referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Informatika, informácia, číselné sústavy, údaje, data
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nemcekm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 676
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Informatika

- je vedný odbor, ktorý sa zaoberá algoritmami a zberom, spracúvaním, vyhľadávaním a prenosom informácií pomocou počítačov a ich programov.
- ide o matematickú disciplínu, ktorá vyšla z algebry. Využíva výsledky formálnej logiky, teórie kódov, automatov

Informácia

- je údaj, ktorý odstraňuje alebo zmenšuje našu neznalosť alebo nám pomáha pri rozhodovaní
- posudzujeme ju z dvoch hľadísk:

1. kvalitatívne hľadisko 

- obsah a význam informácie

2. kvantitatívne hľadisko 

- množstvo informácií 
- typy informácií:

- textové 
- grafické
- tabuľkové
- prezenčné

Číselné sústavy

desiatková

- číslo vyjadrujeme ako súčet mocnín
- základom je číslo 10

dvojková

- základom je číslo 2 
- používa len 0 a 1 
- číslo sa vyjadruje ako súčet mocníndvojky a zapisuje sa pomocou bitov

kód dvojkovo-desiatkovej sústavy – BCD

- je to štvorbitový kód, ktorý sa používa pre priame binárne kódovanie čísel v desiatkovej sústave do sústavy dvojkovej

osmičková 

- základom je číslo 8, teda 23 
- je to trojbitový kód

šestnástková – hexadecimálna sústava

Kódovanie informácií 

Kódovaná informácia je ľubovoľná, vopred dohodnutá a všeobecne známa množina pravidiel, ktoré dovoľujú informáciu vyjadriť tak, aby sa dala uchovať a šíriť. Pri kódovaní sa prevádza text alebo iný súbor znakov do nového súboru. Napr. Brailovo písmo, Morseova abeceda. Počítače používajú tzv. binárny kód – postupnosť dvoch znakov (0,1). Informácie zapísané v binárnom kóde sa nazývajú digitálne (číslicové) informácie. 

Na kódovanie znakov do ich číselnej podoby sa používa znakový kód ASCII. Obsahuje 128 znakov s ich číselnými reprezentáciami – písmen, číslic, diakritických znakov a pod. Využíva sa kapacita jedného bajtu, ktorý umožňuje vytvárať až 255 kombinácií. Práve toto množstvo kombinácií je základom na kódovanie jednotlivých znakov. Rozdiely v národných abecedách spôsobujú, že kódovanie len pomocou jedného bajtu je nemožné. Na riešenie tohto problému sa používa kód Unicode, v ktorom je vyjadrený jeden znak 16-timi bitmi.

Dáta (údaje)

- vyjadrenie skutočnosti v podobe číslicových, abecedných alebo iných grafických znakov
- v PC sa pojmom dáta označujú akékoľvek údaje, ktoré sú spracovávané programom
- všetky údaje, ktoré počítače používajú a spracúvajú, sú uložené na pamäťových médiách vo forme súborov
- typy súborov:

- dátové (údaje, ktoré spracovávame)
- programové
- priamo spustiteľné (komplikované)
- interpretované (skripty v jazykoch PHP, Perl...)

Kompresia údajov 

Za účelom šetrenia miesta na disku jemožné údaje zhusťovať, t.j. komprimovať. Existuje mnoho rôznych komprimačnýchtechník. Kompresné algoritmy obvykle hľadajú v komprimovaných údajoch často saopakujúce vzorky, ktoré sú na výstupe reprezentované jedným opakovaním vzorky apočtom opakovaní. 

Pomer veľkosti výsledných údajov apôvodných údajov sa nazýva kompresný pomer. Medzi algoritmy dosahujúce najlepšíkompresný pomer patrili v minulosti algoritmy programov RAR a ZIP. V súčasnostisú prekonané programami Gzip, Bzip2 alebo Rzip.

Jednotka informácie

- je 1 bit (binary digit) taká informácia,ktorú už nemožno ďalej deliť (áno - nie, + -, 0-1)
- voľba dvoch možností sa nazýva bit
- všetky čísla, znaky a ostatné údaje, s ktorými počítač pracuje sú reprezentované pomocou týchto dvoch hodnôt, to znamená, že sú kódované v dvojkovej sústave
- 8 bitov tvorí 1 bajt. 2 bajty tvoria jedno slovo (word). V súčasnosti sa slovom word označuje taký počet bitov, aký je schopný spracovávať procesor v jednom takte. Súčasné procesory pracujú s 32-alebo 64-bitovými slovami 
- množstvo informácií v súboroch sa udáva v bajtoch. 1bajt (B) zodpovedá 28  =256 rôznym stavom
- 210  bajtov= 1 kilobyte (KB)
- 220  bajtov= 210 kilobajtov = 1 megabyte (MB)
- 230  bajtov= 220  kilobajtov = 210 megabajtov = 1 gigabyte (GB)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.