referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Oficiálne kresťanské internetové stránky na Slovensku
Dátum pridania: 02.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 489
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
E-learning – predstavuje širokú oblasť získavania vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií. Je jedným z prúdov tzv. e-odvetví, ktoré sa čoraz častejšie skloňujú s transformáciou spoločnosti na tzv. “informačnú spoločnosť“. Oblasť elektronického vzdelávania je pomerne rozsiahla, pričom pokrýva tvorbu a distribúciu interaktívnych elektronických kurzov (e-learningové kurzy), riadenie vyučovania a s ňou súvisiacu spätnú väzbu - to všetko za využitia moderných technológií. E-learningové kurzy môžu pozostávať z multimediálnych prezentácií, simulácií, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu a v neposlednom rade z testov pre overovanie znalostí študujúceho. Aby však bola zabezpečená spätná väzba medzi študujúcim a lektorom, aby bolo vzdelávanie riadené a usmerňované a bolo ho možné presne vyhodnocovať, existujú systémy pre riadenie vyučovania, tzv. Learning Management Systems (LMS). Okrem týchto základných vlastností zabezpečujú LMS systémy aj mnohé funkcie on-line štúdia (chat, videokonferencie, zdieľanie aplikácií, virtuálne učebne a pod.).

Vďaka e-learningu je možné riešiť niektoré špecifické problémy, ktoré úzko súvisia so vzdelávaním dospelých. V dnešnej uponáhľanej dobe plnej neustálych zmien v živote každého z nás hrá obrovskú úlohu čas. Čas je fenomén, ktorého má bohužiaľ takmer každý z nás čoraz menej, o čase na naše vzdelávanie ani nehovoriac. A práve množstvo problémov vo vzdelávaní dospelých s ním súvisí. E-learning sa tu môže uplatniť ako veľmi užitočný a výkonný nástroj na zvyšovanie znalostí, schopností a kvalifikácie ako jednotlivcov, tak aj personálu moderných spoločností. Hlavne v oblasti firemného školenia je prínos elektronického vzdelávania nesporný.

Pravdepodobne e-learning nikdy úplne nenahradí klasické formy vzdelávania – predovšetkým v určitých špecifických oblastiach, kde je nevyhnutne potrebný osobný kontakt študenta a pedagóga. Ide však o veľmi progresívny doplnok možností vzdelávania, ktorý vďaka IT určitým spôsobom vzdelávanie zrýchľuje, zlepšuje alebo dokonca znižuje náklady naň.
Dôvody na implementáciu elektronického vzdelávania:
·potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, aké je možné získať v školských laviciach
·nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné sa zorientovať
·aktívna úloha študenta vo vzdelávacom procese
·rýchlejšie a kvalitnejšie získavanie informácií
·individuálny časový harmonogram výučby
·neobmedzené opakovanie už prebranej látky študentom
·možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie vyučovacích kapacít
·zníženie potreby zabezpečovania ubytovania, zníženie cestovných nákladov
·už existujúce školenia je možné jednoducho aktualizovať a začleniť do nich nové znalosti získané pri výučbe
·efektívne využívanie lektorov pri tvorbe obsahu a riadení vyučovania
·nové formy komunikácie ako medzi študujúcimi navzájom, tak aj medzi študujúcimi a lektormi
kvalitnejšie, presnejšie a adresnejšie vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu

Ciele e-learningu
·zníženie celkových investícií do vzdelávania pri zvýšení kvality vzdelávacieho procesu a sprehľadnenie týchto investícií
·integrovanie vzdelávania do každodennej praxe pracovníkov vašej spoločnosti
·udržanie istej úrovne pracovnej produktivity aj v období absolvovania kurzov
·zvýšenie záujmu o vzdelávanie u vašich zamestnancov využitím hlavných predností elektronických interaktívnych kurzov
·sprehľadnenie a jednoduchšie vyhodnocovanie študijných výsledkov a úrovni znalostí, presné informácie o absolvovaných kurzoch a výsledkoch štúdia jednotlivých pracovníkov
·eliminácia potreby cestovania do miesta konania „klasického školenia“ a s tým súvisiacich ďalších nákladov
·výmena nadobudnutých skúseností medzi študujúcimi navzájom
·sprístupnenie rovnakých kurzov študujúcim s rozličnými úvodnými úrovňami znalostí a rozličnou rýchlosťou štúdia
·okamžitá prístupnosť a „znovu-absolvovanie“ kurzov
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.