referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Sobota, 2. júla 2022
Informatika
Dátum pridania: 19.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 143
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 26.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 44m 30s
Pomalé čítanie: 66m 45s
 
posuvy a iné). Operčná (taktovacia ) rýchlosť je počet základných operácii, ktoré mikroprocesor vykoná za 1 sekundu. Súčasne mikroprocesory vykonávajú rádovo milóny základných operácií za sekundu a ich rýchlosť udávame v Megahertzoch. Po zapnutí počítača riadiaca jednotka mikroprocesora hľadá a načíta tzv. štartovací program (BIOS), ktorý sa nachádza v jednom z čípov základnej dosky a v ktorom sa mimo iného nachádzajú aj informácie o základných prídavných zariadeniach, ktoré sú k počítaču pripojené.

Vstupné zariadenia - Myš – touchpad (dotyková plôška), trackpoint (dotykový bod)- sa podobá špendlíku s gumenou hlavičkou, alebo trackball (guľový ovládač), touchscreen a sveteľné pero, dataglove (údajová rukavica). Optické vstupné zariadenia – skener, digitálny fotoaparát. Schopnosť skeneru pracovať so softvérom na optické rozpoznanie textu OCR –Optical Character Recognizing. Monitor – obrazovkové monitory CRT monitor (CRT- cathode ray tube) - LCD monitory LCD-Liquid crystal display - plazmové monitory.

Základná doska prepája zbernicu BUS a všetky ostatné časti.


Pamäť a uchovanie dát

Vnútorná pamäť počítača je tvorená mikročipmi uloženými priamo na základnej doske počítača. Jej hlavnou zložkou je pamäť RAM. Rýchlejšia ako Ram pamäť je tzv. Cache pamäť, ktorá je uložená priamo v procesore alebo je integrovaná do základnej dosky počítača. K vnútornej pamäti počítača zaraďujeme aj pamäť ROM. Vonkajšiu pamäť počítača tvoria všetky periférne zariadenia, v ktorých môžu byť uložené počítačové dáta. Pružný disk-floppy disk, pevný disk, Cd-rom, DVD. Mechanika ZIP 100 až 250 MB. Jaz drive 1GB.

Typy pamäti

Pamäť ROM je pamäť len na čítanie je mikročip integrovaný v základnej doske počítača, ktorý obsahuje základné programové inštrukcie tzv. BIOS slúžiace k otestovaniu integrity počítača po jeho zapnutí (kontrola grafickej karty, pamäte RAM a periférnych zariadení) a k zavedeniu operačného systému do počítača. Obsah pamäte ROM je nemenný a prenos dát jednostranný z pamäte ROM do mikroprocesora.

Pamäť RAM –Random Acess memory – sa zvykne nazývať aj operčnou pamäťou pčítača, pretože slúži výhradne na krátkodobé uchovanie dát súvisiacich s práve vykonávanou činnosťou počítača. Sú v nej uložené inštrukcie programov práve bežiacich v systéme a dáta, s ktorými tieto programy pracujú.

SIMM-single In-line menory module, DIMM-dual In-line memory module, SDRAM – Synchronious Dynamic RAM

Cache pamäť –vyrovnávacia pamäť procesora, ktorej rýchlosť korešponduje s rýchlosťou procesora lepšie a do ktorej si procesor vie ukladať dáta potrebné pre urýchlenie rôznych výpočtov. Vyrovnávacia pamäť sa používa aj pri mnohých periférnych zariadeniach –cache pamäť periférnych zariadení zvykne sa nazývať aj buffer.

Meranie pamäti

1 bit predstavuje základnú jednotku informácie, ktorá môže mať 2 rôzne hodnoty, najčastejšie označované ako 0 a 1. Počítač nespracováva bity jednotlivo, ale v skupinách bitov pričom počet v skupine je vždy mocnina dvojky. 1 byte je názov pre skupinu 8 bitov. 1 byte môže mať 256 rôznych hodnôt. 1 kilobyte má 1024 bajtov. 1 megabyte má 1 048 576 bajtov. 1 gigabyte má 1 073 741 824 bajtov. Sektor – cluster zariadenia vonkajšej pamäte sú rozčlenené.


Programové vybavenie počítačov – softvér

Základný –ZSW, Aplikačný – ASW. Pri tomto členení sa do ZSW zaraďujú operačné systémy, databázové systémy, prostriedky určené pre vývoj Sw, komunikačný Sw, technologický SW a rôzne pomocné programy tzv. utility. ASW rieši úlohy praxe napr. výrobu, predaj, finančníctvo, účtovníctvo, marketing, riadenie, administratívu a podobne. Programové vybavenie počítača má čoraz komplexnejší a globálnejší charakter, tvoria ho programové systémy. Najrozšírenejším druhom ASW sú dnes informačné systémy. Moderné informačné systémy sú často rozčlenené na 3 relatívne nezávisle vrstvy – prezentačnú, aplikačnú a správu údajov.

Požiadavkou na to, aby sa postup na riešenie úlohy nazýval algrotimom je: Diskrétnosť – konečná postupnosť vzájomne oddelených krokov, Rezultatívnosť – dosiahnutie požadovaného výsledku po vykonaní konečného počtu krokov, Determinovanosť - v každom okamžiku vykonávania algoritmu je jednoznačne určená operácia, ktorá sa má vykonať, Hromadnosť – algoritmus je možné vykonať pre všetky prípustné vstupné údaje. Nižšiu úroveň programovacích jazykov tvoria jazyky blízke strojovému kódu assemblery. V súčasnosti hovoríme o piatich generáciách programovacích jazykov, prvú tvoria strojové jazyky, druhú assemblery, tretiu vyššie nezávislé jazyky, procedúrovo orientované (COBOL, FORTRAN, algol, basic, pascal) a objektovo orientované.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Informatika SOŠ 2.9567 9168 slov
Informatika 2.9441 1048 slov
Informatika SOŠ 2.9705 3372 slov
Informatika SOŠ 2.9422 269 slov
Informatika 2.9740 4155 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.