referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
TCP/IP a internet
Dátum pridania: 02.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Marián
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 809
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

TCP/IP a internet

Čo je to IP a TCP

IP (Internet Protocol) zabezpečuje správne doručovanie dát (paketov dát) jednotlivým PC v sieti (pre PC tvoriaci súčasť siete sa často používa označenie host). Ak sa nachádza počítač, na ktorý je užívateľ napojený, v inej sieti, IP protokol smeruje pakety cez počítače, ktoré siete vzájomne prepojujú (tzv. brány).
S protokolom IP úzko spolupracujú aj iné protokoly, napr. protokol ARP (Address Resolution Protocol) slúži k mapovaniu IP adries, niekedy označovaných ako logické adresy, na adresy fyzické (hardvérové adresy sieťových adaptérov). Musíme si uvedomiť, že ak zadávame adresu PC, zadávame jeho logickú adresu v sieti (IP adresu). Na úrovni hardvéru, kedy sa paket pohybuje po vedení vo forme elektrických signálov, sú však vyhodnocované fyzické adresy adaptérov, ktoré sú napr. v prípade Ethernetu pevne nastavené už výrobcom adaptéru. ARP protokol potom určí podľa nás zadanej IP adresy fyzickú adresu adaptéra.
TCP (Transmission Control Protocol) realizuje spojenie medzi počítačmi v sieti.

IP adresa

Ak chceme v rámci siete nadviazať spojenie s niektorým z počítačov, musíme poznať identifikátor, ktorý ho jednoznačne odlišuje od ostatných.
Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného IP adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou IP adresou. Keď máme byť presnejší, IP adresa sa nevzťahuje k počítaču, ale k jeho sieťovému adaptéru. V internete totiž existujú počítače, ktoré obsahujú viac sieťových adaptérov, z ktorých každý má svoju IP adresu. Viacej adaptérov obsahujú aj brány (gateways) – sú to špeciálne počítače ktoré prepájajú spolu lokálne siete a zabezpečujú správne smerovanie dát medzi jednotlivými sieťami.
IP adresa sa skladá zo 4 bytov. Najčastejšie sa zapisuje takzvanou bodkovou notáciou keď je každý byte adresy vyjadrený desiatkovým číslom a tieto čísla sú oddelené bodkami. Adresa potom môže vypadať napríklad takto:
192.168.30.15

Ak vytvárame vlastnú sieť a neplánujeme jej prepojenie s ďalšími sieťami, definujeme IP adresy sami. Dbáme pritom na to, aby sa v rámci siete neopakovali. Počítame však s prepojením na už existujúcu sieť, napríklad Internet, musíme o pridelenie IP adresy požiadať autoritu poverenú správou celej tejto siete. Jedine ona má totiž prehľad o už pridelených a tím pádom aj o doposiaľ voľných IP adresách.
Pretože sú počítače nachádzajúce sa v internete pripojené do vzájomne prepojených lokálnych sietí, je problém prenosu dát medzi PC problémom prenosu dát medzi sieťami. Brány, smerujúce dáta medzi sieťami, pracujú s takzvanými sieťovými adresami. Sieťová adresa nie je nič iného, než určitá časť IP adresy. Ostávajúca časť IP adresy je potom adresa PC v rámci tejto siete.

192 . 168 . 30                                            . 15
adresa siete (sieťová časť adresy)          adresa PC v danej sieti

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: knižnica, odborná literatúra o sieťach
Galéria k článku [2]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.