Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vonkajšie pamäte

Pamäť je každé zariadenie, ktoré umožňujezáznam a opätovné čítanie (nie číslicové informácie).

Delenie: - Disketa
             - HD
             - CD
             - STREAMER 

Disketa

Slúži na trvalé uchovávanie údajov.
Delenie: 5,1/4“ (palcové) 
             3,1/2“(palcové)
Je z plastickej fólie a na povrchu je veľmitenká magnetická vrstva.
Princíp záznamu je magnetický.

Z čoho sa skladá 5,1/4“Disketa

- ochranný výrez
- upevňovací otvor
- indexový otvor
- otvor pre čítanie a zápis 
- indexový otvor – slúži na určenie polohykotúča
- ochranný výrez – ak je prelepený nie je možnýzápis na disketu
- mikro floppy disk – (pružný disk)
- otvor prečítanie a zápis – je pod posuvným krytom  

Z čoho sa skladá 3,1/2“Disketa

nemáochranný výrez ale ochranný prepínač 
- Ak je prepínač hornej polohe, je možný zápis nadisketu – WRITE INABLE
- Ak je prepínač v dolnej polohe, nie je možnýzápis na disketu – WRITE PROTECT 

Kapacita diskety

- Je jednou s charakteristík diskety
- môže byť neformátovaná alebo formátovaná (formátovaná je vyššia)
- udávame ju v kB a MB
- môže byť jednostranná – SS, obojstranná – DS
- podľahustoty záznamu jednoduchá – SD, dvojitá – DD, vysoká – HD 

Formátovanie diskety

Povýrobe je magnetická vrstva nefunkčná, preto ju musíme inicializovať –formátovať
- Pri formátovaní sa na diskete vytvárajú stopya sektory.
- Formátovať môžeme aj disketu, ktorú sme užpoužívali, ale všetko z nej sa vymaže.
- Formátujeme príkazom „format  A:

Systémová disketa

obsahuje najdôležitejšie systémové súbory
- IO .SYS
- MSD.SYS 
- COMMAND.COM
- Mal by ju mať každý užívateľ počítača.
- Použijemeju len vtedy, ak je HD zavírený, pokazený ... 

HD

- Vdnešnej dobe má kapacitu 10 GB a viac. 
- Má magnetický princíp záznamu, po vypnutí PCsa údaje uchovávajú, HD je rýchlejší ako disketa. 

CD a STREAMER

CD má optický záznam a čítanie informácií.
- STREAMER,princíp záznamu magnetická páska, slúži na archiváciu údajov na dlhú dobu a máveľkú kapacitu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk