referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Nanotechnológia
Dátum pridania: 04.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Iam333
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 455
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
b) Tieto stavebné jednotky sú usporiadané v makroskopických multiklastrových materiáloch s veľmi rozdielným topologickým „poriadkom". Chemicky identické častice môžu byť tesne usporiadané a kompaktované za vzniku hraníc zŕn. Častice môžu byť spojené koalescenciou alebo podložkou a môžu vytvárať nanodrôty, nanotrubice, nanokompozity, keramické alebo iné tenké filmy alebo vrstvy.

c) Stavebné jednotky a ich typológia môže byť použitá pri vytváraní rozmernejších materiálov vhodných pre technické aplikácie.

Nanotechnológie v 6. RP EÚV nadväznosti na realizáciu programu „Vytváranie Európskeho výskumného priestoru" navrhla komisia EÚ v máji 2001 vyhlásiť na obdobie 2002 až 2006 už 6. rámcový program výskumu a technického rozvoja. Jedna z troch hlavných aktivít – „Integrovaný výskum“ je rozdelená do siedmich tematických oblastí:

* Genomika a biotechnológia pre zdravie,* technológie pre informačnú spoločnosť,* nanotechnológie, inteligentné materiály, nové výrobné procesy,* letectvo a kozmický výzkum,* bezpečnosť potravín a zdravotné riziká,* trvale udržateľný vývoj a globálne zmeny,* občania a vládnutie v európskej znalostnej spoločnosti.

S výskumom nanotechnológií a nanomateriálov sa okrem ich vlastnej tematickej oblasti počíta v tematických oblastiach genomika a biotechnológia pre zdravie a technológie pre informačnú spoločnosť. Výskum a vývoj nanotechnológií a nanomateriálov sa stal obrovskou výzvou pre vedeckých a výskumných pracovníkov. Bolo už jednoznačne potvrdené, že rozmerová oblasť 1 – 100 nm, skôr v podstate zabudnutá, obsahuje kľúč k riešeniu mnohých špecifických problémov v najrôznejších odboroch vedy a techniky aj každodenného života. Súčasné poznatky ukazujú na netušené možnosti v rôznych vedných disciplínach.

V dňoch 13. a 14. septembra 2004 sa uskutočnila v Košiciach celoslovenská vedecká konferencia o nanovedách, nanotechnológiach a nanomateriáloch NANOVED 2004. Organizátormi boli Centrum excelentnosti SAV „Nanosmart", EÚ – siete pre nanomateriály MINAEAST – NET a NENAMAT. Konferencia bola organizovaná pod záštitou predsedu Slovenskej akadémie vied Dr. h. c. prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc.

Vedecká konferencia NANOVED 2004 bola odborne členená na sekcie:- Syntéza nanomateriálov,- vlastnosti nanoštruktúr,- charakteristika nanomateriálov,- konštrukčné nanomateriály,- aplikácie nanomateriálov. Aktívne sa konferencie zúčastnilo 60 prednášateľov z vedeckých a pedagogických inštitúcií Slovenskej republiky. Veľmi pozitívne bola predsedníctvom konferencie hodnotená účasť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov hlavne však z ústavov SAV Bratislava a SAV Košice. Na vedeckej konferencií NANOVED 2004 bola tiež zastúpená Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta.

Doc. Ing. Tibor Donič, PhD. predniesol príspevok v sekcií Konštrukčné nanomateriály s názvom „Kompaktovanie práškového hliníka dopredným pretlačovaním" v spoluautorstve s prof. Ing. Petrom Skočovským, DrSc., a internými doktorandmi Ing. Martinou Pastirčákovou a Ing. Milanom Martikánom. Vedecký príspevok vznikol pri podpore agentúry APVT na vedecký projekt APVT 51 – 02 1102 „Konštrukčné kovové profily s nanoštruktúrov", ktorý rieší Centrum technologickej plastometrie Katedry technologického inžinierstva SjF v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava.

Nanotech_1Model systému mechanizmu nanoprevodu

V Centre technologickej plastometrie ŽU boli vyvinuté unikátne experimentálne systémy pre dynamické spôsoby kompaktácie práškových substancií na báze Al, ktoré umožňujú kompaktácie, t. j. vytváranie kovových štruktúr s veľkosťou zrna 100 nm. Prezentované postupy vzbudili rozsiahly odborný záujem prítomných odborníkov na konferencií NANOVED 2004. Problematika nanomateriálov a nanoštruktúr sa stala jednoznačne veľkou odbornou a vedeckou výzvou hlavne pre mladých ambicióznych študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov aj na Žilinskej univerzite, pričom chceme vysloviť nádej, že túto výzvu príjmu a aktívne sa zapoja do rozvoja štúdia NANO problematiky, ktorá iste pozitívnym spôsobom rozšíri ich vedecké obzory.

Záverom si dovoľujú autori tohto príspevku vysloviť poďakovanie novému vedeniu Strojníckej fakulty ŽU menovite jej dekanovi prof. Ing. Štefanovi Medveckému, PhD. za všestrannú podporu a pomoc pri implementácií problematiky „NANOVIED" v študijnom a vedeckovýskumnom profile Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. doc.Ing.Tibor Donič, PhD. – Ing. Milan Martikán Strojnícka fakulta ŽU
 
späť späť   1  |   2   
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.