referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Informačná infraštruktúra v informačnej spoločnosti
Dátum pridania: 19.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 149
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
So zaostávajúcou modernizáciou verejných knižníc sa musíme rýchlo vysporiadať, v opačnom prípade by sme sa ocitli v oblasti verejných knižničných služieb na okraji vývojových trendov a mohli by sme sa dostať mimo hlavného prúdu.
Uvedomenie si globálnosti informačnej reality je veľmi dôležité pre ďalší vývoj všetkých typov knižníc na Slovensku. Formovanie ich právnej podstaty v novom knižničnom zákone by mohol byť práve ten prvý krok správnym smerom do nového storočia.
Celková premena spoločnosti i jej jednotlivých štruktúr si žiada nové prístupy a metódy riadenia. Pre zabezpečenie efektívnosti knižničného systému je cieľavedomá koordinácia a spolupráca predpokladom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z verejného rozpočtu. Všetky projekty navyše predpokladajú postupnú elimináciu materiálnych, technických, vedomostných a iných prekážok, ktoré bránia ľuďom v prístupe k všeľudskému poznaniu.
Funguje množstvo prekážok a poznanie príčin ich vzniku sa javí ako jeden z predpokladov pre ich elimináciu. V súčasnosti sa ako základné príčiny javia:
•ekonomické možnosti štátu,

•absencia demokratického myslenia (stále sa iba málo uznáva a rešpektuje zložitosť a citlivosť procesu demokratizácie. Odmietnutie centrálne riadeného hospodárstva na úrovni jednotlivca odrážalo predovšetkým nespokojnosť so zbytočne zbyrokratizovaným systémom. Rečnenie o demokracii a voľnom trhu, ktoré nastúpili, však nemôžu nahradiť pochopenie týchto pojmov ani rozpoznanie veľmi jemného rozdielu medzi súkromnou iniciatívou a chamtivosťou jednotlivca.),
•nedostatočné chápanie obsahu a cieľov informatizácie spoločnosti,
•absencia začlenenia základných funkcií a cieľov knihovníctva do základných cieľov a priorít informatizácie spoločnosti.

Dôsledky príčin vzniku a vytvárania prekážok možno potom zovšeobecniť takto:
•nedostatočné legislatívne a ekonomické zabezpečenie aktuálnych a strategických úloh knižničnej činnosti zo strany štátu a ďalších zakladateľov,
•absencia cieľavedomého začleňovania knižničného systému do štátneho informačného systému,
•nedostatok strategického plánu rozvoja národného knižničného systému,
•funkcionársky dirigizmus, nekompetentné administratívne zásahy do odborných procesov,
nerešpektovanie požiadaviek systémového riadenia štruktúry a funkcií knižničného systému.

Záver
Vďaka rozvoju informačných technológií skutočnosť neraz prekonáva vízie a nové možnosti sú často akoby nad naše schopnosti. Problémom sú v tomto prípade ľudia, resp. vedomosti a schopnosti ľudí a skutočnosť, že ľudský materiál na rozdiel od počítačov nemožno "upgradovať", možno ho len pomerne pracne vychovávať, učiť, vzdelávať, školiť, motivovať - ale to všetko istý čas trvá. Ale času niet... Peniaze na počítače sú síce dôležité, ale vonkoncom nerozhodujú o kvalite počítačmi podporovaných služieb. Problémy s investovaním do ľudí sú dnes hlavnou brzdou budovania informačnej infraštruktúry.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.