referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Prevádzkový poriadok počítačovej siete XX
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hosto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

V prípade opakovaného porušenia pravidiel používania siete sa bude tento priestupok riešiť v zmysle iných smerníc XX a.s.

-správca je zodpovedný za legálnosť používaného softvéru na servri, nenesie však zodpovednosť za programové vybavenie koncových staníc užívateľov. -zabezpečuje pripájanie všetkých sieťových prvkov do PS XX vrátane pridelenia všetkých potrebných parametrov. -prideľuje IP adresu.

-spravuje sieťový prvok pre potreby používateľov.

-konfiguruje a prevádzku ním spravovaných prvkov siete.3.3 V PS XX sú tieto typy správcov:

- správca lokálnej siete,

- správca konkrétneho sieťového aplikačného programového vybavenia, ktoré je sprístupňované väčšiemu počtu používateľom (IS XYZ). - správca intranetu

- správca domény XX.sk

- správca webstránky

- správca počítačového vybavenia3.4 Funkcie správcov sa môžu kumulovať.3.5 Správcovi nemôže byť prikázaná inštalácia a používanie nelegálneho programového vybavenia.3.6 Správca sieťového prvku zodpovedá za korektnosť pripojenia do PS XX a dbá o jeho využívanie v súlade s jeho určením (správa IS XYZ, ...). 3.7 Správca sieťového prvku zodpovedá za pridelenie prístupových práv, ktoré používateľovi pridelil.3.8 Akékoľvek overovanie a zavádzanie nových sieťových služieb a činností v PS XX je možné len so súhlasom správcu PS XX.3.9 Správca zabezpečuje budovanie PS XX a zodpovedá za rozvoj, technickú a systémovú správu PS XX, koordináciu sieťových služieb poskytovaných cez PS XX, základné zaškolenia, konzultačnú a poradenskú činnosť.3.10 Správca PS XX má právo vykonať opatrenia až po trvalé odpojenie kolízneho sieťového prvku v záujme obnovenia funkčného stavu PS XX.3.11 Správca PS XX môže bez upozornenia vymazať súbory a adresáre, ktoré nesúvisia s pracovnou činnosťou,

Čl. 4Práva a povinnosti užívateľov PS XX4.1 Užívatelia majú vzhľadom na pripojenie k sieti tieto práva :4.1.1 Pripojením sa na sieť užívateľ získava možnosť pracovať s informáciami celej spoločnosti v závislosti od jemu pridelených prístupových práv. Užívateľ PS XX má právo požiadať o pridelenie prístupových práv k prvkom siete PS XX podľa pravidiel prevádzkového poriadku. Prístupové práva používateľa sú viazané na jeho používateľské meno (účet) a sú dané jeho individuálnou alebo skupinovou identifikáciou.4.1.2 Užívateľom na požiadanie môže byť zriadený účet umožňujúci používať elektronickú poštu. Právo na používanie týchto služieb je možné získať len na základe žiadosti potvrdenej vedením spoločnosti.4.1.3 Užívateľ majú aj ďaľšie práva:

-právo byť informovaný o všetkých zmenách týchto práv a povinností.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.