Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Panel nástrojov v programe InDesign

Nástroj pre výber – V – slúži na výber a označenie objektov v okne dokumentu, zároveň pomocou neho môžeme objektami manipulovať – premiestňovať, alebo meniť ich veľkosť. Na objekt, ktorý chceme označiť klepneme. Shift – výber viacerých objektov. Ak sú dva objekty na sebe – výber + Ctrl. Okolo objektu je obdĺžnikové ohraničenie s úchytmi.

Nástroj pre priamy výber – A- vidíme len kotevné body, pri krivkách sú v kotevných bodoch smerové úsečky – menia zakrivenie.

Nástroj pre prácu s cestami a kotevnými bodmi
Pero - P
Pridať kotevný bod - =
Odobrať kotevný bod - -
Zmeniť kotevný bod – Shift + C

Textové nástroje
Nástroj text – T – slúži na vytváranie a editáciu textu v rámčeku
Nástroj text na ceste – Shift + T – slúži na umiestnenie textu na krivky

Nástroj ceruzka, vyhladenie, guma – sú to kresliace nástroje
Ceruzka – N – slúži na kreslenie, kreslíme ňou cesty – krivky
Vyhladenie – vyhladzuje cesty – krivky. Výsledná krivka má menej bodov
Guma – odstraňuje nežiaduce časti ciest

Nástroj čiara – ň() – slúži na vkladanie rovných čiar do odkumentu
Nástroje pre tvorbu rámčekov
Obdĺžnikový rámček - F- Je najčastejšie používaný. (Shift – štvorec)
Elipsa – Shift – kruh, Shift + Alt – vytvárame kruh zo stredu.
Mnohouholník – volíme – počet strán a vsadenie hviezdy

Nástroje pre kreslenie základných tvarov

Obdĺžnik – M
Elipsa – L
Mnohouholník

Nástroje pre transformáciu objektov

Nástroj otáčanie – R – otáča vybrané objekty okolo počiatočného bodu
+ Alt – otvorí dialogové okno – nastavujeme uhol...
Nástroj zmena veľkosti – S – mení veľkosť vybraného objektu
+Shift - zachová pomer šírky a dĺžky
+ Alt - zobrazí dialógové okno kde nastavujeme percentá
Nástroj skosenie – O –
+ Alt – zobrazí dialógové okno, kde nastavujeme uhol skosenia
+ Shift – násobky uhla 45°

Nástroj ľubovoľná transformácia –E
-posunutie označených objektov
-zmena veľkosti (zrkadlenie) označených objektov
-otočenie označených objektov
-skosenie označených objektov
-duplikácia objektov

Kvapkadlo, nožnice a farebný prechod
Kvapkadlo – I – odoberá informácie z objektu a prenáša ich. (informácie = farba, písmo, odstavce, výplne)

Nožnice – C – slúžia na rozdelenie rámčeka a ciest v ľubovoľnom bode
Prechod – G – pomocou neho sa aplikujú ferebné prechody

Nástroje pre navigáciu
Nástroj ručička – H – pohyb v dokumente a posúvanie v okne
Nástroj lupa – Z
Ctrl + medzerník – zväčšenie
Ctrl + Alt + mezerník – zmenšenie

Farebné nastavenie výplne a ťahu – nastavenie farebného odtieňa, hrúbky, formátu ťahu
Dve malé tlačidlá:
-ľavé – parametre pre výplň a ťah netextových objektov
-T – režim pre zadávanie výplne a ťahu pre text

Režim zobrazenia- W – je to taký prepínač
–normálny režim zobrazenia - vidíme objekty v dokumente i mimo neho so všetkými značkami, vodítkami, mriežkami, presahmi za okraj stránky.
–náhľad – dokument vidíme tak, ako by mal vyzerať po vytlačení

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk