Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Windows 9x

Windows 9x

Windows 95
Základné údaje:
- 32-bitový operačný systém s grafickým prostredím.
- prišiel na trh koncom roku 1994.
- uľahčuje (sťažuje) prácu s osobným počítačom.
- priamy následník Windows 3.1x

Minimálne hardwarové požiadavky:
- procesor 386
- pamäť RAM 4 MB
- grafická karta podporujúca 16 farieb.

Výhody:
- nové užívateľské rozhranie: - uľahčuje prácu a orientáciu v systéme pre menej skúsených užívaťelov. obsahuje plochu s ikonami a tlačítko Start pod ktorým sa skrýva rozsiahle menu.
- 32-bitová architektúra: - plne využíva 32 bitové procesory, podporuje 32 bitové aplikácie
- preemtívny multitasking: - systém riadi rozdelenie systémového času medzi jednotlivé spustené
aplikácie podľa priority.
- podpora Plug and Play -systém sám identifikuje hardware počítača a nainštaluje príslušné ovládače
väčšinou bez reštartu systému
- podpora úsporného režimu počítača- schopnosť softwarovo vypnúť obrazovku a ďalšie komponenty
- podpora aplikácií pre DOS: - Win95 ma v sebe integrovaný MSDOS 7.0 (7.1)
- obsahuje príkazový riadok, s príkazmi DOS (aj Windows)
- podpora 16-bitových Windowsových aplikácii- vynikajúca spätná kompatibilita
- podpora dlhých názvov súborov: - využíva diskový formát VFAT, od verzie Win95 OSR2 podporuje
vylepšený diskový formát FAT 32
- rozšírená funkcia schránky (clipboard): OLE- vyvolanie inej aplikácie na úpravu časti dokumentu
z práve spustenej aplikácie, napr. pri kliknutí na obrázok v dokumente Word sa upraví napr.

vo Photoeditore a po zavretí Photoeditoru sa obrázok automaticky zaktualizuje v dokumente Word.
- prenos súborov a adresárov cez schránku.
- koš- súbory sa nemažú priamo s disku, ale sa ukladajú do koša, s možnosťou obnovenia
- multiužívaťelská podpora- každý užívateľ môže mať vlastné nastavenia (plochu, ikony, Start menu)
- multimedialna podpora- podporuje grafiku, video, zvuk, 3D akcelerátory, CD-ROM, DirectX,
OpenGL, a iné
- národná podpora- prechod s ASCII na UNICODE
- podpora jazykov, rôznych typov klávesníc
- bohužiaľ (našťastie) samotné prostredie nebolo lokalizovaná do slovenského jazyka, iba do českého.
- podpora siete: funkcia zdieľanie, podpora priameho spojenia počítačov cez paralelný (LPT) ,
sériový (COM) port, a sietovú kartu, pripojenie siete cez telefón, atď...
- podpora Internetu- od verzie Win95 OSR1 integrovaný Internet Explorer 3.
- zvýšená rýchlosť počítača: rýchlejšia práca s pevným diskom, vylepšený spôsob tlače, atď...
- nové a zdokonalené príslušenstvo: WordPad, Maľovanie, Hyperterminál, Scandisk, Defragmentácia,
atď...
Nevýhody:
- nestabilita: -pád systému pri chybnom chode aplikácie,
-zablokovanie systému chybnou aplikáciou,
-pád systému pri odvolávaní sa na nevložené alebo poškodené výmenné médium,
-neschopnosť prevádzky pri poškodenej niektorej časti hardware, keď ešte iné systémy "šlapú"
-a mnoho iného
- kvôli nestabilite často dochádza k strate neuložených údajov
- slabá spoľahlivosť
- obsahuje množstvo programátorských chýb
- neobsahuje dostačujúce nástroje na opravu a údržbu systému
- slabá podpora a integrácia internetu
- nie je lokalizovaný do slovenského jazyka
- žiadne zabezpečenie údajov proti zneužitiu alebo poškodeniu
- žiadna podpora iných operačných systémov (okrem DOSu)
- nekompaktibilita s niektorým Hardware
- je neprenosiťelný na iné procesorové architektúry
- vysoká cena
- a mnoho ďalších

Grafické prostredie:
- ovláda sa prevažne myšou
Pracovná plocha:- obsahuje ikony Tento počítač, Kôš, Okolní počítače a ďalšie, najjednoduchšie
sa spúšťajú dvojitý kliknutím myši
Tento počítač- umožňuje prístup k lokálnym diskom, výmenným diskom (disketa, CD),
Ovládaciemu panelu a nastaveniu Tlačiarne.
Okolní počítače- umožňuje prístup k počítačom, ktoré sú zapojené v sieti akýmkoľvek
z možných spôsobov, a k ich zdieľaným súčastiam (pevný disk, tlačiareň...)
Kôš- v ňom sú dočasne uložené odstránené súbory. Dajú sa vysypať (nenávratne odstrániť)
alebo obnoviť.
Iné ikony- slúžia väčšinou ako zástupcovia rozličných programov a dokumentov
Menu Start: obsahuje položky Vypnout, Spát, Spustiť, Nápoveda, Najít, Nastavení, Dokumenty,
Programy a iné (voliteľné)
Vypnout- ponúka spôsoby vypnutia systému Windows: Vypnout počítač, Restartovat počítač,
Restartovat počítač v režimu MSDOS (prepne do samostatného znakového režimu príkazového riadku tj.

do MSDOS 7.x), Prihlásiť sa ako iný užívateľ
Spát- prepne počítač do energeticky úsporného režimu, nutná hardwarová podpora
Spustit- Spustí zadaný program s príslušnými parametrami
Nápoveda- Windows obsahuje pomocník, ktorý umožní riešiť jednoduché problémy
Najít- pomôže uživateľovi nájsť súbory alebo adresáre s hľadanými vlastnosťami.
Natavenia- obsahujú Ovládací panel, Tiskárny a Hlavní panel
Hlavní panel- nastavuje základné vlastnosti menu Start a Hlavného panelu
Tiskárny- pridávajú sa tu tlačiarne do systému a menia sa tu vlastnosti už
nainštalovaných tlačiarní
Ovládací panel- obsahuje nástroje pre nastavenie systému podľa požiadaviek
užívateľa
Dokumenty- Obsahuje zoznam niekoľko naposledy otvorených dokumentov
Programy- obsahuje ikony reprezentujúce nainštalované programy alebo dokumenty(ako plocha)

Ovládací panel:
Dátum a čas- nastavuje dátuma čas, časové pásmo a automatickú premenu času
Témy pracovnej plochy- mení vzhľad Windowsu vrátane plochy, ikôn, písma, farieb
šetriča obrazovky, vzhľadu okna a ukazovateľov myši
Herní zařízení- správca hracích zariadení ako sú joysticky, volanty a pod.
Hesla- umožňuje zmeniť heslo práve prihláseného užívatela, nastaviť multiužívatelnosť
Internet- nastavuje parametre pripojenia na internet, domovskú stránku a pod.
Klávesnice- nastavuje parametre a jazyk klávesnice
Místní nastavení- nastavuje národné zvyklosti ako sú peňažná mena, spôsob zápisu
dátumu a času a pod.
Modemy- inštaluje nový modem do systému a nastavuje parametre
Multimédia- vlastnosti multimedialnych zariadení v systéme
Myš- nastavuje parametre myši
Napájení- nastavenie vlastností pre úsporný režim
Obrazovka- nastavenie tapety plochy, šetriča obtrazovky, vzhľadu okien a písma
v oknách, grafického režimu a parametrov monitora a grafickej karty
Písma- prehľad fontov písma prítomných v systéme
Pridať nebo ubrat programy- obsahuje odinštalovaciu utilitu, zmenu systémového
príslušenstva a možnosť tvorby spúšťacej diskety
Pridať nový hardware- systém vyhľadá a nainštaluje hardware (no plug & play)
Síť- nastavuje parametre siete, sieťovej karty a zdieľanie
Systém- 1.zobrazí najdôležitejšie informácie o systéme (verziu OS, vlastníka licencie)
2.spravca zariadenia- prehľad všetkého nainštalovaného hardware, konfliktov
a ďalších vlastností hardware, ktoré sa dajú meniť
3.hardwarové profily
4.výkon- nastavenie pevného disku, grafiky a virtuálnej pamäte (virtuálna
pamäť je súbor na disku s názvom “win386.swp“, ktorý systém
využíva pri nedostatku operačnej pamäte)
Tiskárny- viď Tento počítač
Zvuky- mení zvuky, kt. sú použité pri rôznych systémových udalostiach (štart, chyba)
Príslušenstvo:
Prúzkumník- správca súborov na diskoch
Malování- jednoduchý editor bitmapových obrázkov
WordPad- jednoduchý nástroj na tvorbu dokumentov, podpora formátu DOC
Kalkulačka- nástoj na numerické výpočty so základnými funkciami
Poznámkový blok- editor textových súborov (txt)
Mapa znakov- kompletný prehľad tabuľky znakov, využíva sa na písanie znakov, ktoré neobsahuje
Klávesnica
Imaging- prehliadač obrázkov a vlastné ovládanie OLE
Prehrávač CD- prehráva zvukové CD
Prehrávač médií- prehráva rôzne zvukové a obrazové formáty
Záznam zvuku- ak je v systéme zvuková karta, dokáže zaznamenávať zvuk do formátu WAV
Ovládání hlasitosti- "mixážny pult "
Winpopup- umožňuje prijímať a posielať správy v sieti
Fax- umožňuje prijímať a odosielať faxové správy
Exchange, Outlook, Outlook express- pomôcky na prácu s elektronickou poštou
Internet Explorer- nástroj na prácu s internetom (prezeranie webových stránok html)
Usdnadnení ovládání- umožňuje upraviť chovanie klávesnice, myši, obrazovky a zvuku pre zrakovo,
sluchovo a pohybovo postihnuté osoby
Hry- nástroje na vyplnenie voľného času
Systémové utility:
Explorer- je to príkazový interpreter v systéme Windows, obsahuje plochu a Start
menu
Task manager- správca spustených programov
Editor registrov- edituje systémové registry, je to najsilnejší nástroj na zmenu
všetkých systémových vlastností a nastavení.
Scandisk- skontroluje disk a opraví niektoré chyby na ňom
Defragmentace- poukladá údaje na disku tak, aby bol k nim rýchlejší prístup
Zálohování- zálohuje určené dáta na prenosné médiá
Drvspace- komprimuje pevná disky a diskety
Hyperterminál- umožňuje pripojenie k iným počítačom pomocou modemu
Ďalšie nástroje komunikácie
Štart systému:
1. Zaváďač z bootsektoru disku zavedie jadro operačného systému MSDOS 7.x zo súboru IO.SYS
2. Vykonajú sa nastavenia uložené v súbore MSDOS.SYS (napr. logo Windows, menu...)
3. Spracovanie registračnej databázy
4. Zavedenie ovládačov pre DOS zo súboru CONFIG.SYS (napr. ovládač rozšírenej
pamäte-HIMEM.SYS, ovládač CDROM)
5. Spustenie dávkového súboru AUTOEXEC.BAT
6. Zavedenie jadra systému Windows
7. Zavedenie ovládačov zariadení pre Windows (ovládač je software, ktorý aktivuje a ovláda
príslušný hardware)
8. Spustia sa rezidentné programy s registrov (antivírusy, časové plánovače úloh...)
9.

Spustí sa príkazový interpreter Explorer.exe, zjaví sa hlavný panel, plocha, spustia sa programy
s adresára Po spuštení
10. Systém je komletne naštartovaný a pripravený na plnenie príkazov užívateľa

Vypnutie systému:
1. na vypnutie systému je potrebné stlačiť tlačítko Start a v menu zvoliť Vypnout
2.

systém ukončí všetky okná alebo vyzve pre uloženie dát, odstráni dočasné súbory a skončí.
Windows 98
Základné údaje:
- 32-bitový operačný systém s grafickým prostredím.
- prišiel na trh roku 1998.
- uľahčuje prácu s osobným počítačom.
- priamy následník Windows 95
Minimálne hardwarové požiadavky:
- procesor 486 / 66 MHz
- pamäť RAM 16 MB, Win 98 SE (druhé vydanie)- 24 MB
- grafická karta podporujúca 16 farieb.

Výhody:
- všetky výhody Windows 95 (viď Windows 95) + ďalšie
- dostačujúca podpora Internetu
- integrovaný Internet Explorer 4 hlboko do systému (obsahuje ho Tento počítač, prieskumník, atď),
Win 98 SE- Internet Explorer 5
- podpora nových štandardov internetu
- lepšia podpora Plug & Play
- vylepšená správa napájania, úsporného režimu
- väčšia rýchlosť aplikácií
- rýchlejší štart a vypnutie systému
- viac príslušenstva (nový nástroj na čistenie disku, konvertor jednotky do FAT 32)
- väčšia multimedialna podpora (JPEG,MPEG,MP3)
- väčšia multiuživaťelská podpora
- podpora viacerých monitorov
- podpora nového Hardware (DVD- digital video disk, USB- univerzal serial bus, AGP- nové rýchle
rozhranie na pripojenie grafickej karty
- integrované DirectX 5, Win 98 SE- DirectX 6
- automatická kontrola a oprava systémových súborov
- kontrola a oprava systémovej databázy registry
- lokalizácia do slovenského jazyka
- dobrá spätná kompatibilita (windows 95, Windows 3.1x, DOS)
Nevýhody:
- ešte väčšia nestabilita: -pád systému pri chybnom chode aplikácie,
-zablokovanie systému chybnou aplikáciou,
-pád systému pri odvolávaní sa na nevložené alebo poškodené výmenné médium,
-neschopnosť prevádzky pri poškodenej niektorej časti hardware, keď ešte iné systémy "šlapú"
-a mnoho iného
- kvôli nestabilite často dochádza k strate neuložených údajov
- slabá spoľahlivosť
- obsahuje množstvo programátorských chýb
- stále neobsahuje dostačujúce nástroje na opravu a údržbu systému
- žiadne zabezpečenie údajov proti zneužitiu alebo poškodeniu
- žiadna podpora iných operačných systémov (okrem DOSu)
- nekompaktibilita so starším Hardware
- pomalší štart na niektorých počítačoch
- chybná správa napájania (neprebudí sa z úsporného režimu)
- je neprenosiťelný na iné procesorové architektúry
- vysoká cena
- a mnoho ďalších
Grafické prostredie:
- ako Windows 95 (pozri Windows 95)
- obsahuje možnosť Active Desktop tj. Zobraziť plochu ako stránku WWW(ikony jedným kliknutím a pod.)
Ovládací panel:
-viď Windows 95
Spustenie a vypnutie systému:
- viď Windows 95
made by Sova (c) 2000.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk