Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronický spravodaj ako významný informačný zdroj na internete

Elektronický spravodaj ako významný informačný zdroj na internete

Elektronické spravodaje – by sme mohli charakterizovať ako doručované správy vo forme spravodaja priamo do vašej schránky prostredníctvom emailu. Sú to presne cielené informácie. Správa cestuje od jednej osoby k druhej. Nie je to ako v televízií, kde sa jedna správa dostáva k miliónom ľudom. (4)
Sú stále veľmi dôležitým spôsobom komunikovania so zákazníkmi na internete. Vytvára vzťahy s používateľmi už len tým, že tieto spravodaje môže používateľ poslať svojím priateľom a kolegom. Treba ale povedať tiež, že používatelia sú stále ešte kritickí k spravodajom – mrhajú časom a tak ich často ignorujú alebo vymažú. (2)
V roku 2002 bola urobená štúdia o využívanosti spravodajov. Keďže spravodaj je iným typom média, v prvom rade už len tým, že je zasielaný do schránky a momentálne spamy zaplavujú naše schránky, ľudia začali byť podozrievaví.

Spam – fakt života
Hoci sa časy pomaly menia a ľudia už začínajú rozoznávať spamy a nevyžiadané a nehodnotné maily, ale ich záplava na druhej strane spôsobila, že ľudia už nie sú si takí istí pri prezeraní svojej pošty, sú háklivejší a citlivejší na nové maily. To spôsobilo, že ľudia aj menej dôverujú a tolerujú spravodaje, ktoré ich vlastne ukrácajú o čas.
A so smútkom sa aj musí konštatovať, že nielenže sa už ľudia ani neodhlasujú zo spravodajov, ale buď túto adresu hneď bloknú, alebo oznámia spam-blokerovi, že tento newsletter je spam (1). Asi to je aj tým, že z každej strany je nám hlásené, že ak sa od niekadial odpíšeme, tak sa zapíšeme do ďalších desiatích iných spravodajov a pod. Ale zasa na druhej strane si neuvedomujú, že tým môžu stopnúť aj doručenie pre ostatných používateľov. Spravodaj je totiž už v zozname spamov. Stručne povedané, je lepšie stratiť používateľa ako byť považovaný za spam. (3)
Niektoré spravodaje dokonca dávajú vedieť svojim používateľom, kedy sa zasiela, v ktorý deň a čas, čo vlastne môže pomôcť pri identifikovaní, či je to spam alebo nie. Alebo do predmetu dať jasný text, o čom je mail, hoci je ťažké „napchať“ do 50-60 znakov presný obsah správy.

Prihlasovanie a odhlasovanie
Prihlasovanie do spravodajov je určite jednoduché. Odporúča sa aby netrvalo dlhšie ako pár minút. Ak sú to spravodaje zadarmo, zahlasovanie by nemalo trvať viac ako minútu, pretože by mali vyžadovať jedine emailovú adresu, kam sa majú zasielať. Ak náhodou vyžadujú viac informácií o používateľovi, nemalo by to byť dlhšie ako 2 minúty. Netreba zabúdať, že radi ostávajú inkognito. Čo najmenej informácií, tým lepšie. Pri platených službách sa očakáva, že to potrvá trošku dlhšie. (3)
Ďalší faktor, ktorý vplýva, je čas zahlasovania. Ak operácia pri zahlasovaní príliš dlho trvá, človek začne mať pochybnosti. A pri odhlasovaní platí, čím skôr, tým lepšie.
Najrozšírenejším spôsobom prihlasovania je poslania prázdneho (blank mail) mailu na určitú adresu, alebo potom sa zaregistrovať priamo na schránke, kde necháme len svoju adresu, prípade viac informácií.

Pri odhlasovaní sa musí poslať odhlasovací mail, ktorý sa ale môcť nevyužíva.
Ďalšími dôvodmi neodhlásenia ešte môžu byť: (3)
• Emočná stránka – ľudia sú spätí so spravodajom a necítia sa príjemne, ak sa majú odhlásiť. Preto ich radšej stále dostávajú, aj keď nečítajú.
• Nízke očakávania - ľudia si myslia, že odhlásenie trvá príliš dlho a tak si nechávajú ich naďalej posielať a potom ich pravidelne mažú.
• Strach - je to ten prípad spamov, že nie sú si istí, či sa odhlásením nezapíšu do ďalších iných, pretože z každej strany sa počúva, že keď sa človek odhlasuje, tým vlastne len potvrdzuje existenciu svojej adresy pre spammerov.
• Spam-blokovanie – už spomínaný jednoduchší spôsob „odhlásenia“

Niektoré spravodaje sa dokonca snažia vytvoriť sťažené podmienky pre
odhlasovanie, čo môžme považovať vlastne ze marketingový ťah, aby si udržali čo najviac používateľov.

Zreteľnosť
Častým problémom býva aj to, že spravodaje sú doručované príliš často. Spôsob ako predísť by mohlo byť to, aby spravodaje boli výstižné, stručné a jasné. V spomínanej štúdií sa totiž zistilo, že 22% ľudí ich ani nečíta alebo prípadne si ich nechávajú na neskoršie čítanie (10%). To ani nemusím spomínať, že ich vlastne ani nikdy čítať nikto nebude. (1)
Cirka iba 10% používateľov číta celý text spravodajov. Niektorí si prečítajú „headliny,“ aby mali aký taký prehľad o obsahu spravodaja, niektorí si prečítajú všetko len tak zbežne a iní zasa len niektoré články, ktoré ich zaujímajú.

Vhodnosť
Možno sa to bude zdať trošku zvláštne, ale pri sledovaní správania ľudí sa zistilo, že ľudia sú dosť citliví na výber slov. Napríklad, ak by ste do spravodaja použili slova ako trendový, upozornenie (alert) a pod, ktoré sú momentálne veľmi frekventované, nemusia mať taký účinok pre istú skupinu ľudí. Dokonca môžu mať averziu k ním a to môže spôsobiť, že sa človek zo spravodaja odpíše. (2)

Okamžitá funkčnosť
Spravodaje musia byť čerstvé a načas doručené. To sú hlavné dôvody, ktoré určujú prvenstvá spravodajcov. Ďalšími dôvodmi sú: (1)
• Správy, ktoré sa týkajú práce a/alebo iných aktivít, ktorú vykonávajú
• Ceny a predaje
• Osobné záujmy a hobby
• Podujatia, deadliny a dôležité dátumy

Kde sú tie časy, kde najdôležitejšou časťou informovania bola hlavne relevancia.
Kvôli nárastu médií a doby informácií, spravodaje sa musia prispôsobovať a plniť používateľove požiadavky do bodky. Informácie musia byť nie len relevantné, ale aj dodané načas a určitou úpravou. Ak to nespĺňajú, používatelia ich proste začnú ignorovať. Preto je na spravodajoch, aby sa snažili vyjsť v ústrety používateľom, snažili sa ich presvedčiť, že oni sú tým zdrojom, ktorý im bude vyhovovať, že sú jednoduché, potrebné a relevantné. (4)

Platforma
Web sa začína podobať už sci-fi Svet klonov tým, že sa všetko na seba podobá, nie, takmer každý používateľ používa rovnaký prehliadač. Všetky prehliadače sú si podobné, ale nie všetky platformy na prezeranie pošty sú rovnaké. Toto je výzva pre tvorcov spravodajcov, aby si to uvedomili a snažili sa vytvoriť podmienky pre tieto platformy, skúšať prihlásenie a odhlasovanie, zobrazovanie predmetu alebo odosielateľa a spamové filtry. (3)

Typy elektronických spravodajov
Existujú rôzne typy spravodajov, ktoré sa od seba odlišujú frekvenciou zasielania, či sú to už denne, týždenne, dva krát týždenne a pod. Málokedy sa vyskytuje doba zasielania dlhšia než 1 týždeň. Ďalej sú to spravodaje, ktoré sa odlišujú obsahom, ako sú napr: (2)
• Cooking.com: Všetko o nakupovaní, hlavne teda kuchynských zariadení (maloobchod)
• Dictionary.com: Slovo dňa (odkaz)
• The Economist: Svet tento týždeň (týždenné správy)
• Entertainment Weekly: EW Monitor (denník, ktorý si človek môže personalizovať, aké správy chce dostávať)
• Handspring (spravodaj pre zákazníkov elektroniky)
• The Herman Group: Trend Alert (týždenník – poradenstvo)
• Morningstar: Technology Bytes (dvojtýždeník, zaoberajúcim sa investíciami)
• MSNBC: Breaking News Email (denník - správy)
• Site 59: Top Picks (o cestovaní)
Budúcnosť elektronických spravodajov
Je veľmi ťažké predpovedať budúcnosť týchto spravodajov. Pravda je, že momentálne spam ovláda väčšinu emailových schránok, ale na druhej strane, spravodajce sú veľmi silnou zbraňou v tejto vojne. (3)
Sme zaplavovaní informáciami denno-denne a je dosť ťažké sa v nich vyznať a vyberať si len tie, ktoré potrebujeme. Spravodaje sú preto tým nástrojom, ktorý nám to umožní. Nielen, že prinášajú nové a relevantné informácie s rýchlym doručením, ale prichádzajú priamo do našej schránky. Ak nie sú žiadané, používateľ to jednoducho vyhodí.
Konkurenčné prostredie je tvrdé a len najlepší zvíťazí. Dobré majú veľkú šancu na prežitie, majú vytvorený určitý vzťah s používateľom, ktorému pravidelne prináša úžitok.

Hlavné výhody by sme mohli zhrnúť do 3 bodov: (1)
• Informovanosť: udržuje určitý level informovanosti používateľa, prináša najnovšie a vo veľkej miere aj kvalitné informácie, človek si môže dodávku aj sám personalizovať, čiže dostáva len to, čo si vybral
• Pohodlnosť: sú doručované priamo do použivateľovej schránky a nič viac netreba, len jeden klik – jeden klik na čítanie a jeden
• Časovosť: ponúkajú čerstvé informácie a doručenie v reálnom čase

Oproti webstránkam, klasickým printovým médiam a pod, emailové spravodaje
silnejšiu pozíciu. Človek si nemusí isť kúpiť noviny, nemusí robiť nič, len jednoducho kliknúť alebo poprípade vymazať tú správu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk