referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Internet a všetko okolo neho (SOČ)
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: santa777
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 318
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 35m 10s
Pomalé čítanie: 52m 45s
 

World Wide Web (WWW) - je systém internetových serverov, ktoré poskytujú špeciálne formátované dokumenty v jazyku HTML. Tento jazyk podporuje odkazy na iné dokumenty, ako aj grafické, zvukové a video súbory. Existuje niekoľko aplikácií nazývaných Web prehliadače (WWW browser), ktoré uľahčujú prístup na World Wide Web. WWW – najpoužívanejšia služba, sprístupňuje informácie pomocou tzv. hypertextovej technológie a multimédií. Stránky obsahujú odkazy na iné stránky, čím vytvárajú „pavučinu“ (web). Prostredníctvom rôznych technológií (CGI, Java, PHP, ASP,...) je možné spúšťať interaktívne aplikácie, pomocou vyhľadávačov je možné rôznymi spôsobmi vyhľadávať informácie. Služba využíva aplikačný protokol HTTP a umiestnenie určité hozdroja (stránky, programu, atď.) je vo forme: protokol://meno:[email protected]/cesta. Meno užívateľa a heslo zväčša nie sú použité. Tento spôsob zápisu sa označuje skratkou URL (Uniform ResourceLocator).

prehliadače: Programy určené na prehliadanie internetových stránok. Najznámejšími prehliadačmi - browsermi sú Microsoft Internet Explorer, Netscape navigator, Mozilla Firefox, Opera... líšia sa rôznym dizajnom užívateľského prostredia, ale funkciu majú rovnakú.

Web www (World Wide Wes) po svete rozprestrená sieť – net – vznikol pre potrebu prenosov súborov. Nachádzajú sa na ňom servery – vymieňajú si súbory na základe protokolu HTTP (nadväzuje na klientskú aj serverovú sieť). Kľúčový jazyk je HTML. Použitý je aj Java-Script, Actrive-x (no šíria sa nimi aj víry).

Teraz sú už do Windowsu integrované internetové technológie, teda podpora všetkých hlavných internetových štandardov: HTML, Java, Java skriptov, Active X a hlavných bezpečnostných štandardov

HTML – Hyper Text Markup Language - štruktúra stránky. Je základným jazykom, ktorým hovorí internet a v ňom je písaná väčšina dokumentov. Súbory písané v tomto jazykumajú príponu *.htm alebo *.html. Tieto súbory sú textové a štruktúrované, môže ich vytvoriť ktokoľvek, kto má html editor, alebo ak niekto pozná príkazy jazyka HTML, tak mu na na písanie stačí obyčajný textový editor (Notepad, Vim). S html jazykom dokáže tvorca stránky spraviť iba obyčajnú statickú stránku, ktorá bude stále vyzerať rovnako.

JAVA - jazyk myšlienkovo vychádzejúci z C++, s vyššími nárokmi na bezpečnosť, s knižnicami pre jednoduchú tvorbu uživateľského rozhrania. Java programy (applety), sa na klienta prenášajú ako preložený kód a on ho interpretuje a prevádza nezávisle na platforme za pomoci lokálnych knižníc.

JAVASCRIPT -  analogický princíp, na klienta sa ale prenáša zdrojový kód a on ho interpretuje, patrí medzi jazyky používané na internete. Je veľmi obľúbený medzi tvorcami stránok. JavaScript – interakcia v prehliadači, čiže dáva veci do pohybu, dovoľuje vkladať jednoduchú aplikáciu alebo hru, prezentačné prvky alebo iné zaujímavé veci. Javascript sa vkladá priamo do HTML dokumentu, je trochu zložitejší ako HTML jazyk, ale bez neho to nemá zmysel. Roku 1996 s nímprišla firma Netscape. JavaScript sa zapisoval priamo do HTML-kódu stránky no nezostal bez nasledovníka. Ďalším objavom bol LiveWire, ktorý má dnes názov SSJS (Server Side JavaScript). Tu nastupuje na scénu Microsoft s ASP (Active ServerPages), neskôr internet začal využívať PHP, Microsoft nechcel zaostávať a vyvinul DHTML, čo bola zatiaľ posledná technológia na Internete.

DHTML (Dynamic HTML) - Prostredníctvom podpory tohto formátu a XML (Extensible Markup Language) ponúka systém s výkonnou platformu pre elektronický obchod vsieti WWW.

XML - Jazyk XML (Extensible Markup Language) vám umožňuje usporiadať a používať dokumenty a údaje spôsobmi, ktorý bol v minulosti neuskutočniteľný alebo mimoriadne zložitý. Vlastné schémy XML vám v súčasnosti umožňujú určiť a extrahovať konkrétne údaje z bežných pracovných dokumentov. Napríklad faktúra s názvom a adresou zákazníka alebo zostava s finančnými výsledkami za posledný štvrťrok už nie sú statické dokumenty. Informácie v týchto dokumentoch je možné odoslať do databázy alebo opätovne použiť na inom mieste mimo daných dokumentov. Možnosť uloženia dokumentu programu Microsoft Word v štandardnom formáte XML pomáha oddeliť obsah dokumentu od jeho štruktúry. Obsah sa tak stane dostupným pre automatizovanéprocesy na získavanie a opätovné používanie údajov. Obsah môžu prehľadávať adokonca upravovať aj iné procesy, ako sú serverové programy na spracovanieúdajov, a nie len program Word. V programe Word je možné ukladať dokumenty voformáte XML, takže automatizované serverové procesy môžu skombinovaním údajov zrôznych zdrojov rýchlo generovať dokumenty programu Word. Takéto dokumenty sapotom môžu jednoducho a pravidelne aktualizovať, čo umožňuje vyhnúť samanuálnemu vyhľadávaniu príslušných údajov a ich opätovnému zadávaniu.

2.3 Vyhľadávanieinformácii

Vyhľadávače - katalógy: Predstavujú hierarchicky, podľa kategórií a podkategórií, usporiadané zoznamy hypertextových odkazov na rôzne www-stránky. Slúžia pre lepšiu orientáciu na internetev rôznych oblastiach – od cestovania, vzdelávania, zábavy, kultúru až po tie najobyčajnejšie veci všedného života.

vyhľadávacie stroje – používajú na vyhľadávanie informácií o www-stránkach špeciálny program, ktorý prechádza pavučinou stránok a informácie o nich si zaznamenáva do svojej databázy. (google, altavista) - kladenie požiadaviek (jednoduché, zložité)... Bývajú obohatené aj o odosielanie SMS.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.