Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Von Neumannov počítač

Von Neumannov počítač
-von Neumannova schéma bola navrhnutá r. 1945 americkým matematikom Johnom von Neumannom ako model samočinného PC
-tento model s istými výnimkami zostal zachovaný dodnes
-skladá sa z 5 častí:

  1. operačná pamäť - slúži k uchovaniu spracovávaného programu, dát...
  2. RJ/ALJ - Riadiaca jednotka/Aritmeticko-logická jednotka - jednotka prevádzajúca všetky aritmetické výpočty a logické operácie
  3. vstupné zariadenie - určené na vstup programu a dát
  4. výstupné zariadenie - určené pre výstup výsledkov, ktoré program spracoval

-princíp činnosti: do operačnej pamäte sa pomocou vstupných zariadení cez ALU umiestni program, ktorý bude vykonávať výpočet; rovnakým spôsobom sa do operačnej pamäte umiestnia dáta, ktoré bude program spracovávať; prebehne vlastný výpočet, pričom jednotlivé kroky vykonáva ALU; táto jednotka je v priebehu výpočtu spolu s ostatnými modulmi riadená radičom PC; medzivýsledky sú ukladané do operačnej pamäte; po skončení výpočtov sú výsledky poslané cez ALU na výstupné zariadenie


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk