Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grafické formáty

BMP(bit maped picture) - najednoduchší bitmapový formát
- je vhodný na prenášanie obrázkov medzi schránkou a aplikáciami

JPEG(joint photograph expert group) -univerzálny formát, ktorý sa používa pre grafiku na www a využíva stratovú kompresiu. Využíva sa pritom nedokonalosť ľudského oka, to znamená, že informácie o farbách ,ktoré oko nerozlíši sa vypustia.
-možné určiť veľkosť kompresie v percentách
-vhodný pre kvalitné fotografie
-maximálne využitie farieb RGB(16 moliónov farieb- 24 bit)

GIF(grafic interchange format) -využíva farebnú hĺbku 8 bit(256 farieb)
-jeden z najpoužívanejších formátov na webe
-možnosť nastavenia priehľadnosti obrázka
-využíva sa ako tlačítko, ovládacie prvky

TIFF(tagget image file format) -najuniverzálnejší formát, patrí k štandardom pre kódovanie
statických obrázkov
-využíva 32 bitovú hĺbku a akékoľvek rozlíšenie

PNG(portable network graphic) -tento formát bol vytvorený na nahradenie GIF
-farebná hĺbka 2-32 bit
-jednoduchosť a prenositeľnosť
-postupná výstavba obrazu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk