Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pascal - podprogramy, funkcie

Podprogramy – Funkcie

Funkcie na rozdiel od procedúry dáva ako výsledok iba jedinú hodnotu.
Deklarácia pozostáva : - z hlavičky – obsahuje oproti hlavičke procedúry aj typ výsledku
- z tela
Deklarácia:
Funkction meno ({var} s1,s2. . . sn) : typ ;
{uses....}
{type....}
{const...}
{var ....}
{procedure...}
{function...}
..
begin
telo funcie;
end;

{} - v zátvorkách sú uvedené nepovinné veci;
meno – meno funkcie
s1,s2. . . sn - parametre
typ - typ výsledku funcie
V tele funcie musí byť funkcii priradená hodnota, napr meno:=s1+s2;
Funciu voláme rôznymi spôsobmy. napr. write(meno(x,y));
a:=meno(x,y);
Príklad :
Napíš funkciu, ktorá vypočíta obsah trojuholníka, ak je daná strana b a jej výška v na stranu b.

var e,f:real;
Funkction obsah (b,vb : real): real;
begin
obsah:= (b * vb) / 2;
end;
begin
write('zadaj stranu trojholníka'); readln(e);
write('zadaj výšku na túto stranu'); readln(f);
write('obsah trojholníka je ',obsah(e,f));
end.

Príklad :
Napíš funkciu na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa dvoch celých čísel.

Funkction nsd(a,b : integer) : integer;
var c: integer;
begin
while b <> 0 do begin
c:= a mod b;
a:= b;
b:= c;
end;
nsd:= a;
end;.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk