referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Operačné systémy Windows
Dátum pridania: 10.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 887
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
A Čo je to operačný systém?
Operačný systém (ďalej len OS) - je nenahraditeľné rozhranie pri komunikácii hardwaru a softwaru. Bez operačného systému nie je možné počítač používať, pretože všetky príkazy užívateľa musí najprv spracovať OS.

Zjednodušene OS je súbor programov, ktorý riadi a kontroluje činnosť hardwaru, ale aj softwaru v počítači, stará sa o efektívne využitie operačnej pamäte a procesora, o optimálnu komunikáciu medzi všetkými používanými technickými aj programovými prostriedkami.
OS je v širšom zmysle súhrnné označenie pre technické a programové prostriedky počítača (spôsob akým je celý systém tvorený).
OS je v užšom zmysle základnou súčasťou softwaru každého osobného počítača – je to skupina programových produktov - programov a údajov, ktorá zabezpečuje čiastočne alebo úplne určité funkcie.

B Súčasti OS
Exekutíva - Jadro (výkonná časť) je rezidentne umiestnené v pamäti, podľa potreby sa inicializuje alebo nahráva do pamäte ostatné dôležité časti OS.
Monitor –– interpreter príkazov (monitorovať – sledovať) zabezpečuje komunikáciu systému s užívateľom. Prijíma a analyzuje impulzy z klávesnice, zisťuje význam systémových príkazov, vypisuje príslušné odozvy a oznamy na zobrazovacie (výstupné zariadenie).
Drivery - ovládače– obslužné programy vstupno-výstupných zariadení. Periférie- vstupno-výstupné ovládače. OS má niekoľko hľadiska úrovne programov niekoľko„vrstiev“.

C Vrstvy OS
Najnižšiu fyzickú - tvorí technické vybavenie počítača - hardware počítača, nad ním operujú programy BIOSu (Basic Input Output System) na podprogramoch BIOS u sú potom postavené vyššie logické vrstvy OS. Pomocou služieb a prostriedkov sú vytvorené aplikované prostredia, v ktorých bežia užívateľské programy. BIOS je skupina krátkych obslužných programov zabezpečujúcich vstup znaku z klávesnice, výpis znaku na obrazovku, čítanie alebo zápis sektoru na disk a podobne, je uložený v pamäti ROM. Systémová disketa alebo pevný disk obsahuje v prvom sektore BOOT - SEKTOR zavádzač OS, teda program, ktorý „rozumie“ zvyšnému obsahu systémového média a zavedie do pamäti časti daného OS. Spôsob ďalšieho nahrávania je naopak „plne v moci“ zavádzača, ktorý je súčasťou konkrétného OS.

D Programy OS

I Riadiace programy
Riadenie spracovania – je súčasťou OS, ktorý riadi a kontroluje štartovanie, činnosť a ukončenie vykonávania programu, má na starosti vstup a výstup údajov, rozozná vyskytujúce sa chyby a vie ich automaticky ošetriť.
Systém správy údajov – jeho úlohou je spravovanie a kontrola uloženia údajov do vonkajších pamätí. To znamená, že užívateľ zadá a jednoduchý príkaz a príslušné programy systému správy údajov vykonajú komplikovanú prácu vyhľadávania voľného miesta na disku alebo znovu vyhľadania údajov.

II Obslužné programy
Je súčasťou pomocného systémového programového vybavenia a sú cennou pomôckou pre prevádzku výpočtového strediska. Tieto programy sú pripravené v programových knižniciach a možno ich na požiadanie spustiť. Sú to väčšinou programy s príponou com, exe, bat. Najdôležitejšie obslužné programy sú – spojovacie, zavádzacie, triediace, testovacie, vstupno-výstupné programy, univerzálne.

III Prekladače
Programy na preklad programov, napísaných v programovacom jazyku do strojového kódu príslušného počítača. Pri problémovo orientovaných jazykoch prekladacie programy nazývame kompilátormi, pri strojovo orientovaných jazykoch asemblérmi. Okrem vytvárania prekladu prekladač kontroluje program po formálnej stránke v pravidlách príslušného jazyka a vytvára protokol prekladu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.