referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Sobota, 23. januára 2021
Spoločnosti zaoberajúce sa dodávaním zdravotníckeho softvéru
Dátum pridania: 26.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rajzini
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 488
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
Nemocničný systém signalizácie pre zdravotné sestry pracuje prostredníctvom terminálu nachádzajúceho sa pri posteli pacienta, ktorý sa ním spojí s operátorom. Systém má vopred stanovené poradie smerovania hovorov a každý hovor odosiela vopred určenej zdravotnej sestre. Ak sestra neodpovie v určitom čase, hovor sa presmeruje na ďalšiu, až kým niektorá zo sestier neodpovie. V podnikateľskej terminológii to znamená zvýšenie efektívnosti vďaka optimálnemu využitiu schopností zamestnancov. Pre pacienta to znamená citlivejšiu starostlivosť poskytovanú správnou osobou v správnom čase.
„Budujeme nemocničnú infraštruktúru informačných a komunikačných technológií, vďaka ktorej bude v nasledujúcich desaťročiach možné využívať výhody modernej komunikácie v zdravotníctve," povedal Arve-Olav Solumsmo, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou projektu na rozvoj nemocníc. „Naši dodávatelia nedodávajú len najmodernejšie technológie, ale technológie budúcnosti.“
Riešenie a získané znalosti z nemocnice sv. Olafa sa uplatnia aj v novej nemocnici Nye Ahus v nórskom Osle. Na projekte sa opäť podieľajú spoločnosť HP a jej partneri. Projekt by sa mal ukončiť v roku 2008.
Ďalšou spoločnosťou, ktorá vyvinula v ostatnom období dokonca dva nové informačné systémy je spoločnosť Softec,s.r.o.

Jednou z hlavných úloh Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je zabezpečovať štatistické zisťovania v zdravotníctve a poskytovať zdravotnícke indikátory domácim aj medzinárodným inštitúciám. Nový informačný systém vznikol s podporou Európskej únie v rámci projektu Phare „Posilnenie zdravotníckeho štatistického informačného systému a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ“.
Informačný systém zdravotníckych indikátorov, predstavuje „výrobnú linku“ na projektovanie, zber a vyhodnotenie údajov štatistických zisťovaní a ich poskytnutie vo forme zdravotníckych indikátorov domácim aj zahraničným inštitúciám. Pre NCZI znamená nasadenie nového systému zásadnú zmenu v postupoch realizácie štatistických zisťovaní a včasnom poskytovaní ich výsledkov. Spravodajským jednotkám umožní nový systém zápis štatistických výkazov prostredníctvom internetu a umožňuje dopĺňať systém o nové špecifické výstupy a výstupy podľa aktuálnych potrieb.

Firma Softec vyvinula aj ďalší systém nazvaný EPIS. Dňa 5. 10. 2006 bola usporiadaná záverečná konferencia projektu Phare pod názvom „Posilnenie dohľadu a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike“
Jedným z hlavných cieľov projektu bolo vytvorenie nového informačného systému pre zber a spracovanie údajov o infekčných ochoreniach a harmonizácia dohľadu nad infekčnými ochoreniami s požiadavkami EÚ.

Hlavnými funkciami, ktoré systém EPIS pracujúci v internetovom prostredí pokrýva sú:
• Spracovanie individuálnych prípadov infekčných ochorení
• Spracovanie hromadných hlásení chrípkových a chrípke podobných ochorení
• Systém rýchleho varovania
• Spracovanie sprievodných listov a protokolov laboratórií NRC

Podľa hodnotení účastníkov konferencie je systém EPIS významným prínosom pre Úrady verejného zdravotníctva a bude významnou súčasťou zdravotníckych informačných systémov na Slovensku.
Vedúci projektu EPIS RNDr. Karol Hierweg zo Softecu povedal: „Systém EPIS je zameraný na zber údajov o infekčných ochoreniach a ich následné spracovanie do rozličných výstupov – tabuliek, grafov i máp. Má dve hlavné časti – aplikáciu EPIS a portál EPIS. Súčasťou systému EPIS je i manažérsky IS pre neštandardné analýzy a vyhodnocovanie údajov. Systém EPIS predstavuje zásadnú modernizáciu informačných systémov v Úradoch verejného zdravotníctva SR“.

Systém EPIS je v pilotnej prevádzke a do reálnej prevádzky bol uvedený 16.10.2006.

Technológie na poskytovanie informácií

Nadchádzajúca revolúcia v zdravotníctve sa netýka len medicíny, ale aj využívania technológií na poskytovanie informácií, vďaka ktorým je zdravotná starostlivosť bezpečná, účinná a orientovaná na pacienta.
Donedávna sa všeobecne predpokladalo, že vzdelaný a skúsený lekár alebo iný zdravotnícky pracovník v dobre vybavenom zdravotníckom zariadení bude automaticky poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby najvyššej kvality. Ukazuje sa, že to tak nie je. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti často nemajú dostatočné informácie o kvalite starostlivosti, ktorú denne poskytujú.

Požiadavky na informačné systémy v zdravotníctve majú svoje špecifiká a dnes je možné badať zásadný posun v myslení aj v tomto smere a príklon k tzv. strategickému plánovaniu aj v oblasti informačných technológií.
Trendy, ktoré sú určujúce z pohľadu stanovenia informačnej stratégie:

 trend tzv. digitalizácie medicíny (digitálna obrazová dokumentácia)
 trend tzv. knowledge managementu (znalostné riadenie) – znalostné portály a databázy
 trend elektronickej komunikácie (internej aj externej)
 trend akceptácie štandardov a certifikátov (nielen v rámci požiadaviek EÚ)

Z uvedeného sa dá konštatovať, že pre oblasť informatiky v zdravotníctve sa dajú jasne definovať priority a ciele:

 zvýšiť stabilitu, spoľahlivosť a výkonnosť celej systémovej a aplikačnej infraštruktúry
 maximálne zefektívniť využitie súčasnej aplikačnej a systémovej infraštruktúry
 zvýšiť bezpečnosť spracúvaných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu
 implementovať nové riešenia a technológie jednak s dôrazom na ich pridanú hodnotu pre zdravotnícke zariadenie a jednak s ohľadom na tzv. business logiku implementácie konkrétneho riešenia
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prof. Ing. Július Alexy, CSc. A kolektív; Manažment – Vybrané state; Trenčín 1999, , , , ,
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.