referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Informatika
Dátum pridania: 19.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 143
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 26.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 44m 30s
Pomalé čítanie: 66m 45s
 
Základné pojmy

Bit (binary digit) ako základná jednotka informácie.
Informatika je vedou, ktorá sa zaoberá, organizáciou, spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát, informácií.
Informácia ako základný pojem v informatike úzko súvisí s pojmami údaj a dáta. Informácia - konečná postupnosť (reťazec) pozostávajúci zo znakov 0 a 1 (písmen, symbolov nejakej abecedy) sa nazýva správa. Správa vyvolávajúca akciu sa nazýva informácia. Informácia je správa, ktorá predstavuje nové poznatky, umožňuje konať určitým spôsobom. Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy. Správa sa stáva informáciou ak je spracovaná určitým algoritmom alebo je interpretovaná v dôsledku ľudskej činnosti. 
Dáta (údaje) sú správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať. Informáciami sú dáta, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.

Hardvér, softvér

Hardvér technické vybavenie počítača, t.j. všetky jeho materiálne (pevné) časti, ktoré sú vzájomne poprepájané a spolu tvoria jeden celok, ktorým je samotný počítač. Softvér - programové vybavenie počítača. Informačné technológie zahrňujú všetky prostriedky (najmä hardware, software a know-how), ktoré sa využívajú k získavaniu, spracovaniu, prenosu, prezentácii a uchovaniu dát a informácii.

Prvé elektronické počitače boli vyvinuté v priebehu 2. svetovej vojny projekt ENIAC – electronic numerical integrator and calculator – university v Pensylvánii za prispenia matematika Johna von Neumanna.

Počítače – hardvér

Superpočítače, strediskové počítače (mainframes), počítače strednej triedy (servre, výkonné pracovné stanice) a osobné počítače. Superpočítače - zložitá vnútorná architektúra, používajú desiatky až stovky super rýchlych procesorov so zložitou technológiou, majú obrovskú vnútornú pamäť a ich cena sa pohybuje v miliónoch dolárov. Strediskové počítače (mainframes, main-frame computers) - sú charakteristické veľkým počtom rýchlych prídavných zariadení, čím umožňujú aby sa s údajmi v nich uloženými súčasne pracovali stovky používateľov. Používajú sa na riadenie informačných systémov veľkých firiem (banky, letecké spoločnosti atď.). Počítače strednej triedy môžeme rozdeliť na servre a výkonné pracovné stanice

Multitasking – vykonávanie vacerých úloh súčasne. Server- je počítač, ktorý má centrálne postavenie v počítačovej sieti a na ktorý je v tejto sieti napojených viacero počitačových staníc, nazývných aj klientmi. Výkonné pracovné stanice – požívajú sa na prácu s graficky náročnými aplikáciami, na rozdiel od servrov slúžia viac – menej jednému uživateľovi. Osobné počítače –stolné počítače (desktopy), prenosné počítače (laptopy, noteboky), sieťové počítače (network computers)- inteligentné a nemé terminály (intelligent and dumb terminals), minipočítače, (palmtopy, vreckové počítače, elektronické diáre a zápisníky).


Hlavné časti osobného počítača

Jadro mikroprocesor, vnútorná operačná pamäť, základná doska. Ostatné časti počítača prídavné periférne zariadenia (peripheral devices). Mikroprocesor (central processing unit CPU) je základnou operačnou a riadiacou jednotkou počítača. Pod vnútornou operačnou pamäťou počítača rozumieme mikročipy uložené na základnej doske počítača, do ktorých si mikroprocesor zaznamenáva údaje, ktoré si mikročipy dokážu uchovať. Zariadenie, ktoré prepája mikroprocesor s pamäťou a prídavnými zariadeniami a ktoré zároveň riadi tot prepojenie nazývame základná doska (motherboard, matičná doska). Také periférne zariadenia, ktoré si dokážu uchovať dáta ktoré do nich vložíme aj po vypnutí elektrického prúdu spoločne označujeme ako vonkajšia pamäť počítača (memory storage devices). Vstupné zariadenia - klávesnica, myš, mechanika CD-rom. Výstupné zariadenia - grafická karta (video adapter) a monitor, tlačiareň. Vstupno-výstupné zariadenia - pevný disk a pružný disk (floppy disk, disketová mechanika), modem. Pevný disk, pružný disk a cd-rom tvoria vonkajšiu pamäť bežného osobného počítača

Mikroprocesor - je základnou operačnou a riadiacou jednotkou počítača. Okrem operačnej a riadicej jednotky obsahuje aj vnútorné registre, do ktorých si ukladá rôzne údaje (adresy, medzivýsledky) a vnútornú zbernicu. Operčná jednotka mikroprocesora vykonáva rôzne aritmetické operácie (sčítanie, násobenie) a nearetmetické operácie (rozhodovacie, logické,
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Informatika SOŠ 2.9567 9168 slov
Informatika 2.9441 1048 slov
Informatika SOŠ 2.9705 3372 slov
Informatika SOŠ 2.9422 269 slov
Informatika 2.9740 4155 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.