referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Informačná infraštruktúra v informačnej spoločnosti
Dátum pridania: 19.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 149
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
1.4 Knižnice a informačná infraštruktúra
Manifest UNESCO z novembra 1994 konštatuje, že rozvoj tvorivosti občanov a ich účasť na verejnom živote "závisí od primeraného vzdelania, ako aj od slobodného a neobmedzeného prístupu k vedomostiam, myšlienkam, kultúre a informáciám”. Pre naplnenie tohto zámeru nie je potrebné čakať na vybudovanie štátneho informačného systému. Pomôcť si môžeme sami. Už teraz. A to najmä tým, že efektívne využijeme súčasné zdroje, ktoré sa v neziskovej sfére nachádzajú. Takýmto veľkým, nie celkom využitým žriedlom sú knižnice. Množstvo kníh a množstvo informácií... A navyše: poslaním knižníc je riešenie problémov spracovania a sprístupňovania informácií... (5)

Sotvakto sa dnes pozastaví nad knižnicou s modernou informačnou infraštruktúrou, úplnými elektronickými katalógmi, elektronickou knižničnou a informačnou samoobsluhou a rozsiahlou ponukou elektronických informačných zdrojov. Vo svete jestvuje príliš veľa skvelých príkladov. Raritou je skôr knižnica bez počítača a so všeobecným nepochopením sa stretáva zaostávajúce tempo v účelnom a zreteľnom využívaní informačnej technológie v knižničných službách. A hoci sa vstup výpočtovej techniky do našich knižníc udial v uplynulom storočí, nie všade sa dodnes dosiahol želateľný úspech. Zoznam pravdepodobných príčin tohto stavu je rozsiahly, faktory neúspechu môžu zdanlivo prameniť v ekonomickej, spoločenskej i v politickej oblasti. Hlavnou príčinou však obvykle býva nesprávny odhad technologického potenciálu a pripravenosti cieľového prostredia. (6)

Knižnice, ako prirodzené centrá informačnej obsluhy verejnosti, môžu zohrať kľúčovú úlohu pri aktívnom zabezpečovaní neobmedzeného prístupu verejnosti ku všetkým publikovaným materiálom, v podpore vzdelávania a výučby, poskytovania základného vedomostného fondu. (8)
Práve knižnice sú jedným zo základných nástrojov realizácie základného ľudského práva na rovnocenný prístup k informáciám a k ich výmene, na získavanie vedomostí a slobodné utváranie názorov. Knižnice sú chápané predovšetkým ako informačné inštitúcie a sú považované za predmet verejného záujmu v oblasti získavania a efektívneho využívania informácií pre rozvoj spoločnosti. Knižnice takto tvoria jeden zo základných článkov informačnej infraštruktúry štátu. (5)
Rozvoj knižničných systémov je jeden zo základných predpokladov pre vstup ľudstva do postindustriálnej éry, v ktorej hybnou silou rozvoja spoločnosti budú vedomosti a informácie. Preto je dôležité podporovať systematickú realizáciu a integráciu knižničných systémov v miestnom, národnom a medzinárodnom rozsahu.
Bolo by neodpustiteľnou chybou, keby knižnice stratili svoje dominantné postavenie pri formovaní nového kultúrneho štýlu. Všestranná podpora knižníc najmä verejných knižníc, ich hlavných funkcií je nevyhnutná práve teraz, keď sa vytvára globálna informačná infraštruktúra. To znamená, že treba verejné knižnice modernizovať tak po stránke čisto technickej, ako aj po stránke knižnično-informačných technológií, aby sa utvorili možnosti pre knižničné služby sprístupniť každému potrebné informácie zo všetkých domácich i zahraničných zdrojov. (7)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.