referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Pascal: príručka programovania
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 155
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 
Aritmetickéfunkcie
abs funkcia vracia absolútnu hodnotu, výsledok je rovnakého typu ako parameter x deklarácia: Abs(x : y) : y
arctan funkcia vracia arcustangens (výsledok je v radiánoch) deklarácia: ArcTan(x : real) : real
cos funkcia vracia kosínus (argument je v radiánoch) deklarácia: Cos(x : real) : real
exp funkcia vracia hodnotu ex deklarácia: Exp(x : real) : real
frac funkcia vracia desatinnú časť reálneho argumentu (x-Int(x)) deklarácia: Frac(x : real) : real
int funkcia vracia celú časť reálneho argumentu (výsledok je typu real) deklarácia: Int(x : real) : real
ln funkcia vracia prirodzený logaritmus argumentu (logaritmus pri základe e=2.718281828) deklarácia: Ln(x : real) : real
pi funkcia vracia hodnotu 3.1415926535897932386 () deklarácia: Pi : extended
sin funkcia vracia sínus argumentu (argument v radiánoch) deklarácia: Sin(x : real) : real
sqr funkcia vracia druhú mocninu argumentu deklarácia: Sqr(x : real) : real
sqrt funkcia vracia druhú odmocninu argumentu deklarácia: Sqrt(x : real) : real

Ordinárne funkcie
dec procedúra zmenšuje ordinárnu premennú x o zadaný počet n, ak nie je n zadané, predpokladá sa jeho hodnota 1, platí Dec(x,n) <=> x := x - n deklarácia: Dec(var x [; n : longint])
inc procedúra zväčšuje ordinárnu premennú x o zadaný počet n, ak nie je n zadané, predpokladá sa jeho hodnota 1, platí Inc(x,n) <=> x := x + n deklarácia: Inc(var x [; n : longint])
odd funkcia vracia true ak je celočíselný argument párny, inak vráti false deklarácia: Odd(x : longint) : boolean
pred funkcia vracia predchodcu argumentu, ktorý je ordinárneho typu, výsledok je rovnakého typu ako argument deklarácia: Pred(x : ordinal) : ordinal
succ funkcia vracia nasledovníka argumentu, ktorý je ordinárneho typu, výsledok je rovnakého typu ako argument deklarácia: Succ(x : ordinal) : ordinal

Procedúrya funkcie pre prácu s reťazcami
str procedúra konvertuje numerickú hodnotu na jej reprezentáciu v reťazci znakov deklarácia: Str(x [: dlzka[: desatinne]]; var s : string)
val procedúra konvertuje hodnotu typu string do zodpovedajúcej numerickej hodnoty, premenná code je po úspešnom prevedení nastavená na 0, inak ukazuje index znaku, pri ktorom došlo k chybe, premenná v je typu integer alebo real deklarácia: Val(s : string; var v; code : integer)

Ostatnéprocedúry a funkcie
random funkcia vracia náhodné číslo, ak nie je zadaný parameter funkcia generuje reálne číslo x v rozsahu 0 x 1, ak je zadaný parameter celočíselného typu, tak generuje celé číslo x z intervalu 0 x n deklarácia: Random(n : word) : word Random : real
randomize procedúra inicializuje generátor náhodných čísel deklarácia: Randomize

Štandardnéprecedúry a funkcie pre súbory
assign procedúra priraďuje meno externého súboru premennej typu súbor deklarácia: Assign(var f : file; meno : string)
append procedúra otvára existujúci súbor (pozor, len typu text) pre zápis a nastavuje pozíciu zápisu na koniec súboru deklarácia: Append(var f : text)
close procedúra uzatvára otvorený súbor deklarácia: Close(var f : file)
eof funkcia nadobudne hodnotu true , ak sa dosiahne koniec súboru, inak je false deklarácia: Eof [(var f : file)]
eoln funkcia má hodnotu true, ak je pozícia súboru (pozor, len textový súbor) na znaku konca riadku deklarácia: Eoln [(var f : text)]
read, readln procedúra umožňuje načítať hodnotu z textového súboru (z klávesnice), ln umožní prechod na nový riadok v súbore (na obrazovke) deklarácia: Read([var f : text;] v1 [,v2, ...,vn]) deklarácia: Readln[([var f : text;] v1 [,v2, ...,vn])]
reset procedúra otvára existujúci súbor pre čítanie deklarácia: Reset(var f : file)
rewrite procedúra otvára nový súbor pre zápis, starý maže deklarácia: Rewrite(var f : file)
write, writeln procedúra umožňuje zapísať hodnotu do súboru (na obrazovku), ln zapíše aj znak konca riadku (presunie kurzor do nového riadku) deklarácia: Write([var f : text;] v1 [,v2, ...,vn]) deklarácia: Writeln[([var f : text;] v1 [,v2, ...,vn])]
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.