Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Turbo Pascal

Každý program napísaný v Pasccale by mal mať zhruba:) takýto formát:

program meno_programu; *1
uses meno_knižnice; *2
var premenná1,premenná2,...:typ premennej; *3
begin *4
samotné príkazy
end.*5

*1
Tento príkaz sa vraj môže aj kľudne vynechať!!!No keď ho tam už napíšeš,musíš za ním dať medzeru a napísať meno programu(ktoré musí pozostávať len z jedného slova-aspoň myslím:),takže ak by si chcel(a) napísať,čo ja viem,môj program,musíš to napísať v tvare moj_program !).A netreba zabudnúť na podkočiarku(alt+59).

*2
Príkazom uses povieš Pascalu,ktorú knižnicu má použiť.Za ňou dávame bodkočiarku!No,a čo je to tá knižnica?To je vlastne nejaký súbor s príponou .tpu ,ktorý sa nachádza v priečinku,kde je nainštalovaný Pascal na tvojom PC.Táto knižnica,to je vlastne súhrn príkazov(ako „line“-nakreslí čiaru, „circle“-nakreslí kruh,...),ktoré sú tam zároveň vysvetlené tak,aby im PC potrozumel(t.z.,že tam je napríklad pri príkaze „circle“ napísané,že za ním má ísť medzera,zátvorka,za ňou 3 čísla oddelené čiarkami(prvé dve sú súradnice stredu,tretie je polomer kržnice),potom ďalšia zátvorka).A každý príkaz je v knižnici takto vysvetlený počítaču,aby nám napr.on vedel nájsť chybu,keď sa pokúšame spustiť náš program,a nejaký príkaz sme napísali v nesprávnom formáte!!!My sme sa učili robiť v knižnici „Grafika“.Takže:

uses grafika;

*3
Príkazom var sa definujú premenné!Takže za týmto príkazom treba dať medzeru,za ktorou napíšeš svoje ľubovoľnepomenované premenné oddelené len čiarkami(napr. I,u,c,d)!Lenže za poslednou premmenou musíš dať dvojbodku a musíš napísať typ týchto premmených za dvojbodkou(t.z.,že či sú to celé čísla-->integer ,reálne čísla-->real ,premenné,ktoré budú obsahovať nejaký text-->string ,...)
Môže sa však stať aj také niečo,že tri premené budeš chcieť mať celé čísla,ďalšie tri premenné budú reálne čísla.Potom tento príkaz napíšeš dvakrát,ako je to dole nižšie.

var a,b,c:integer;
var d,e,f:real;

*4
Príkazy medzi begin a end. sú označené ako telo cyklu.Za príkazom begin sa nikdy nedáva bodkočiarka!Za ním sa píšu už samotné príkazy programu,ktorý chceme,aby nám vznikol.Za asi každým príkazom musí byť bodkočiarka!Tieto príkazy sú v tej zelenej knihe(„Algoritmy s Pascalom“) písané v tých šedých rámčekoch,a sú tam aj vysvetlené.To sa musíš naučiť naspamäť(nanešťastie).No a toto telo cyklu nám spôsobí,že nám program nakreslí kruh so stredom v bode (x=320;y=240) a polomerom 300.

begin
circle(320,240,300);
end.
*5
No a vždy,keď sa v Pascale niekde napíše príkaz begin,niekde na konci programu musí byť aj end.(nooo,aj s tou bodou,lebo ak by si dal(a) bodkočiarku za posledné end v programe,nedal by sa spustiť!!!).Týmto príkazom sme vlastne ukončili náš program!Program potom spustíš stlačením kombinácie Alt+R a potom zvoľ „Run“.

-niektoré skratky:
;Alt + 59
(Alt + 40
)Alt + 41
apostrofAlt + 39
Pr.:
Napíš program,ktorý ti nakreslí kruh s polomerom 200 a so stredom presne v strede obrazovky(berme,že obrazovka má x=640 a y=480.

>>>program kruh;
uses grafika;
begin
circle(320,240,200);
end.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk