referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Oficiálne kresťanské internetové stránky na Slovensku
Dátum pridania: 02.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 489
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
VÝHODY

Hlavným prínosom e-learningu je to, že vzdelávanie sa stáva nenáročné na prostriedky, čas a ľudí. Dôsledkom toho je efektívnejšia komunikácia medzi pracovníkmi a fakt, že vzdelávania sa nemusia zúčastňovať len úzke okruhy pracovníkov, čo bolo v minulosti prevažne pravidlom. Týmto sa aj informácie stanú prístupnejšie tým pracovníkom, ktorí ich potrebujú. Samozrejme, že tento koncept nie je použiteľný pre všetky typy vzdelávacích aktivít. Pravdepodobne bude neprípustné, aby pracovníci pri páse vo výrobe používali intranet na vzdelávanie, napr. o bezpečnosti pri práci. Existuje však mnoho typov inštitúcií a školení, pre ktoré je táto forma vzdelávania optimálna ako oblasť služieb (banky, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti. Vnútrofiremný intranet tu poskytuje možnosť uskutočňovať aj testy, či frekventant (napríklad personál banky alebo poisťovne) úplne a postačujúco pochopil nové informácie a súvislosti. Okrem toho je značnou výhodou formalizácia znalostí obsiahnutých v jednotlivých školeniach, ktoré sú nakupované a vytvárané vlastnými pracovníkmi. Ďalej je možné kedykoľvek školenie opakovať bez nutnosti ďalších dodatočných nákladov (samozrejme iba v prípade, že lektor je pracovníkom podniku).
Z radu výhod je jedna mimoriadna - časová nenáročnosť. Pracovník sa venuje vzdelávaniu v rámci svojho voľného času na pracovisku a nie je potrebné zabezpečovať ďalšie priestory a pod. Ďalšou výhodou je personalizácia školenia - každý pracovník má svoj vlastný profil, kde má presne stanovené termíny a úlohy, ktoré má splniť. Nie je to viazané na fyzickú prítomnosť pracovníka presne na danom mieste v danom čase ( napr. o 12:00).

Využitie e-learningu na vysokej škole

E-learning je efektívne využívanie informačných technológií v procese vzdelávania. Je to multimediálna forma výuky, kde sú študujúci fyzicky oddelení od vzdelávacej organizácie a vzdelávanie prebieha formou kurzov. Súčasťou vzdelávacej organizácie sú autori kurzov, tútori kurzov a technickí spolupracovníci. Autor kurzu vymyslí štruktúru a obsahovú stránku kurzu, tútori sú v kontakte so študujúcimi a zabezpečujú moderovanie kurzov a technickí spolupracovníci zabezpečujú priebeh kurzu po technickej stránke.

V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY
Štúdium na vysokej škole, nielen v dennej forme, ale aj vo forme štúdia popri zamestnaní predpokladá aktívnu účasť študenta v procese získavania poznatkov. Pri narastajúcom trende počtu študentov je potrebné hľadať alternatívne spôsoby odovzdávania poznatkov veľkému počtu študentov, ktorí sa priamo nemusia zúčastňovať výučby. Cieľom dištančného vzdelávania je umožniť veľkému počtu študentov plnohodnotné a riadené samoštúdium. Ak má byť elektronický kurz rovnocennou náhradou za kurz vedený vyučujúcim či jeho doplnkom, musí dôkladne využívať informačné technológie a podnecovať používateľa k interakcii a aktivite. Všetky tieto predpoklady vedú k využitiu internetu na projekty dištančného vzdelávania na vysokej škole.
Možnosti využitia online e-learningu na vysokých školách sú buď ako doplnková podpora štúdia, alebo ako samostatné dištančné štúdium - virtuálna univerzita. Doplnková podpora štúdia poskytuje okrem klasickej výuky množstvo multimediálnych materiálov dostupných prostredníctvom Internetu (videá, animácie, obrázky, grafy, hyperlinky, elektronické testovacie systémy, diskusné fóra). Virtuálna univerzita je zase server so softvérovým prostredím, ktorý poskytuje po technickej stránke podporu výuky. Prostredníctvom internetu rozširuje študijné materiály v multimediálnej podobe, ktoré sú dostupné pre všetkých študentov pomocou bežných internetových prehliadačov.
Špecifikom univerzitnej pôdy je nedostatok financií, preto neprichádza do úvahy priame využitie komerčných nástrojov na tvorbu a využívanie kurzov. Preto je vhodné využiť dostupný produkt všeobecnej verejnej licencie GNU, alebo vlastnými silami vybudovaný vzdelávací univerzitný systém.

VZDELÁVANIE CEZ MOBILY

Vývoj však ide ďalej. Popri e-learningu sa už objavil m-learning, ktorý využíva na vzdelávanie a školenia mobilné telefóny. Vedúci e-learningový provider NETg už vyvinul vzdelávací systém s využitím prenosných osobných digitálnych asistentov typy PDA, a to pre ľudí, ktorí sú často mimo svojich pracovísk. Jedna z jeho aplikácií je napríklad určená sieťovým inžinierom. Ak majú nejaký technický problém mimo svojho pracoviska, môžu sa prostredníctvom mobilného telefónu ľahko a rýchlo dostať k sprievodnému programu a krok za krokom hľadať potrebné riešenia. Ďalšie m-learningové programy sú zamerané na precvičenie si mozgu. Počas čakania na lietadlo či vlak stačí si vybrať napríklad výuku nejakého jazyka a desať inak nevyužitých minút sa venovať opakovaniu alebo učeniu novej lekcie.

SITUÁCIA V SR A ČR

E-learning už nie je novinkou ani na Slovensku či v Českej republike. Jedným z najvýznamnejších poskytovateľov komplexných služieb v oblasti e-learningu je spoločnosť Kontis so sídlom v Prahe. Od roku 1999 je výhradným zástupcom svetovej e-learningovej jedničky click2learn.com. Kontis nedávno zvíťazil vo verejnej súťaži Softvérový systém pre riadenie e-learningu, ktorý vypísala Žilinská univerzita. Distančné vzdelávanie na Žilinskej univerzite sa bude prevádzkovať v riadiacom systéme TUTOR 2000, kurzy sa budú vyvíjať produktmi ToolBook II Instructor. Minulý rok sa rozhodla využívať pre tvorbu e-learningového obsahu nástroj Instructor aj bratislavská Univerzita Komenského. Dodajme, že na poslednom brnenskom veľtrhu INVEX získal Krištáľový disk v kategórii Aplikovaný softvér pre vzdelávanie, domácnosť a voľný čas práve systém TUTOR 2000.
http://www.priroda.sk/katalog.html
ZA VEDOMOSTÍ SA MUSÍ PLATIŤ

Situácia dnes je taká, že ľudia platia za nové vedomosti a sú ochotní do nich investovať i naďalej. Pre firmy, ktoré vzdelávajú svojich zamestnancov, je ale cena veľmi dôležitá. Privysoké náklady na rozvoj kvalifikácie ľudských zdrojov a často aj zistenie, že školenia nepriniesli požadované informácie, nútia manažment nejednej firmy zamyslieť sa nad nevyrovnanou bilanciou: na jednej strane očakávaný efekt a vyššia kvalifikácia, na strane druhej zas cena kurzu, stratený čas (neprítomnosť zamestnancova na pracovisku) a siahodlhé uplatňovanie poznatkov v praxi. Je len pochopiteľne, že vedenia firiem čoraz citlivejšie zvažujú otázku investícií do kvalifikácie a hľadajú optimálne riešenie.
Kritéria sú vcelku jasné: výborný výsledok, prijateľná cena, prehľad o uplatnení v praxi a minimálne pracovné straty. Najviac sa to týka takých oblastí ako bankový sektor, poisťovníctvo, finančníctvo, ďalej spoločností, na ktoré majú dopad časté zmeny v zákonoch a smerniciach. Pre efektívne fungovanie týchto spoločností je nevyhnutnosťou urýchlené aplikovanie zmien v praxi a bezproblémové zaškolenie personálu. Odpoveďou na tieto kritériá a požiadavky je vznik virtuálnych univerzít a ich budúcnosť v podmienkach firiem, do čoho spadá aj vnútrofiremné vzdelávanie, nenáročné na finančné prostriedky, čas a ľudí.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.