referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Aplikácia informačných technológií
Dátum pridania: 14.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 677
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
ABSTRAKT:
MACKOVJAK, Adam: Aplikácia informačných technológii v cirkevných inštitúciách (seminárna práca). Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej Univerzity; Katedra kresťanskej Edukácie; Metodológia a informačno – komunikačné technológie; PaedDr. Ing. Gabriel Paľa; 2004-11-25; 10 strán

Obsahom mojej práce bolo urobiť malý exkurz do používania informačných technológií v Gréckokatolíckych farnostiach na Slovensku. Taktiež poukázať na niektoré výhody používania tejto modernej technológie v cirkvi a najmä jej úlohu pri evanjelizácii a oslovovaní “moderného “ človeka v súčasnosti. Práca taktiež obsahuje dotazník ktorým som oslovoval jednotlivých kňazov. Bol zasielaný elektronickou poštou a takto aj touto formou mohol byť podporený cieľ mojej iniciatívy, ktorím bolo už spomínané pripomenutie užitočnosti najnovších druhov informačných technológií pre efektívnejšie plnenie prvotného záujmu cirkvi a taktiež aj uľahčenie a skvalitnenie mnohých prác v jednotlivých farských spoločenstvách.

Kľúčové slová:
Informačné technológie, prostriedky novodobej evanjelizácie, pastoračná činnosť vo farnostiach aj mimo nej, farská administratívna činnosť, internet, elektronická pošta, www stránky, masmédiá, telefónna komunikácia, mobilná sieť.

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali“. (Jn 1,1-5)
Už od počiatku sveta je základným fundamentom pre tvorenie, budovanie, ale taktiež aj na zánik a ničenie – slovo. Ako hovorí evanjelista Ján ale taktiež i celé Sväté Písmo, prvým slovom bolo slovo v Bohu a od Boha ktoré slúžilo na budovanie všetkého dobrého. (Porov.: Gn 1)

V dnešnej dobe si tento význam slova uvedomuje aj mnohé komerčné spoločností a prihovárajú sa čoraz viac a čoraz tvrdšie širokej verejnosti. Lenže práve toto slovo sa v takomto násilnom používaní stáva slovom hada, ktoré vedie práve k zanikaniu a znehodnocovaniu. (Porov: Gn 3)
Je preto úlohou každého kresťana dnešnej technickej doby, nenechávať média v celom ich širokom uplatnení iba v rukách zlého ducha, ale práve aj týmto moderným spôsobom šíriť Božie slovo a slovo ľudskosti a porozumenia v tomto fenoméne spoločnosti tretieho tisícročia. Príkladom takejto iniciatívy pre šírenie živého Krista v súčasností by mali byť prevažne kňazi a duchovenstvo, ktoré svojimi postojmi a aktivitami by mali nielen sami , ale aj prostredníctvom laických veriacich bojovať za očisťovanie médií vo svete.
Aj v mojej práci by som sa chcel v takýchto intenciách venovať používaniu informačných technológií (IT) v cirkevných inštitúciách, ako prostriedku komunikácie a aj skvalitňovania pastoračnej činnosti cirkvi.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: KOBELA, E.: Informačné technológie. Bratislava : City University Bratislava,2001., McQUAI, D.: Úvod do teórie masovej komunikácie. Praha : Portál, 2002, ISBN 80-7178-714-0, PAĽA, G.: Informačné technológie v cirkevných inštitúciách. Prešov : GBF PU, 2003, ISBN 80-8068-214-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.