Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hardware

Hardware- je technické vybavenie počítača(klávesnica ,monitor ,pamäť, procesor, tlačiareň...)
Software- je programové vybavenie počítača(operačný systém ,hry ,ms office)
Vstupné zariadenia- spracujú informácie z reálneho sveta, zmenia ich na digitálne údaje a prenesú do počítača(klávesnica, myš, mikrofón, skener)
Výstupné zariadenia- prenáša digitálne údaje z počítača do nášho sveta(monitor, repráky, tlačiareň, video projektor)
Informácia- pracujú s nimi ľudia(obraz, text, zvuk,)
Údaj- informácia uložená v počítači
Kódovanie- ak chceme informácie šíriť napríklad pomocou telegrafu, musíme ich zapísať v morzeovej abecede, počítač má svoju špeciálnu abecedu, tzv. binárny kód(0, 1)

Šifra, šifrovanie- špeciálny kód na utajenie informácií
Digitalizácia- proces, pomocou ktorého informáciu zapisujeme v binárnom kóde podľa dohodnutých pravidiel
Bit- najmenšia jednotka binárneho kódu
1 Byte- je 8 bitov(8 nuliek a 8 jednotiek)
Monitor- CRT monitory a LCD monitory(šetria zrak, sú mobilnejšie, menšia spotreba energie)
RGB- red green blue = červená zelená modrá
Tlačiareň- ihličkové- lacné, hlučné a nekvalitné, atramentové- pre bežných užívateľov, drahé drahé náplne, dobrá na fotky , laserové- najdrahšia, kvalitná, drahá
DPI- dot per inch, rozlíšenie tlačiarne = kvalita tlače, čím väčšie dpi, tým lepšia kvalita tlače

CMYK- cian magenta yellow = azúrová- purpurova - žltá
Pamäť- je miesto v počítači, kde sa uchovávajú údaje, údaje zapisujeme a čítame, je zložená z množstva pamäťových buniek(1 pamäťová bunka = 1byte),
RAM- random acsess memory = je to operačná pamäť, po vypnutí prúdu sa pamäť maže
ROM- read only memory- po vypnutí počítača sa dáta nemažú
Vonkajšie pamäte- vonkajšie pamäťové zariadenia(disketa, CD, DVD, HDD, USB kľúč), používame na dlhodobé uskladňovanie údajov
Procesor- riadiaca jednotka = CPU, je to mozog počítača
Software-rozdelenie:1.Operačné systémy- je špeciálny software, ktorý riadi počítač( Windows, Linux)
2.Programovacie jazyky- (Pascal, Com – logo, Java)
3. Aplikácie- programy, ktoré nám dovoľujú pracovať s textom, obrázkami, hudbou a pod.(tabuľkový kalkulátor, MS Office)

Zdroje:
Osemročné gymnázium Trebišovská 12 - www.gt12.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk