referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Informačná infraštruktúra v informačnej spoločnosti
Dátum pridania: 19.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 149
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
Existencia modernej informačnej infraštruktúry je dnes jednou z hlavných charakteristík ekonomík vyspelých priemyselných štátov. Vytváranie modernej informačnej infraštruktúry je predmetom strategického záujmu vlád všetkých vyspelých krajín sveta. Informačná infraštruktúra má dnes výrazný rozvojový, strategický a reštrukturalizačný charakter. Pre transformáciu na ekonomiku informačného typu znamená informačná infraštruktúra približne to, čo pre vznik industriálnych ekonomík znamenala dopravná infraštruktúra. Informačná infraštruktúra navyše umožňuje transformáciu ekonomík a spoločností do sietí a tiež aj ich globalizáciu a prepojenie so svetom. Vytváranie a modernizácia informačnej infraštruktúry je stále v ohnisku záujmu aj štátov, ktoré už modernou informačnou infraštruktúrou disponujú. Slovensko v súčasnej dobe disponuje dosť zastaranou telekomunikačnou infraštruktúrou, ktorú je treba čo najskôr nahradiť modernou informačnou infraštruktúrou svetových parametrov (4).

V súčasnosti prebiehajúca a rastúca informatizácia spoločnosti vytvára zvyšujúci sa tlak na potrebu včasných a kvalitných informácií, ktoré sú nesmierne potrebné a dôležité pre všetky zodpovedné rozhodovacie procesy. Rast zložitosti rozhodovacích procesov a skracovanie času, ktorý je pre rozhodovanie k dispozícii, ide ruka v ruke s rastom rizík a dôsledkov za chybné či neskoré rozhodnutia. Charakter súčasného hospodárskeho prostredia a význam informácií v tomto prostredí vyvoláva silnejúcu potrebu existencie kvalitnej informačnej infraštruktúry, ktorá sa stáva nevyhnutnou podmienkou pre efektívne riadenie nielen podnikov a firiem, ale aj obecných a štátnych úradov. (5)
Vybudovaná a fungujúca informačná infraštruktúra pôsobí na rozvoj mesta a regiónu akceleračne, pretože umožňuje zúčastneným subjektom rýchlejší prístup k informáciám, a teda aj k novým technológiám, čo vytvára predpoklad väčšej konkurencieschopnosti nielen firiem, ale aj územných celkov (9).

1.3Internetovská éra
Ak chceme v podmienkach tvoriacej sa informačnej spoločnosti obstáť, budeme musieť vo svojej práci využívať informačné technológie. Jedným zo základných krokov kvalitného a moderného využívania informácií a komunikácie je pripojenie na sieť INTERNETu. (5)
Pripojenie na INTERNET však pre vybudovanie informačnej infraštruktúry nestačí. Koncepcie tiež nemôžu byť zamerané len na technické hľadisko komunikačnej infraštruktúry, ale musia byť orientované na oblasť spracovania, sprístupňovania a využívania informačných zdrojov. Nestačí byť iba “konzumentom”, treba byť aj "poskytovateľom" informácií a tým si uchovať svoju vlastnú komerčnú samostatnosť a dostupnosť (presadenie práva na vlastnú existenciu). Dobre fungujúca informačná infraštruktúra predpokladá prepracovaný systém budovania zdrojov informácií, získavania údajov, ich priebežnú aktualizáciu a najmä jednoduchý prístup k nim pre čo najširší okruh používateľov.

Politickí a verejní činitelia majú pravdu, keď hovoria o potenciálnej medzere medzi tými, ktorí budú mať prístup k informáciám a tými, ktorí sa k nim nedostanú. Niektorí ľudia majú možnosť získať prístup k lepšej technológii ako ostatní, tak ako k lepšiemu jedlu, lepším domovom, doprave, lekárskej starostlivosti, vzdelaniu i zábave. Ešte stále veľa ľudí nemá prístup k novým technológiám. Ako obstoja v konkurencii, ako dokážu udržať krok s ostatnými? Ale nielen chudobným hrozí, že ostanú pozadu. Ľudia na vidieku, zdravotne postihnutí a starší ľudia môžu tiež zaostať...
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.