referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Pascal: príručka programovania
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 155
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 
PROGRAMOVANIE TURBO PASCAL 7.0
Jazyk TurboPascal firmy Borland International je tak prínosnou a komerčne úspešnouimplementáciou Wirthovho Pascalu, že je možné prehlásiť programátorovuneznalosť tejto implementácie za podobný poklesok, akým je vo všeobecnejrovine neznalosť práce s osobným počítačom vôbec. (Martin Kvoch, Programovanie v Turbo Pascale 6.0, KOPP1992) ProfesorNiklaus Wirth pôsobil v rokoch 1963-1967 na stanfordskej univerzite, potom dvaroky na univerzite v Zürichu. Od roku 1968, už ako profesor informatiky,prednášal na Vysokej škole technickej a na univerzite Zürichu.

Štruktúrapascalovského programu: program ; {direktívyprekladača} uses knižníc (jednotiek, unitov)> label návestí> const konštánt> type typov> var premenných> procedure function užívateľských procedúr a funkcií> begin hlavného programu> end. Štruktúra pascalovskéhoprogramu je pevne daná a nie je dovolené prehadzovať jednotlivé časti.V prípade, ak chceme zadeklarovať viac premenných alebo konštánt, stačípoužiť len raz var, alebo const.

Deklaráciajednotiek
: napr.: uses CRT, DOS, GRAPH; Klauzula uses v programe uvádza zoznam jednotiek (knižníc), ktoré máprekladač prehľadať pri preklade programu, to znamená, že má zmysel uvádzať lentie jednotky, ktorých príkazy program využíva. Všetky pascalovské príkazy súkvôli rýchlosti spracovania rozdelené do skupín - jednotiek. Je rýchlejšieprehľadať zopár jednotiek, ako zoznam všetkých príkazov. Navyše Pascal umožňujevytvárať jednotky vlastné, v ktorých si môžem zadefinovať vlastné príkazy(procedúry a funkcie) a vlastné premenné. Ak môj program používa príkazyurčené pre textovú obrazovku, stačí ak napíšem len uses crt;. Ak začnem používaťaj grafickú obrazovku, stačí deklaráciu jednotiek zmeniť na uses crt, graph;.

Deklarácia návestí, sekcia label: napr.: label 1,2,3; begin ........ goto 5; ........ 5: writeln(’vykonal sa skok na 5’); ........ end. Návestieje postupnosť číslic 1 až 9999, alebo akýkoľvek identifikátor.. Návestiedefinuje miesto, na ktoré sa vykoná skok príkazom goto.Znamená to asi toľko, že program sa nemusí nutne vykonávať riadok po riadku,ale môžem príkazom goto niektoré riadky vynechať, prípadne ichnechať vykonať viackrát. V Turbo Pascale nie je povolený skok do alebo zbloku. Znamená to, že nie je možný skok do alebo z podprogramu. Skok dozloženého príkazu nie je Pascalom definovaný ako chyba, môže však spôsobiťvážne problémy. Skok je zvodná, ale nebezpečná štruktúra. Ak sa to dá, treba savyvarovať použitiu skokov (i keď niekedy je to riešenie najjednoduchšie).

Deklaráciakonštánt: napr.: const A = 1; {číselná konštanta} B = 'd'; {znaková konštanta} C = 'retazec'; {reťazcová konštanta} Konštanta: konštanta je dátovýobjekt, ktorého hodnota sa v priebehu výpočtu nemení. Aj z matematikypoznáme konštanty ako napr.: e=2.72, =3.14 atď.Hodnotu konštanty nie je dovolené v priebehu výpočtu meniť (ak ju predsa chcemzmeniť, namiesto konštanty použijem premennú).

Deklaráciapremenných: napr.: var a : integer; {premenná a je typu celé číslo} ab : real; {premennáabje typu reálne číslo} c : char; {premennácje typu znak} d : string[15]; {premenná d je typu reťazec maximálnej dĺžky 15znakov} Premenná: premenná je dátovýobjekt, ktorého hodnota sa v priebehu výpočtu môže meniť. Na rozdiel odmatematiky dovoľuje Pascal používať aj iné ako číselné premenné. Použiť sa dajúaj znakové, reťazcové, dokonca aj nami zadefinované štruktúrované premenné. Poznámka: meno premennej alebokonštanty (identifikátor, od identifikovať) je postupnosť znakov a čísliczačínajúca znakom. Všeobecne platí, že dva rôzne objekty (premenné, konštanty,procedúry ...) nemôžu používať to isté meno, ten istý identifikátor.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.