Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Operačné systémy

Linux
V roku 1984 založil Richard Matthew Stallman projekt GNU, ktorého cieľom bolo vytvoriť plnohodnotné free softvérové vybavenie, ktoré by bolo kompatibilné s Unixom. Slovo free sa však nevzťahuje na cenu, ale na vaše práva, ktoré vám umožňujú free software slobodne používať, šíriť a meniť (anglicky free = zadarmo, ale aj slobodný). Okrem toho založil aj Free Software Foundation a League for Programming Freedom. Richard Stallman vytvoril takisto aj licenciu GPL (General Public Licence). Licencia GPL umožňuje zachovať autorské práva autora, ktorý otvoril zdrojový kód svojho softvéru. Dovoľuje komukoľvek slobodne šíriť, používať a modifikovať tento softvér, ale zároveň hovorí, že každý, kto redistribuuje softvér so zmenami či bez nich, musí všetkým ostatným túto slobodu ponechať. Momentálne je vo verzii 2 (z roku 1991), ale na budúci rok (2005) sa pripravuje už verzia 3. Celé znenie licencie v českom preklade nájdete na GNU.cz.

Linus Torvalds naprogramoval začiatkom deväťdesiatch rokov jadro Linuxu. Zaujímal sa o operačný systém Minix (malý systém Unix) a rozhodol sa vytvoriť systém, ktorý by predstihol Minix. Svoju prácu začal v roku 1991, keď vypustil verziu jadra s číslom 0.02 pod licenciou GPL. Hneď po jej uvoľnení spustil obrovskú lavínu záujmu a programátorskej mánie u programátorov na celom internete. Pracovali až do roku 1994, keď vyšlo prvé stabilné jadro Linuxu - 1.0. Zaujímavé je hlavne to, že celé toto veľké celosvetové vývojárske úsilie nebolo veľmi koordinované. Žiadna firma, žiadna moc peňazí, len ľudská ochota. Pekné na tom je, že žiadny Bill Gates nemôže zakázať zabudovanie nejakej konkurenčnej technológie do jadra, pretože ju tam môže zabudovať ktokoľvek - Linux je voľne šíriteľný operačný systém so zdrojovými kódmi.

Termínom Linux (vznikol spojením slov Linus a Unix) bolo pôvodne označované len jadro, neskôr sa takto začala označovať komplexná platforma, vrátane grafických prostredí a množstva programov. Linux je v súčasnosti softvérovo plne napráskaný operačný systém so všetkým, čo k nemu patrí - grafické prostredia (KDE, Gnome, XFCE, Fluxbox, Enlightenment...), aplikácie pre prácu s internetom, grafické aplikácie, kancelárske balíky, hry či multimediálne prehrávače. Linux je multiužívateľský sieťový 32 alebo 64-bitový operačný systém s podporou skutočného multitaskingu. Linux je systém, ktorý pobeží aj na 386 DX 40 s 4MB RAM, no optimálne využije aj nadupané päťprocesorové servery. Linux je komunita užívateľov a vývojárov. Linux je predovšetkým jedna z mnohých príkladných ukážok toho, že dobré neznamená vždy drahé. Linux je určený pre ľudí, ktorí požadujú slobodu a ktorí nechcú, aby sa nazývali zlodejmi, ak zdieľajú svoj softvér s priateľmi alebo ho upravujú podľa vlastných potrieb.

Keďže Linux je voľne šíriteľný a rôzne inštalácie väčšinou spája len rovnaké jadro, narazili sme na problém, ako zohnať funkčný Linux bez ustavičného kompilovania každého programu. Pre zjednodušenie používania mnohí užívatelia vytvorili takzvané distribúcie Linuxu, ktoré sa vyznačujú svojím inštalačným programom, štýlom nastavovania systémových parametrov, programovými balíkmi a niektoré aj cenou. Medzi najznámejšie distribúcie patrí SuSE, Mandrake, RedHat, Slackware, Debian GNU Linux, Gentoo...

Možno už máte Windowsu dosť a aj by ste chceli prejsť na Linux, ale bojíte sa ráznej zmeny. Nemusíte hneď Windows vyhodiť z vášho počítača. Linux umožňuje tzv. "dualboot" tzn., že na PC budete mať nainštalované 2 (alebo aj viac) systémov - trebárs WindowsXP a Mandrake Linux. A tak zakaždým, keď zapnete počítač, objaví sa program - bootmanager, kde si vyberiete, aký operačný systém chcete práve používať. Možete si samozrejme nastaviť, ktorý systém bude defaultný a čas automatického spustenia defaultného systému.

Výhody Linuxu:
stabilita
bezpečnosť
rýchlosť
grafická dokonalosť
obrovské množstvo softvéru, ktoré je zadarmo
lokalizácia
sloboda a nezávislosť od veľkých korporácií
komunita
cena

Nevýhody Linuxu:
mnohé úzko špecializované programy sa zatiaľ vyrábajú len pre Windows
užívateľ sa musí naučiť niečo nové
nemožnosť hrať niektoré hry pre Windows
www.linuxos.sk
Windows
OS Windows sú operačné systémy od firmy Microsoft. Sú ich prvým projektom grafických operačných systémov. Ich komunikácia s hardwarom prebieha na 32-bit úrovni. Ako prvý bol vydaný OS Windows 95. Je sedmičkovou verziou systému MS-DOS. Jeho prostredie, ako aj prostredie ostatných verzii systémov windows je tvorené plochou (Desktop), na ktorej sú umiestnené ikony. Sú tu tri hlavné ikony Tento pčítač, Počítače v sieti a Kôš. Okrem spomínaných sú tu ešte ikony ako Internet Exploler, či Moje dokumenty, ale tie sa dajú odstrániť. Plocha obsahuje aj ikony zadané užívateľom. Ďalšou súčasťou prostredia je lišta na spodnej časti obrazovky. Tu sú umiestnené sprava Dátum a Čas, Klávesnica, Plánovač úloh a ostatný zástupcovia programov. Stred lišty slúži na minimalizovanie objektov. OS windows totižto podporujú tzv. Multitasking, t.j. umožňujú chod viacerých aplikácii naraz. Za touto časťou na lište opäť nasleduje miesto pre zástupcov najviac používaných programov. Poslednou časťou je Ponuka Štart. Obsahuje položky ako Vypnúť..., Spustiť, Pomocník, ..

Jej najpodstatnejšou časťou je položka Nastavenia, kde sa dajú prestaviť všetky zariadenia windows-u a položka Programy, kde nájdeme inštalované programy do SYS WIN. OS windows ukladajú data do súborou, ktoré sú umiestnené v adresároch. Každí súbor aj adresár má aj v nulovom stave určitú veľkosť. Tá je prepočítavaná z veľkosti HDD. Súbory na, rozdiel od predchádzajúcich verzii DOS-u, podporujú dlhé názvy. Väčšina súborov má príponu. Podľa toho sa delia na spustitelné a nespustitelné. Spustitelné majú príponu .exe, .com, .bat, a u systémov Win98 a vyšších pribudli, tzv. inštalačné súbory. Nespustiteľné sú všetky ostatné. Všetky súbory slúžia na uchovanie určitej informácie, s ktorou ďalej pracuje nejaký program. Môže to byť textový editor, či programovací jazyk, ako aj hra. Sú tu uchované aj info. o hradwary a softwary pre windows. Napr. vo Správcovi zariadení sú údaje o celom hardwary s ktorým windows pracuje, a v databáze Registry zase údaje o súboroch a programoch. Na tom to je založený princíp všetkých OS windows. Rozdiely sú nasledovné. Medzi Win95 a Win98 nie je veľký rozdiel. Väčšina aplikácii funguje na oboch OS. Win98 bol rozšírený o viac ovládačov, bol upravený na stabilnejšiu verziu a rozšírený o pár užitočných maličkostí ako napr. Správa napájania. Čo sa týka jazyku Win98 bol preložený aj do slovenčiny na rozdiel od Win95 a Win2000, ktoré boli iba v češtine. Medzi Win9x a Win2000 už nastala väčšia zmena.

Windows XP
Koncom roka 2001 sa na poli OS objavil Windows XP. Systém Windows XP je k dispozícii v troch verziách, a to : Windows XP Home Edition pre domácich používateľov, Windows XP Professional pre používateľov CAD systémov a Windows XP 64-bit Edition pre pracovné stanice so 64-bitovou architektúrou (Je určený pre pracovné stanice s tými najvyššími nárokmi. Ide o prvý klientský, 64-bitový operačný systém spoločnosti Microsoft. Vyhovuje náročným požiadavkám špecializovaných pracovných staníc, ktoré vyžadujú veľkú pamäť a vysokú výkonnosť operácií v pohyblivej rádovej čiarke. Uplatnia sa u používateľov, ktorí potrebujú spracovávať špeciálne videoefekty, trojrozmerné animácie, či CAD a FEM aplikácie pri veľkých zostavách a výpočtoch.)
Windows XP Professional je určený pre počítačových používateľov, ktorí chcú svoj počítač plne využiť. Je súčasťou rodiny .NET, rodiny produktov, ktoré sú základom inteligentných internetových služieb. V prvom rade ide o systém spoľahlivý a bezpečný, s ohľadom na používateľské dáta, ktorých hodnota je vyššia ako cena počítača. Systém Windows XP vychádza z toho najlepšieho, na čom boli postavené systémy Windows NT a Windows 2000. Je to výkonný systém s podporou viacprocesorových počítačov. Má nový vzhľad, čoho cieľom je maximálne sprehľadniť usporiadanie prvkov na ploche a prispôsobiť používateľské rozhranie každému jednotlivému používateľovi a spôsobu, akým s počítačom pracuje. Zaujímavou možnosťou je využitie práce s dvomi monitormi zároveň. Túto vlastnosť využijú najmä profesionálni grafici a konštruktéri. Obr. 2 Pracovná plocha Windows XP

Ďalšou novinkou je funkcia Vzdialená plocha, protokol RDP (Remote Desktop Protocol). Táto funkcia umožňuje pracovníkovi prístup ku všetkým aplikáciám a dátam na počítači z ľubovoľného počítača v podnikovej sieti, a to vrátane počítačov, pripojených prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, alebo pomocou telefonického spojenia. Remote Assistance umožňuje priateľovi, alebo odborníkovi z oblasti IT, ktorý tiež pracuje v systéme Windows XP, vzdialené riadenie vášho počítača za účelom ukážky nejakého procesu, alebo odstránenia problému. Windows XP obsahuje technológie, zvyšujúce ich spoľahlivosť a zabezpečenie, čím zlepšuje celkovú produktivitu práce používateľa a zaisťuje bezpečnosť podnikových dát. Systém umožňuje vrátiť pôvodný ovládač zariadenia, automatické obnovenie systému a vzdialenú pomoc, ktorá pomáha používateľom pri zotavení sa z ťažkostí. Vďaka podpore vzdialenej správy by správcovia sietí mali mať ďaleko menej práce a nespokojných používateľov podnikovej siete, či intranetu. Ďalšie rozšírenia prichádzajú v oblasti zabezpečenia počítača. K funkciám, obsiahnutým vo W2000 (protokol Kerberos a IPSec), pribudla vylepšená podpora kariet Smart Card, rovnako ako i šifrovanie systémových súborov, ktoré môžu byť používané v režime offline, alebo zdieľané viacerými používateľmi. Na pomedzí práce a zábavy sa môžete ocitnúť pri práci s digitálnymi médiami. Podpora digitálnych médií a zariadení je jedným z kľúčových rysov systému Windows XP Professional vôbec.
Kľúčovou aplikáciou v tejto oblasti je prehrávač Windows Media Player (WMP) v. 8.0 pre systém Windows XP. Ide o prvý prehrávač, ktorý kombinuje všetky činnosti, týkajúce sa digitálnych médií. WMP sa dokáže prispôsobiť podmienkam internetu tak, aby dosiahol čo najvyššiu kvalitu prehrávania zvuku a videa. Systém Windows XP Professional obsahuje technológiu, zvyšujúcu spoľahlivosť a zabezpečenie systému, čo zlepšuje celkovú produktivitu práce používateľa a zaisťuje bezpečnosť podnikových dát. Ďalej do neho boli pridané nové funkcie, akými sú napr. možnosť vrátiť pôvodný ovládač zariadenia, automatické obnovenie systému a Vzdialená pomoc, ktoré umožňujú ďaleko lepšie, než predchádzajúce verzie, zotavenie systému v prípade problémov. Systém Windows XP Professional výrazne redukuje spotrebu elektriny inteligentným sledovaním stavu procesora. OS má potom presnejšie údaje o spotrebe, či výdrži batérií, a tým predíde predčasnému a nechcenému vypnutiu systému. Nastavením riadenia spotreby je teraz možné nastaviť spotrebu buď podľa počítača, alebo ho skonfigurovať pre jednotlivých používateľov, ktorí na ňom pracujú. Systém EFS (Encrypting File System) poskytuje vďaka transparentnému šifrovaniu súborov, s použitím náhodne generovaného kľúča, vyššiu úroveň ochrany pred hackermi a odcudzením dát.

Windows verzus Linux: stanovisko zástupcu Linuxu
Priznám sa, že keď mi redakcia PC REVUE navrhla spraviť článok na tému Windows vs. Linux, nebol som spočiatku veľmi nadšený. Takýmto žabomyším vojnám v konferenciách, v internetových diskusiách a aj v reálnom živote sa snažím vyhnúť. Podľa mojich skúseností väčšinu firiem nezaujíma, či bude mať na serveri Windows alebo Linux. Potrebujú vedieť, či splní ich požiadavky: či bude systém funkčný, stabilný, bezpečný, či sa bude v prípade problémov na koho obrátiť a koľko to všetko bude stáť. V praxi sa ukazuje, že často tieto požiadavky vie Linux splniť oveľa lepšie ako konkurenčné systémy. Nemyslím si však, že je možné všeobecne hodnotiť, ktorý systém je lepší a ktorý horší. Linux je väčšinou šírený v distribúciách, ktoré obsahujú množstvo softvéru, za ktorý by ste ináč museli platiť navyše (kancelárske aplikácie, antivírus, sieťové servery, vývojové prostredia...). Existujú modely výpočtu nákladov na vývoj. Keby nejaká firma mala platiť za vývoj bežnej distribúcie, dostala by sa k astronomicky vysokej hodnote: 1 074 713 481 USD (toto číslo je založené na pomerne starej a pomerne malej distribúcii Red Hat Linux 7.1. Novšie distribúcie obsahujú niekoľkonásobne viac kódu). Aj keď je Linux šírený zadarmo, dostávate pomerne vysokú hodnotu.

Technická stránka
Systém je lokalizovaný do slovenčiny (lokalizácia grafického prostredia KDE tu bola skôr, ako boli u nás Windows 95 lokalizované do slovenčiny). Častým argumentom proti Linuxu býva fakt, že je zložitý na používanie. Treba si uvedomiť, že grafické prostredie nie je príliš odlišné od toho vo Windows. Nočnou morou býva inštalácia (ktorá je podľa môjho názoru oveľa prehľadnejšia ako vo svete Windows) a konfigurácia. Nie je však problém kúpiť počítač s predinštalovaným Linuxom, prípadne si namiesto ceny, ktorú by ste zaplatili za licenciu Windows, najať niekoho, kto vám systém nainštaluje a nakonfiguruje na mieru. Medzi veľmi pozitívne vlastnosti Linuxu patrí stabilita, ľahká vzdialená správa aj veľkého množstva strojov naraz, včasné a jednoducho aplikovateľné bezpečnostné opravy, prísny bezpečnostný model. Systém neobsahuje umelé obmedzenia (napr. na počet pripojení), prípadne iné, v proprietárnych systémoch bežné nepekné praktiky. Programy robia svoju činnosť a robia ju dobre. Pre kancelárske aplikácie netreba meniť kernel, nie je potrebné robiť nedokumentované volania, systém je čistý, čo pridáva na jednoduchosti ladenia prípadných problémov a na stabilite.
Systém je plne transparentný. V prípade problému sa možno pozrieť až na úroveň zdrojového kódu a nájsť a odstrániť prípadnú chybu. Môžete sa pritom spoľahnúť na dodávateľa vašej distribúcie (teda rovnako ako v prípade OS Windows na Microsoft), ale v prípade, že dodávateľ problém nevie odstrániť (čo je v prípade Windows pomerne častý smutný fakt), môže tento problém odstrániť ktokoľvek iný. V Linuxe neexistujú neriešiteľné problémy – všetko je len otázkou šikovnosti partnerov, čo vám systém dodávajú, a peňazí, ktoré ste ochotní do riešenia problému investovať.

Licencie a ceny
Väčšina bežne používaných distribúcií OS Linux je zadarmo. Samozrejme, celkové riešenie sa neskladá len z cien licencií, ale aj z cien za dodanie riešenia a cien za správu. Ako príklad uvediem internetovú bránu s mailserverom, antivírusovou ochranou, súborovým serverom a vyriešeným zálohovaním. Vo svete Windows som ako najlacnejší produkt, ktorý spĺňa aspoň základné vlastnosti (okrem antivírusu) našiel Microsoft Windows Small Business Server Standard 2003. Len cena za licenciu tohto OS je asi 18 000 Sk bez DPH. Pridajte k tomu cenu za antivírus, ktorá väčšinou závisí od počtu používateľov, a cenu za inštaláciu a hravo preskočíte sumu 30 000 Sk. Porovnateľné linuxové riešenie aj s inštaláciou, antivírusom, zálohovaním a monitoringom stojí 10-15 000 korún. To znamená menej ako polovicu ceny vo svete Windows. Zvyšok si môžete odložiť na správu a konzultácie za prvý rok.

Licencie však nie sú len o cenách. Podľa jedného z mojich zákazníkov, ktorý používa Linux tam, kde sa mu to oplatí, sú GNU/GPL a ostatné free licencie oveľa jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie. Stalo sa mu napríklad to, že zakúpil licencie na Word 2003, no narazil na problém, že Word 2003 nefunguje pod jeho Windows 95. Z dôvodu vzájomnej nekompatibility produktov toho istého výrobcu a aj z dôvodu ukončenia bezpečnostnej podpory Windows 95 sa rozhodol upgradovať na Windows XP Professional. Po inštalácii zistil, že mu s týmto systémom nefungujú niektoré komerčné programy, napríklad populárna účtovná aplikácia. Bol nútený požiadať o downgrade na Windows 2000. V prípade Windows ste dokonca aj pri downgrade nútení oň požiadať! Čo všetko ešte nemôžete so svojimi legálne zakúpenými Windows robiť? Osobne som bol napríklad prekvapený, že v prípade, že chcete používať Windows v internetovej kaviarni, musíte požiadať Microsoft o dovolenie prenajímať tento softvér tretím stranám. Ďalšie patálie sú s modifikáciou. Microsoft nedovoľuje meniť operačný systém, a tak v prípade, že sa mu skončí bezpečnostná podpora, ste nútení buď sa vzdať bezpečnosti, alebo prejsť na vyššiu verziu (čo tiež stojí nemalé finančné prostriedky). Oproti tomu licencovanie vo svete Linuxu je transparentné. Väčšina distribúcií má pravidlá, na základe ktorých je možné prijímať softvér do týchto distribúcií. Pre distribúciu Debian existuje záväzný Social Contract, ktorý okrem iného hovorí o tom, že softvér môžete používať akokoľvek a na akékoľvek účely.

„Vojna“ Linux vs. Windows je totiž často chápaná ako stiahnuté CD/DVD linuxovej distribúcie vs. napálené nelegálne Windows. Podľa mňa správne porovnanie je riešenie od spoľahlivej firmy založené na Linuxe vs. porovnateľné riešenie založené na Windows. Treba porovnávať ceny za hotové riešenia a kvalitu služieb. Tam často Linux vyhráva, ale v prípade zlej voľby dodávateľa alebo iných špecifických podmienok (napríklad nutnosť používať počítačové hry) môže aj prehrať. Firma, ktorá nezvažuje obidve riešenia, je podľa mňa zbytočne vyhadzuje peniaze.
www.microsoft.com/slovakia

Windows verzus Linux: stanovisko zástupcu Microsoftu

Silná orientácia na potreby zákazníka/používateľa je kľúčovou výhodou komerčného softvéru, ktorého sú produkty Microsoft typickými predstaviteľmi. Často sú však aj terčom konkurenčných diskusií, ktoré sa zameriavajú na porovnávanie ceny, bezpečnosti a ďalších aspektov. Pozrime sa v nasledujúcom prehľade na tieto faktory z pohľadu produktu Microsoft Windows.
Cena, celkové náklady
Veľmi často sa pri porovnávaní systémov Windows a Linux stretávame s tvrdením, že Linux je zadarmo. Toto tvrdenie je často zavádzajúce, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým z nich je skutočnosť, že najpoužívanejšie distribúcie (RedHat, SuSE) v súčasnosti rozhodne zadarmo nie sú. Potvrdzuje to aj štúdia nezávislej analytickej spoločnosti BearingPoint, v ktorej pri rovnakých konfiguráciách siete (počty serverov a staníc) vychádza platforma Windows rovnako finančne náročná, v niektorých prípadoch i výhodnejšia ako najrozšírenejšie distribúcie Linux. Ďalším aspektom je pohľad na celkové náklady. Nákup softvéru totiž nie je jediný náklad spojený s jeho prevádzkou. Náklady na podporu, riešenie problémov, školenia, doplnkové nástroje a produkty, rozvoj a prechod na nové verzie – to všetko je potrebné zahrnúť do celkových nákladov vlastníctva (TCO – Total cost of ownership). A práve tu vďaka orientácii na efektívnu správu, používateľským funkciám, dostupnosti podpory a doplnkových produktov umožňujú Windows v porovnaní s konkurenciou ušetriť. Potvrdzujú to štúdie tretích strán, ako aj Forrester Research, IDC, Yankee Group, no i zákazníci, ktorí pri rozhodovaní o voľbe platformy robili vlastné porovnanie alebo migrovali z platformy Linux na platformu Windows. Viac informácií o týchto štúdiách nájdete na www.microsoft.com/slovakia/fakty.

Bezpečnosť
Súčasná platforma Windows vychádzajúca z Windows NT bola v priebehu svojho vývoja od začiatku 90. rokov budovaná ako bezpečná. Bezpečnosť a možnosti zabezpečenia operačného systému, súborov, používateľov a aplikácií sú vďaka tomu súčasťou systému, a nie iba jeho nadstavbou. Samozrejme, chápanie bezpečnosti sa časom mení. Preto sa v nových verziách Windows vždy premietajú nové vlastnosti, technológie a trendy na poli bezpečnosti, ako aj pohľad na bezpečnosť daný dobou a hlavne bezpečnostnými hrozbami, ktoré sa objavujú. Vo Windows XP Service Pack 2 sa preto objavuje nový personálny firewall, ktorý umožňuje efektívne sa brániť pred útokmi zo siete, a celú bezpečnosť sleduje tzv. centrum zabezpečenia, ktoré stráži nastavenie dôležitých komponentov, ako je práve firewall, antivírusový program či automatické aktualizácie systému. V serverovej verzii (Windows Server 2003) sa od začiatku uplatňuje predpoklad, že nič nemá byť po inštalácii povolené. Premietli sa tu skúsenosti s útokmi v minulosti, keď štandardne inštalované komponenty predstavovali bezpečnostnú hrozbu a používateľ ani nevedel, že niečo také v systéme prebieha. Pokiaľ hovoríme o bezpečnosti platformy Windows, nesmieme zabudnúť ani na on-line služby. Najdôležitejšou z nich je Windows Update, ktorá priebežne poskytuje opravy, ako aj niektoré rozšírenia systému. Inštaláciu kritických opráv možno navyše ľahko zautomatizovať. V prostredí podnikových sietí potom s výhodou využijeme centralizovanú správu opravných balíčkov pomocou Software Update Services (SUS).

Vlastnosti, spoľahlivosť, výkon
Pre používateľov na stanici dnes Windows predstavujú spoľahlivé operačné prostredie, ktoré netreba často reštartovať. Prispieva k tomu aj podpora režimov úspory či spánku, ktorú ocenia predovšetkým používatelia prenosných PC. Na poli serverov, v podnikových sieťach, kde sa nároky často kladú na nepretržitú prevádzku, prichádza na rad podpora klastrov, kde ani reštart či havária jedného servera prevádzku nenaruší.

Tesná integrácia sieťového prostredia do systému je ďalšia vlastnosť, ktorou platforma Windows disponuje od samého začiatku. Mnohé inovácie v posledných verziách maximálne uľahčujú pripojenie k internetu, k podnikovej či domácej sieti, a to buď klasicky, alebo pomocou bezdrôtových technológií. Pri serveroch ide navyše o výkon. Platforma Windows prešla nevyhnutným vývojom, ktorý sledoval nové technológie a nárast objemu komunikovaných dát. Windows Server 2003 je pripravený na prácu v gigabitových sieťach a svojím výkonom v úlohe súborového i webového servera predstihne mnohé konkurenčné produkty, čo opäť potvrdzujú štúdie nezávislých analytických spoločností.

Inovácia
Spoločnosť Microsoft postavila úspech svojich produktov na inovatívnych funkciách a orientácii na potreby zákazníkov a používateľov. Riadený vývoj produktov, rozsiahle používateľské testy a investície, ktoré v roku 2004 dosiahli 7 miliárd dolárov, sú základom splnenia týchto cieľov. Sú takisto zárukou, že systém a produkty, ktoré si používatelia zvolili, bude spoločnosť naďalej rozvíjať a ponúkať funkcie a služby, ktoré zákazníci potrebujú a ktoré im pomôžu realizovať ich možnosti.

Partnerský ekosystém a softvér tretích strán
Veľmi dôležitým aspektom každej platformy je dostupnosť podpory, služieb a ďalšieho programového vybavenia pre danú platformu. Partnerský ekosystém spoločnosti Microsoft zaručuje, že si každý zákazník môže vybrať certifikovaného partnera, ktorý mu poskytne služby presne podľa jeho potrieb, v jeho lokalite, so zodpovedajúcou kvalitou a za dostupnú cenu. Len v Čechách a na Slovensku je v partnerskom reťazci zapojených vyše 2500 spoločností. Ďalšou výhodou platformy Windows je veľké množstvo aplikácií, ktoré môžu používatelia získať a prevádzkovať. Ide o desiatky tisíc aplikácií najrôznejších typov, určení, od rôznych výrobcov a šírených rôznym spôsobom – aj zadarmo. Používatelia tak majú veľkú možnosť voľby, aké ďalšie aplikácie a nástroje budú na platforme Windows prevádzkovať.

Zdroje:
www.microsoft.com/slovakia - www.microsoft.com/slovakia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk