Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mikroprocesor

Mikroprocesor

Je to integrovaný obvod a tvorí základ počitača. Je umiestneny na doske a hovorí sa mu CPU (Central processing unit). Procesor je miniatúrnyxh rozmerov a dokáže spracovať údaje podľa nejakého programu. Skladá sa z :
ALU – A - +-*/ , modulo
L – and, or, not, neg, shift
EU (Výkonná jednotka) – riadi celý mikroprocesor.
Regisstre – Ukladajú sa tam data pred spracovaním a po spracovaní ALU.
Koprocesor – Pracuje s číslami v pohyblivej radovej čiarke.

História

Mikroprocesor zmenil celú výpočtové techniku.

1. Generácia:

Prvý mikroprocesor vyrobila firma Intel (Intel 4004 r.1971). Základom bolo štvorbitové slovo vhodné na prácu s číslami v 10. sústave. Neskôr (Intel 8008) – 8 bytové slovo.

2. Generácia:

Typický predstaviteľ druhej generácie mikroprocesorov je Intel 8080 a Motorola 6800
– 10*rýchlejšia , zvýšený počet vstupov, oddelená dátova a adresová zbernica, zdokonalená inštrukčna súprava.

3. Generácia 1976:

Podobné ako predchádzajúce ale rozdiel bol v rýchlosti. Väčšia integrácia. Intel 8085 ale sa moc nepredával a tak prišiel Zilog Z-80. Môžme ho nájsť aj dnes.

4. Generácia:

16 bytová technologia. 1980 - Intel 8086. Neskôr 80286. 1985 – 32 bytová technológia.
Intel 80386 – Cache prvej úrovne , Motorola 68030. 1989 – Intel 80486. 1993 – prevratný model 32 bit architektúry a je rozšírený o 64 bit datovú zbernicu.
Inetl Pentium – 60 -66 MHZ. 1997 – Pentium MMX – podporuje grafiku a multimedia.
1997 – Pentium II – vyrovnávacia pameť druhej úrovne integrovaná.

Atlon 64 – IMD – 64 bit mikroprocesor.

INTEL , IMD - Spoločnú inštrukčnú súpravu X86.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk