referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Spoločnosti zaoberajúce sa dodávaním zdravotníckeho softvéru
Dátum pridania: 26.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rajzini
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 488
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
Využitie informácií prostredníctvom počítačových sietí – INTERNET

Na získavanie a vyhľadávanie informácií slúži aj medzinárodná počítačová sieť - internet, ktorý sa stal nepostrádateľnou súčasťou určite aj v oblasti zdravotníctva.
Už asi neexistuje človek, ktorý by o internete ani nepočul. Stáva čoraz zaujímavejším médiom na rýchle získavanie informácií, vnútrofiremnú komunikáciu, na firemnú prezentáciu, ponuku produktov, či komunikáciu s klientami a pacientami. Hoci sa internet dočkal záujmu verejnosti len v posledných rokoch, jeho zárodky siahajú do hlbšej minulosti.
V roku 1969 americká agentúra ARPA prepojila navzájom štyri počítače. Sieť slúžila armádnym potrebám. V 80. rokoch 20. storočia sa objavili viaceré počítačové siete – USENET, alebo BINET. Neskôr sa navzájom poprepájali do spoločného systému, ktorý sa začal označovať ako DARPANET. Postupne sa pridávali ďalšie a ďalšie siete a tak vznikol INTERNET, supersieť, ktorá dnes už spája skoro celý svet. Posledná etapa rozvoja internetu začala v rokou 1991. keď sa vydali nejaké právne zákony na komercializáciu interetu. Uživatelia sa začali masovo pripájať.

Internet v súčasnosti zahŕňa cez 8000 počítačových sietí a počet jeho účastníkov sa odhaduje na 80 milónov. Množstvo dát v systéme vzrastá každý mesiac cca 5 – 8 %. Za svoj prudký nárast vďačí internet podnikateľskému sektoru, ktorý si uvedomil možnosti jeho komerčného využitia. Dnes sa v sieti objavuje čaraz viac odborných informácií. Myšlienkou akademickej obce ja využívať internet na výmenu vedeckých poznatkov.
Vzniklo a neustále vzniká množstvo internetových stránok, na ktorých môžeme získať informácie, štatistiky, porovnania, prípadne odborné poradenstvo a výmenu skúseností.
Z najznámejších môžem spomenúť v rámci stránok v sloveskom jazyku UZIS,MZ SR, SZU, SLK, prípadne časopisy v elektronickej podobe ako BMJ, Verejné zdravotníctvo, Lekársky obzor. Z medzinárodných spomeniem WHO,NHS,MEDLINE,CDC,NIH

Informácie, súvisiace so zdravím, patria medzi najčastejšie vyhľadávané informácie na internete a to nielen poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale aj samotnou verejnosťou – pacientami.
Pacienti vyhľadávajú informácie o zdravotnických službách, overujú si dôveryhodnosť poskytovateľov, verejnost vyžaduje kvalifikované informácie o zdravom spôsobe života, o výkonnosti zdravotního systému, o nových objavoch v oblasti medicíny.
Z prieniku zdravotníckej informatiky, verejného zdravotníctva a podnikania sa tak vytvára nová oblasť, týkajúca sa zdravotníckych služieb a informácií, poskytovaných cez internet.
Zo zdrojov o zdraví pre občanov na internete môžme spomenúť napr.:

 eHealth - zdravie na internete - je jednou z desiatich priorít akčného plánu e - Europe, predstaveného v máji 2000. Plán zdôrazňuje strategický význam informačných technológií v správe verejného zdravotníctva. „pre blaho občanov ako spotrebiteľov zdravotníckych služieb i informácií o zdraví.“
Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.
V apríli 2004 bol zverejnený Akčný plán. Zdôrazňuje prioritné opatrenia pre zvýšenie kvality a poskytovania zdravotníckych služieb na internete.
Akčný plán je zameraný na tri prioritné oblasti:

 riešenie spoločných problémov a vytváranie vhodného rámca pre podporu eHealth
 urýchlenie užitočnej implementácie (informácie o informovanosti v oblasti zdravia a prevencie chorôb, podpora používania kariet v zdravotnej starostlivosti, atď.)
 spolupráca a monitoring (šírenie osvedčenej praxe, benchmarking, medzinárodná spolupráca)

„Musíme začať posilňovaním spolupráce medzi nemocnicami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v celej Európe. Nepotrebujeme jednotný systém, to isté pre každého; potrebujeme rozličné, no interoperabilné systémy. Univerzity i priemysel by mali plne oceniť enormný potenciál, ktorý ponúka e-health, a spolu s regiónmi by sa mali zaviazať k rozvoju nástrojov e-health,“ uviedla členka mestskej rady mesta Norbotten Agneta Granström na konferencii Zhromaždenia európskych regiónov.

Organizácia európskych spotrebiteľov (BEUC) upozorňuje na skutočnosť, že je často nemožné zabezpečiť spoľahlivosť a kredibilitu informácií na internete. Zároveň navrhuje, že pacienti by mali mať možnosť prístupu do svojej osobnej databázy zdravotných informácií, aby mohli upravovať alebo vymazať svoje osobné údaje.

Združenie lekárnikov EÚ (PGEU) vyzýva národné a európske autority, aby pomohli lekárnikom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozvíjať výhody a príležitosti, ktoré ponúka intenzívnejšie využívanie internetu a rozvoj aplikácií e-health. Základom je, aby mali lekárne prístup k všetkým relevantným informáciám."

Na Slovensku sa hlavným zriaďovateľom eHealth stalo Ministerstvo zdravotníctva, ktoré iniciovalo nový program pod hlavičkou Nové zdravotníctvo. Veľká pozornosť v ňom bola venovaná európskym eHealth víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestovná mapa a Akčný plán na rok 2006.
„Informatizácia zdravotníctva je v súčasnosti základným trendom, ktorý nielenže determinuje spôsob rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva, ale výrazne ovplyvní zdravotníctvo ako celok."
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prof. Ing. Július Alexy, CSc. A kolektív; Manažment – Vybrané state; Trenčín 1999, , , , ,
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.