Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pracovná plocha v programe InDesign

Titulná lišta – je celkom hore – je tam názov spustenej aplikácie
Ponukový panel – obsahuje ponuky, keď na ne klikneme myšou rozbalí sa roleta. Vpravo sú klávesové skratky
Súbor
Úpravy
Formát
Text
Objekt
Tabuľka
Zobrazenie
Okná
Nápoveda

Pravítka – môžeme meniť jednotky – nastavené mm, Ctrl + R môžeme zobraziť, alebo skryť pravítka

Panel nástrojov – má tri podoby:
-1 stĺpec
-2 stĺpce
-riadok

-na prepnutie slúži malé tlačidlo v pravej hornej časti lišty panelu nástrojov
-1. tlačidlo – dialog pre on-line služby firmy Adobe

Palety – možeme ich zoskupovať, zaberajú menej miesta. Pri práci máme roztvorené len tie ktoré používame

Atribúty
Farba
Hyperväzby
Navigátor
Nástroje
Obtekanie textu
Popis pre skripty
Prehľadnosť
Prechod
Register
Skripty
Stránky
Štýly presahu
Tabuľka
Tagy
Text
Transformácia
Väzby
Vrstvy
Vzorník
Zarovnávanie

Stavový riadok – je celkom dole a zobrazuje aktuálne informácie o programe a jeho nastavení. Celkom vpravo je rozbaľovací zoznam - % zväčšenia alebo zmenšenia od5% - 4000%

Posuvné lišty – sú na dolnom a pravom okraji monitora

Stránka dokumentu – je v hlavnom okne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk