Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Protokol TCP/IP

Súbor protokolov TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je určený pre prepájanie heterogénnych sietí, t.j. sietí rôznych ako po stránke technickej, tak aj programovej. Bol vyvinutý v 70. rokoch pre vládnu vojenskú agentúru USA (DARPA).

Cieľom bolo prepojiť rôznorodé počítače vojenských, obranných a výskumných pracovísk a univerzít. Architektúra TCP/IP bola odvodená z prvej paketovej siete na svete z r. 1969 ARPANET. Táto architektúra dosiahla takej obľuby, že aj keď nie je priemyselným štandartom, rýchlo sa rozšírila do celého sveta a stala sa základom celosvetovej siete INTERNET. Ta dnes spája asi 6000 podsietí a takmer 1,5 milióna počítačov.

Protokoly TCP/IP boli implementované takmer do všetkých operačných systémov, ale najviac sú spojené s operačným systémom UNIX. Pracujú na rôznej technickej základni (Ethernet, Arcnet, Token Ring, X.25, SLIP a inej). Všetky informácie o TCP/IP a teda aj o Internete sú zverejňované v RFC (t.j. Request For Comment). Sú to v podstate jeho normy, a cez elektronickú poštu a anonymne FTP sú dostupné celej sieťovej verejnosti.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk