referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Oficiálne kresťanské internetové stránky na Slovensku
Dátum pridania: 02.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 489
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
ČAS - HLAVNÝ FAKTOR

Čas hrá v tejto oblasti veľkú úlohu. Pre zamestnávateľa je prijateľnejšie a pohodlnejšie, keď zamestnanec fyzicky z pracoviska nikdy neodchádza, a teda nestráca čas presunom do školiaceho strediska a späť. A využije aj neefektívny pracovný čas na možné vzdelávacie aktivity. Väčšina zamestnancov, ktorí pracujú s výpočtovou technikou a majú možnosť pripojiť sa k internetu, sa vo vlastnom záujme naučila ovládať základy tohto spojenia a oceňujú rýchlosť a dostupnosť tohto média.
U mnohých ľudí však nedôvera k internetu pretrváva. Vedia si síce predstaviť spoluprácu s internetom, avšak len do určitých hraníc. S veľkými pochybami prijímajú predstavu vzdelávania cez internet alebo internú firemnú sieť. Realita je však taká, že už dnes sa zaoberáme témou virtuálnych univerzít a zajtra sa budeme do kurzov prihlasovať a prihliadať na ich výsledky ako na úplne bežnú vec. Odpoveďou na pochybovačné myšlienky a pohľady je e-learning.

KONCEPT E-LEARNINGU

Koncept e-learningu vychádza z predpokladu, že je potrebné sa zaoberať novými možnosťami komunikácie. Takýmto novým médiom je internet. Zamestnávatelia a aj zamestnanci ho považujú za značne atraktívny a efektívny spôsob komunikácie. Internetovo orientované vzdelávacie systémy sa javia ako sľubné riešenie v oblasti vnútrofiremného vzdelávania. Veľký výber potencionálnych dodávateľov ako aj technológií zatiaľ vedie väčšinu debát k rozhovorom o výbere tej správnej technológie bez rozhodnutia o správnom koncepte vzdelávania. Pri definícii konceptu vzdelávania sa otázka používaných technológií dostáva až na úplný koniec záujmu. Dôležitými otázkami, ktoré je nutné zodpovedať, je použitie správnych vzdelávacích metód a definícia postavenia lektora a študenta. Je veľmi ťažké nájsť aspoň nejaké príručky, ktoré by bližšie špecifikovali možnosti využívania internetovo orientovaného vzdelávania. Z tohto dôvodu sa Spoločnosť pre controlling a informačný manažment (SCIM) na Slovensku rozhodla vytvoriť projekt, ktorý by pomohol záujemcom nájsť spôsob, ako čo najideálnejšie použiť nové médiá pre lepšie a hlavne efektívnejšie vzdelávanie. Podrobnejší pohľad na kooperáciu jednotlivých partnerov, tvoriacich rámec pre model e-learningu popisuje nasledovný obrázok:
Cieľom celého fungujúceho konceptu je vytvoriť u zákazníkov fungujúce prostredie na vzdelávanie pracovníkov a zároveň získať možnosť spätnej väzby o kvalite školení. Tieto tri základné piliere konceptu e-learningu samozrejme medzi sebou kooperujú na jednotlivých úrovniach. V rámci stanovovania stratégie sú jednotlivé činnosti rozdelené nasledovne:

STRATÉGIA

Poradenská organizácia (v našom prípade SCIM) definuje celkový koncept pre možné vzdelávacie aktivity. Partnerská organizácia (odborník v danej oblasti školení) definuje potrebné znalosti pre pracovníkov v konkrétnej oblasti a zákazník, ako partner pre vytvorenie podnikovej virtuálnej univerzity, po vytvorení stratégie pre svoju univerzitu, môže jasne stanoviť smerovanie pre svojich pracovníkov (ucelený koncept vzdelávania).
Z pohľadu taktického riadenia je zaujímavé vytváranie konkrétnych projektov zameraných na jednotlivé oblasti, pre ktoré sa bude vzdelávanie organizovať. Partneri spolupracujú na vytvorení nových didaktických postupov a ich transformácii do elektronickej podoby. Zákazník si vytvára vlastné verzie vzdelávacích projektov, ktoré presne odzrkadľujú požiadavky organizácie s ohľadom na to, že môžu vychádzať zo všeobecných konceptov definovaných poradenskými a partnerskými organizáciami. V rámci operatívneho spracovania je výsledkom realizácia konkrétnych kurzov, pričom poradenská organizácia má za úlohu zabezpečiť fungovanie programového prostredia pre zákazníka. Partnerská organizácia zabezpečuje konkrétnych lektorov a pripravuje materiály potrebné na kvalitný priebeh vzdelávania. Pre pracovníkov personálneho manažmentu zostáva iba príjemná úloha zúčastneným pracovníkom oznámiť, že sa daný kurz koná a je potrebné sa naň zaregistrovať.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.