referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Kompaktný disk
Dátum pridania: 23.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Miris
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 070
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Comact disk (kompaktný disk) ľudovo tiež nazývaný „cédečko”. Je diskové záznamové médium schopné uchovať až 700 MB dát. Pod značkou CD však môžeme niekedy nájsť aj zariadenie na čítanie kompaktných diskov, kt. správne označenie je CD-player (prehrávač kompaktných diskov). Jedná sa o strieborný 1,2 mm široký kotúč s priemerom 12 cm (niekedy výnimočne 8 cm). Prvé CD bolo vyrobené v roku 1982. Stáli pri ňom najmä dve firmy - Sony a Philips. Prvými zanietenými programátormi technológie CD boli - Microsoft a Apple .Reálna životnosť CD sa môže pohybovať okolo 20 – 30 rokov, v prípade zapisovateľ. CD-R je to aj menej.

Princíp činnosti CD
CD pracuje na optickom princípe. Dáta na CD sú mikroskopické útvary, kt. voľným okom nevidno. Na štandartnom CD sú uložené v systéme dvoch objektov:
1. pit (zjednodušene jamka) má šírku ~600 nm a dĺžku od 833 nm do 3,56 mikrometra a hĺbku 110 nm. Je to mikroskopická jamka , vtlačená do vrchnej časti polykarbonátovej vrstvy CD.
2. land (zjednodušene plocha). Je to rovná plocha.
Pity a landy sú usporiadané do špirály smerujúcej od stredu ku kraju CD (dĺžka špirály od vnútorného po vonkajší okraj ja takmer 6 km). Šírka dátovej stopy je daná šírkou pitu, medzera medzi dátovým stopami je 1,5 mikrometra.
Do špirálovitej vodiacej stopy CD-R sa nanáša farbivo, známejšie pod názvom Dye. V momente nanášania na médium ma Dye gélovú substanciu. Ide o najdrahšiu zložku výroby CD médií vzhľadom na to, že kilogram Dye v tuhom stave stojí niekoľko tisíc eur.

Najčastejšie farby CD médií sú strieborná , zelená, a belasá, používané farbivá nesú názvy ftalocyanín a cyanín. Zápis do médií CD-R prebieha zmenou vlastností farbiva dye, čo spôsobuje laserový lúč v zapisovacej CD-R mechanike. V prípade oboch druhov médií – CD-R aj CD-ROM- je potrebné, aby boli polykarbonáty pokryté odrazovou vrstvou, dnes striebro. Reflexnú vrstvu v prípade CD-ROM médií sa používa ako reflexná vrstva aj špeciálna kremíková substancia s odrazovými schopnosťami. Čítanie dát z CD prebieha nasledujúcim spôsobom. Kompaktný disk sa v čítacej mechanike roztočí na rýchlosť približne 200 ot./min. pri rýchlosti 1x až do rýchlosti vyše 10 000ot./min. pri čítaní rýchlosťou 52x. Svetlo s vlnovou dĺžkou 780mm (laser) je vysielané smerom k dátovej stope vo vrchných častiach CD. Land odráža prijaté svetlo rovnomerne na snímací prvok, jamka pit, odráža laser mimo snímacej plochy optickej mechaniky. V prípade CD-R sa pity a landy nenachádzajú. Vypálené pity pohlcujú svetlo a neodrážajú ho späť. Po dopade odrazeného laserového lúča na snímací prvok optickej mechaniky dochádza k interpretácii „polotovaru“ na dáta.

Typy CD
V nasledujúcej tabuľke môžeme nájsť typy CD tak, ako boli zadefinované vo farebných knihách CD štandardov.
CD-DA – (Compact Disc-Digital Audio) opticky čitateľný dátový nosič s priemerom 12 cm (8 cm ) vyrobený z umelej hmoty a obsahujúci zvukovú informáciu. Základnou adresovateľnou položkou sú tracky, ktorým obvykle odpovedajú jednotlivé skladby alebo iné časti podľa charakteru nahrávky.
CD-ROM - (Compact Disc Read- Only-Memory ) veľkokapacitná pamäť. Z ktorej sa optickou cestou čítajú dáta na CD nosičoch. Zvláštnou výhodou CD-ROM je možnosť uloženia veľkých dátových objemov.
CD-V – (Compact Disc-Video ) špeciálne disky pre záznam obr. inf. Líši sa ako veľkosťou ( 30 cm, 20 cm) tak aj spôsobom kódovania zaznamenaných dát. Na mechanikách CD-ROM ich teda nejde prečítať Známe skôr pod označením LaserDisc.
CD-R – (CD-Recordable ) v minulosti pod označením CD-WO ale aj pod názvom WORM. Vyžaduje to prirodzene špeciálnu jednotku, avšak výsledný zápis je čitateľný bežnou

CD-ROM. Tohto typu sú médiá pre Photo-CD.
CD-RW – (CD Rewritable ) Obsah CD-RW sa dá prepisovať čo naznačuje aj druhá časť jeho skratky – RW .
CD-I – (CD Interactive) špeciálna verzia CD-ROM s možnosťou užívateľskej interakcie. Možno na nich prehrávať aj nosiče s formátom Photo-CD.
Video-CD – Definované bolo v roku 1995 rozšírené v roku 1998 štandard Super Video CD. Predpokladá záznam multimédií na CD vo formáte MPEG.
CD+ / Enhaced CD – Je hybridom hudobného a dátového CD. Prvá stopa CD je hudobná, druhá je dátová. Je použiteľné jednak v Audio CD prehrávačoch a tiež v počítačových mechanikách.
Photo- CD – disk s viacerými dátovými oblasťami nesúcimi digitalizované dáta obr. Záznamu 35 mm filmu s rozlišovacou schopnosťou 2000 dpi uložená patentovo chráneným (KODAK) spôsobom kompresie dát.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.