referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Flash pamäte
Dátum pridania: 20.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nemcekm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 209
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Pevnýdisk tvorí jeden alebo viac rotujúcich kotúčov s magnetickým povrchom a  pohybujúcimi sa čítacími a záznamovýmihlavami. Disk je aj s hlavami uzatvorený v puzdre, ktoré ho chránipred prachom. Čítacie a záznamové hlavy sa nedotýkajú povrchov pevného disku,ale sú od neho nepatrne vzdialené a plávajú na tenkej vrstvičke vzduchu,nadnášané rotujúcim diskom. Údajesa na pevný disk zapisujú v sústredných kružniciach – stopách (track).Obidve strany každého diskového kotúča (ktorým sa niekedy hovorí aj plochaalebo povrch) sú rozdelené sa sústredné stopy. Záznamové hlavy sa pohybujú ibavšetky naraz, ak je teda hlava na jednom z aktívnych povrchov nastavená naurčitú stopu, sú na tú istú stopu nastavené aj ostatné hlavy.

Súhrn stôp rovnako vzdialených od stredu, ale nachádzajúcich sa na rôznych povrchoch,sa nazýva valec (cylinder). Stopy sú kružnice, a keď sa poskladá radkružníc jedna na druhú, vytvoria valec. Počet stôp na jednom povrchu je rovnakýako počet cylindrov. Stopy sa číslujú od kraja         k stredu počnúc od nuly.

Každá stopa je rozdelená na úseky – sektory (sector). Jeden sektor má väčšinouveľkosť 512 bajtov. Všetky stopy sa delia na rovnaký počet sektorov, takžesektory na stopách, bližších k stredu sú kratšie, musia byť teda zapísané sväčšou hustotou záznamu než sektory na okrajových stopách.

Pevnédisky sa pripájajú k počítaču rozhraním ATA (Advanced technologyAttachment) a SCSI ( Small ComputerSystem Interface).

Väčšina osobných počítačov používa na pripojenie diskov rozhrania ATA. Sú to hlavnepracovné stanice. Disky pre rozhrania ATA sú relatívne lacné. Okrem pevnýchdiskov sa na rozhraní ATA dajú pripojiť aj iné záznamové zariadenia, napríklad optickémechaniky. V súčasnosti sa začína používať sériové rozhranie SATA (SerialATA), ktoré je dobrým kompromisom medzi výkonom       a cenou.

Disky s rozhraním SCSI sú obvykle oveľa výkonnejšie, čo však poznať na ich cene.Používajú sa vo výkonných pracovných staniciach sa serveroch. S obľubou sapoužívajú na stavbu diskových polí. To sú zariadenia zložené z viacerýchdiskov, ktoré zaisťujú ochranu pred stratou dát pri poruche disku aoptimalizujú prístup k údajom.

Hlavnými kritériami pri výbere disku sú jeho kapacita, prístupová doba a rýchlosťprenosu údajov.

Kapacita disku udáva množstvo dát, ktoré naň možno umiestniť. Pôvodný počítač IBM PCnemal pevný disk, nasledovaný bol počítačmi s diskom 20 MB. Veľkosť dnešnýchdiskov neustále rastie. V súčasnosti je možné kúpiť disk s kapacitou 500 GB. Prístupovádoba je čas, ktorý potrebujú čítacie, alebo zapisovacie hlavy disku na to, abysa presunuli na danú stopu. Keď sú hlavy na svojom mieste, môže začať prenosdát. Rýchlosť prenosu dát závisí od rýchlosti rotácie platní.

Pružný disk
Disketa je kotúč, na ktorom je nanesená záznamová magnetická vrstva, uložený vpuzdre. Na čítanie diskety treba použiť disketovú jednotku (floppy disk drive).Tá obsahuje motor, ktorý pri čítaní otáča kotúč a hlavy na čítanie azápis dotýkajúce sa kotúča. Podobne ako platne pevného disku, je aj kotúčdiskety rozdelený na stopy a sektory. Kotúč nerotuje stále, aleiba pri prístupe k údajom nadiskete.

Napriektomu, že disketa bola niekoľko desaťročí obľúbeným médiom na uchovávanie a prenos údajov, jej používanie je užobmedzené. Prispieva k tomu jej nízka kapacita a náchylnosť    ku chybám. V súčasných počítačoch sapoužívajú diskety s kapacitou 1,44 MB. Táto kapacita je v porovnaní s dátami, s ktorýmisa pracuje, ako aj s kapacitou iných záznamových médií veľmi malá.

Optické médiá
Vsúčasnosti sa používajú optické CD disky (Compact Disc) a DVD (DigitalVersatile Disk). Existujú optické disky na čítanie (ROM), na  jednorazový zápis (R, Recordable) a prepisovateľné(RW, Rewritable). Optické disky používajú na čítanie a zápis údajovreprezentovaných miniatúrnymi drážkami v záznamovej vrstve kotúča laser. Prvé optické CD disky sa používalina distribúciu hudby. To je dôvod, prečo na rozdiel od pevných diskov s diskietnepoužívajú stopy tvaru kružnice, ale podobne ako gramofónová platňa jednustopu v tvare špirály.

V čase, keď sazačali používať CD disky, boli bežnému používateľovi k dispozícii len mechanikyschopné čítať uložené dáta. Jediným spôsobom, ako sa dali na disk uložiť dátabolo lisovanie, čo je spôsob, ktorý je finančne výhodný len pri veľkom počtemédií. Neskôr bol vyvinutý nový spôsob zápisu dát, tzv. vypaľovanie,resp. napaľovanie.

Vypaľovanie jezápis pomocou lasera na zapisovateľné médiá v špeciálnej mechanike. Po zapísanísa médium CD-R správa ako klasické CD-ROM médium. Neskôr sa začali používať aj prepisovateľnémédiá CD-RW. Vypálené údaje je možné s média CD-RW vymazať a znovu napáliťnové. Pôvodný CD disk mal kapacitu 74 minút zvuku, čo zodpovedá 650 MB údajov.Dnes je možné zohnať CD médiá s kapacitou do 900 MB.

Novou generáciou optických diskov sú DVD disky. Ukladajú údaje hustejšie ako CD diskya na rozdiel od CD diskov ich môžu ukladať vo viacerých vrstvách. Podobneako CD disky, existujú aj zapisovateľné a prepisovateľné médiá. Súperenie natrhu spôsobilo, že existujú vzájomne nekompatibilné formáty zapisovateľnýcha prepisovateľných médií. Sú to formáty DVD-R(W)         a DVD+R(W).Používajú sa aj diskyformátu DVD-RAM, s ktorými je možné pracovať ako                s bežnými diskami na čítanie azápis, bez nevyhnutnosti vymazávať ich ako celok. Kapacita súčasnýchjednovrstvových DVD médií je 4,7 GB, kapacita dvojvrstvových je dvojnásobná.

Médiá s Flash pamäťou

Flash pamäť má  malá rozmery a keďže neobsahuje žiadnepohyblivé časti je veľmi odolná voči poškodeniu. Vďaka tomu patria v súčasnostimédiá s Flash pamäťou medzi najpoužívanejšie na prenos súborov. VeľkokapacitnéFlash pamäte sa používajú v pamäťových kartách, alebo v úložných zariadeniach prezbernicu USB. Ich bežná kapacita sa pohybuje od 64 MB do 1GB a viac.

Pamäťové karty sú veľmi obľúbené na prenos obrázkov z digitálnych fotoaparátov a handheldov. Čítačky pamäťovýchkariet môžeme nájsť aj v mnohých tlačiarňach a osobných počítačoch. Existujemnoho druhov pamäťových kariet, najrozšírenejšie sú CompactFlash, MemoryStick aSmartMedia.

Keďžezďaleka nie každý počítač disponuje zariadením na čítanie pamäťovýchkariet,        ale väčšina má zbernicuUSB, existujú Flash pamäte pripájajúce sa priamo na port USB.

 
Zdroje: stredoškolská literatúra na vúučbu informatiky, kniha Nová maturita informatika, internet
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.