti deklarácia: Dispose(var p : pointer)
exit procedúra spôsobí návrat z podprogramu (ak je volaná z procedúry alebo funkcie) alebo ukončí program, ak je volaná z hlavného programu deklarácia: Exit
halt procedúra ukončí program a vráti riadenie operačnému systému deklarácia: Halt
new procedúra vytvára novú dynamickú premennú a nastavuje ukazovateľ tak, aby ukazoval na túto premennú, referenciu (odkaz) na novo vzniknutú premennú možno previesť napr.: pomocou p^ deklarácia: New(var p : pointer)

Konverznéfunkcie
chr funkcia vracia znak, ktorý je reprezentovaný číselnou hodnotou, konvertuje celočíselnú typ na typ char deklarácia: Chr(x : byte) : byte
ord funkcia vracia ordinárne číslo špecifikovanej hodnoty ordinárneho typu, konvertuje typ ordinárny na typ integer deklarácia: Ord(x) : longint
round funkcia zaokrúhľuje reálne číslo na celočíselnú hodnotu, konvertuje typ real na typ celočíselný deklarácia: Round(x : real) : longint
trunc funkcia orezáva desatinnú časť reálneho čísla a získanú hodnotu vracia ako celočíselnú, konvertuje typ real na typ celočíselný deklarácia: Trunc(x : real) : longint
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.