referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Prevádzkový poriadok počítačovej siete XX
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hosto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

-právo využívať služby lokálnej siete XX v súlade s pravidlami ich používania.

-majú právo byť informovaný o stave siete a o všetkých obmedzeniach týkajúcich sa tejto siete.

-právo v prípade problémov s pripojením do lokálnej siete sa obrátiť na správcov tejto siete.4.2 Užívatelia majú vzhľadom na pripojenie k sieti tieto povinnosti :- Pred zapnutím počítača skontrolovať stav a úplnosť používanej techniky. Prípadné závady alebo neúplnosti okamžite hlásiť správcovi.- Užívateľ je povinný odovzdať svoje prístupové meno a heslo v zapečatenej obálke na uschovanie do trezoru.4.2.1 Užívateľ nesmie:

- zmeniť meno počítača

- zmeniť IP adresu pridelenú administrátorom

- zverejniť svoje prístupové meno a heslo (login)

- fajčiť, konzumovať jedlá a nápoje pri počítači,

- manipulovať s káblami a hardvérovým vybavením,

- meniť nastavenie obsahu BIOS-u,

- meniť nastavenie systémového dátumu a času,

- obsadzovať diskový priestor softvérom a dátami, ktoré nesúvisia s odbornou prácou (hry, rôzne materiály stiahnuté z INTERNET-u,...),

- svojvoľne vytvárať a rušiť adresáre na pevnom disku

- bez súhlasu správcu počítačov meniť konfiguračné súbory počítačov (CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI a iné),

- používať prinesené diskety, CD ROMy,

- spúšťať vykonávateľné programy (t.j. súbory s príponou COM, EXE alebo BAT) z prinesených diskiet alebo prenesené po sieti,

- meniť názvy a obsah programov a adresárov na pevnom disku s výnimkou osobného diskového priestoru,

- bez súhlasu správcu počítačov inštalovať a odinštalovať programy,

- bez súhlasu správcu počítačov odinštalovať antivírový systém,

- používať iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou pracoviska

- svojím konaním na sieti obmedzovať a obťažovať ostatných používateľov siete

- vykonávať zásahy do inštalácie siete a pripájať zariadenia, ktoré nie sú určené na príslušný druh siete a nie sú schválené administrátorom

- poškodzovať súčasti počítačovej siete (HW, SW)

- zhromažďovať a prenášať údaje a vyvíjať činnosť, ktorá by mohla viesť k trestnému stíhaniu

- nesmie pokúšať sa získať prístup k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.

-žiadnymi prostriedkami pokúšať sa získať prístupové práva alebo privilegovaný

stav, ktorý mu nebol pridelený správcom sieťového prvku. Pokiaľ užívateľ akýmkoľvek spôsobom (napr. v dôsledku chyby technických alebo programových prostriedkov) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť bezprostredne oznámiť príslušnému správcovi.

-užívateľ nesmie používať a šíriť nelegálne programové vybavenie. Užívateľ nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez súhlasu príslušného správcu.

-užívateľ nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v PS XX, tak aby to negatívne vplývalo na prevádzku siete.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.