referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Internet komunikacia
Dátum pridania: 28.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 586
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Internet sa skladá z : LAN – ( LOCAL AREA NETWORK) = lokálna sieť
- ak sú počítače v 1 miestnosti , budove .... = sieťová karta
MAN – ( METROPOLITAN AREA NETWORK ) = mestská
- ak sieť spája počítače, alebo počítačové siete typu LAN , rozmiestnené po celom meste alebo väčšom území
WAN – ( WIDE AREA NETWORK ) = globálna sieť
- sieť, kt. spája počítače alebo menšie siete typu LAN a MAN po celom svete

prenosová rychlosť : určuje aké množstvo dát prenesieme
bps = bitoch za 1 sekundu
- závisí od typu spojenia, vzdialenosti medzi počítačmia od pravidelnej komunikácie ( sieťový protok )
- najrýchlejšie bývajú LAN siete
- LAN sieť sa poväčšine počítače spájajú „Cu“ káblami a rýchlosť takejto siete je 10 Mbps alebo 100 Mbps = ETHERNET
optický kábel : ak sa na prepojenie počítačov použijú optické káble namiesto „Cu“ káblov : počítačvá sieť ( až 1 Gbps )
- po kábli neputujú 0 a 1 v podobe elektrických impulzov, ale ako svetelné záblesky
- siete tvorené OK majú naj> prenosvú kapacitu
- OK sú drahé

Architektúra siete :

FYZICKÁ :
point to point
bus
ring
star ( hviezda )
strom

LOGICKÁ :
peer to peer ( rovný s rovným )

klient- server- 1 server ( poskytuje služby ) a klient ( využíva alebo požaduje ) = server, klient: programy

ISP ( Internet Service Provider ) - poskytovateľ internetových služieb
ISP pripojenie :
dial-up: pripojenie cez pevnú linku
pevná linka
mikrovlnné spojenie: bezdrôtové
satelitné
modem: zariadenie, kt. umožňuje posielať údaje z počítača prostredníctvom pevnej linky a pripájať údaje prichadzajće po tel. linke

Komunikačný protokol
Jednotlivé počítače a počítačové siete, ktoré sú pripojené do Internetu môžu byť rôznych typov. Ich počítače môžu mať rôzne architektúry a môžu používať rôzne operačné systémy. Aby tieto rôznorodé počítače mohli spolu v Internete komunikovať, musia komunikovať rovnakým spôsobom. To znamená, že musia používať rovnaký komunikačný protokol.

Pre komunikáciu v Internete sa používa protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), ktorý sa vyznačuje najmä tým, že:
 Údaje sa po sieti prenášajú v malých častiach - paketoch. Vysielací počítač najprv rozdelí prenášané údaje na pakety, ktoré sa prenesú po sieti a prijímací počítač zoskladá jednotlivé pakety do pôvodného celku. To sa realizuje časťou protokolu TCP.
 Celá komunikácia v Internete je vlastne iba prenos paketov, čo zabezpečujú špecializované komunikačné počítače, ktoré sa nazývajú smerovače (routers). Smerovače hľadajú aktuálnu najpriechodnejšiu cestu po sieti od vysielajúceho k prijímaciemu počítaču. Pri výpadku spojenia sú schopné nájsť náhradnú cestu, ak takáto cesta existuje. Toto je realizované časťou protokolu IP.

Adresácia v Internete a IP-adresa
Každý počítač v Internete musí mať svoje jedinečné označenie, tzv. IP-adresu. IP-adresa je tvorená štyrmi maximálne 8-bitovými číselnými hodnotami, ktoré zvykneme oddeľovať od seba bodkami. IP-adresa môže byť vyjadrená ako číselná adresa (napr. 192.108.133.10) alebo ako doménová adresa. Doménová adresa je symbolický - znakový ekvivalent číselnej adresy v tvare: uzol.doména

Uzol predstavuje meno počítača, ktorý spája lokálnu sieť s Internetom. Doména predstavuje určitý priestor, ktorý je organizovaný hierarchicky. Skladá sa z častí – subdomén oddelených bodkou. Posledná subdoména v doménovej adrese je vrcholová a obyčajne označuje krajinu (sk, cz, uk, nl,...). Výnimku tvoria USA, ktoré používajú ako vrcholovú doménu oblasť pôsobenia (edu – školstvo, mil – armáda, gov – vláda). Doménové adresy sa tvoria mnemonicky, napríklad: www.kosice.sk , www.humor.sk , www.divadlo.cz

Prenos súborov medzi počítačmi (FTP - File Transer Protocol)

Pomocou tejto služby, skrátene označovanej ako FTP, môžeme prenášať dáta medzi našim (lokálnym, domovským) počítačom a vzdialeným počítačom, tzv. FTP serverom. Po nadviazaní spojenia medzi lokálnym a vzdialeným počítačom v závislosti od prístupových práv môžeme prenášať dáta zo vzdialeného počítača na lokálny alebo opačne. Táto služba sa najčastejšie používa na kopírovanie voľne šíriteľných programov z FTP serverov.

pakety : informácie putujúce po internete vo forme menších blokov
- záhlavie : adresa, kam sa má datagram dostať a ďalšie údaje , kt. súvisia s premiestňovaním
- dátová časť : údaje, kt. sa majú dostať na miesto určenia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.