Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fenomén MP3

Fenomén MP3

Určite ste sa s týmto fenoménom už stretli, preto bude
najlepšie začať pekne od začiatku. Už od prvopočiatku
existencie internetu, ľudia používali k výmene rôznych
dát. S textom to bolo ľahké, pretože obsahuje minimál-
ne objemy dát. Výmena grafiky bola vyriešená komprimá-
ciou vo formátoch Jpeg a GIF, ostali už iba dve média,
ktoré ide ťažko komprimovať, pre rozumne rýchli prenos
cez sieť: zvuk a video. A práve o prvom z nich bude
reč.

Zo začiatkov sa pre výmenu zvukových dát (najčastejšie
hudby) používali pôvodné formáty WAV a VOC, neskôr bo-
li vyvinuté technologie typu RealAudio pre prenos zvu-
ku po sieťi v reálnom čase. Problémov pôvodných formá-
tov WAV a VOC bola veľká velkosť, problémom RealAudio
je zas pomerne nízka kvalita (na prenos hlasu dostaču-
júca).

Prielom nastal vtedy, ked niekoho napadlo, oddeliť zv-
ukovú zložku formátu MPEG-1 a použiť ju separátne iba
pre záznam zvuku. (po pravde povedané, nie je to až t-
ak originálne, pretože MPEG Audio Layer 1 bola počas
devetdesiatich rokov používaná pre DCC kazety firmy
Phillips).

MP3 sú teda skratkou pre zvukovú zložku formátu MPEG-1
, alebo MPEG-2, konktrétne pre MPEG- Audio Layer 3. Okrem MP3 existujú pochopitelne aj MP1 a MP2 (nostalg-
ici spomenú). MP1 sa prakticky nepoužíva, preto že má-
malý kompresný pomer, MP2 bola rozšírená hlavne preto,
pretože mala nízke nároky na hardware (dekodovanie aj
na 486), MP3 dosahuje rovnakých, alebo lepších kvalit-
atívnich výsledkov, ale pro štandartnej kompresii 12:1
, a to pre CD kvalitu. V praxi to znamená tok dát 128
Kbps (16 KB/s), zatiaľ čo štandartné CD Audio má cca
175 KB/s. Pokial teda prevedieťe 10 plných CD do form-
átu MP3, môžete ich bez starostí napáliť na jedno prá-
zdne CD v digitálnej podobe. Jedna klasická skladba v
CD kvalite sa rovná 3-5 MB, čo sa celkom dá prenášať
po internete.

Kvalita MP3 záznamu je vec diskutabilná, já osobne by
som si netrúfal tvrdiť, že je rovnako dobrá ako CD
Audio, som si ale istý, že sa mu veľmi blíži a prekon-
áva aj MINI DISC od Sony. Naviac MPEG-2 podporuje aj
peťkanálový záznam Dolby Surround a THX, čo mu dáva
nové dimenzie. MP3 umožnuje pochopiteľne aj nižšiu kv-
alitu záznamu, a mono záznam, čo vedie k znížení dato-
vého toku až na 8 kbps (1KB/s)

Dalšia záležitosť, ktorú nesmieme ignorovať, je hardw-
are potrebný na prehrávanie MP3 súborov. Na prehrávan-
ie stačí ľudové Pentium 90 Mhz s 16 MB RAM a 16bitovou
zvukovou kartou.

A neaký ten volný priestor na disku.

Je to ilegálne? Po pravde povedané áno aj nie. Každý
vlastník originálnej kopie by mal mať právo urobiť si
zálohu pre prípadne poškodenie originálu. MP3 pomerne
nový fenomén a ukázal jeho vlastnosti masívni nárast
uživatelov Internetu. Čo dospelo k nelegálnemu vymien-
aniu empétrojok (kauza Napster a ostanté). Na grabova-
nie Audia do MP3 formátu je kopec programov (Audio Gr-
abber,...), ktorých demoverzie si môžte stiahnuť na I-
nternete. Spoločnosti sa snažia vyvinúť nové ochrany
proti kopírovaniu, takže v blýzkej dobe sa môžme dočk-
ať toho, že si to len tak ľahko neprevedieme do digit-
álnej podoby. Na prehrávanie slúžia rôzne prehrávače
(asi najznámejší, najlepší je Winamp, dalej Sonique a
kopa dalších známich aj menej známich).

by: [ d e e o ] [email protected]

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk