referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Informácie okolo nás
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ladybeatle
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 800
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Informácie

-fakty, skúsenosti a vedomosti, ktoré ľudstvo zbiera, zaznamenáva, spracúva a odovzdáva ďalej; informácia je správa, ktorá adresáta o niečom poučí alebo oboznámi
-zaznamenávanie informácií: v minulosti - kresby v jaskyniach; hlinené tabuľky; hierogrify na papyrusoch; so vznikom kníhtlače súvisí zaznamenávanie na papier; magnetické pásky, videopásky, disky, diskety, CD, ... - od kníh sa líšia kapacitou; umožňujú dokumenty spracovávať, opravovať, kopírovať, posielať e-mailom …
-informácie: analógové - tie, ktoré vnímame zmyslami - zvuk, svetlo
digitálne - číslicové informácie; predstavujú postupnosť núl a jednotiek
-základná jednotka informácie - bit (bit) - môže nadobúdať 1 zo stavov: 1 - stav s prúdom; 0 - stav bez prúdu
-počet rôznych kombinácií, stavov, ktoré môžeme vyjadriť bitmi je v=2n; n - počet bitov
-1kB = 210 = 1024 bitov
1MB = 220 bitov
1GB = 230 bitov
-byte (bajt) - kombinácia 8 bitov

-údaj - informácia uložená do PC; postupnosť núl a jednotiek

šifrovanie

-šifry používame, ak chceme utajiť obsah informácie
-príklad šifrovania textu: na hárok papiera nakreslíme 64 políčok, vystrihneme z nich 16 štvorčekov; vznikne sieťka; sieťku položíme na čistý list papiera; cez vystrihnuté štvorčeky napíšeme prvých 16 znakov správy; sieťku otočíme o 90° a napíšeme ďalších 16 znakov; zopakujeme ešte 2 krát; na hárku papiera vidíme len znaky, ktoré nám nedávajú zmysel; dešifrovať správu môžeme pomocou takej istej sieťky

kódovanie

-priradenie určitého znaku k jednej kombinácii bitov
-kód - predpis, podľa ktorého sa znaky priraďujú kombinácii bitov
-kódujeme pomocou ASCII kódu (American Styndard Code for Information Interchange); ASCII - 8 bitový (zakódujeme 256 znakov) - každému znaku je priradená kombinácia ôsmich bitov; je vhodný na kódovanie textov; nie je vhodný na počítanie s číslami (na vyjadrenie n-miestneho čísla potrebujeme n-bytov)
-pre Európu UNICODE - 16 bitový (216 znakov)

číselné sústavy

-na kódovanie používame sústavy
-existuje nespočetné množstvo sústav
-najčastejšie používané:

druh číselnej sústavypočet znakovznakyzáklad sústavy
desiatková100; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 910
dvojková20; 12
osmičková80; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 78
šestnástková160; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A(10); B(11); C(12); D(13); E(14); F(15)A7

-prevod z dvojkovej do desiatkovej: 1011112 = 1.20 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 0.24 + 25 = 4710
-prevod z desiatkovej do dvojkovej:47:2 = 23zv.1
23:2 = 11zv.1
11:2 = 5zv.1
5:2 = 2zv.1
2:2 = 1zv.0
1:2 = 0zv.14710 = 1011112
-prevod z osmičkovej do desiatkovej: 7318 = 1.80 + 3.81 + 7.82 = 1 + 24 + 448 = 47310
-prevod z desiatkovej do osmičkovej:473:8 = 59 zv.1
59:8 = 7 zv.3
7:8 = 0 zv.7 47310 = 7318
-prevod zo šesnástkovej do desiatkovej: 7EA16 = 10.160 + 14.161 + 7.162 = 10 + 224 + 1792 = 202610
-prevod z desiatkovej do šesnástkovej:2026:16 = 126zv.10
126:16 = 7zv.14
7:16 = 0zv.7202610 = 7EA16


Zvuk a obraz

-digitalizácia - z angl. digit = číslica; je to proces, ktorým prenášame do PC údaje z reálneho sveta; ide vlastne o prevedenie - zakódovanie údajov (farieb, zvuku, obrazu) do čísel, ktoré si PC dokáže zapamätať a manipulovať s nimi a ktoré nám potom ponúka v požadovanej forme

rastrová grafika

-bitmapová grafika
-rastrový obrázok (bitová mapa) je tvorený veľkým počtom bodov, ktoré dávajú dokopy požadovaný obrázok
-prevažne sa používa pre fotografie
-najpoužívanejšie formáty: jpeg, gif, bmp
-tento formát je náročný na zaberanie miesta => komprimácia
-rozlíšenie sa dá iba zmenšovať; každým zväčšením obrázok stráca na kvalite
-rastrové editory: Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Skicár

vektorová grafika

-vektorový obraz je poskladaný z grafických objektov, napr.: z úsečiek, kriviek, kružníc
-všetky časti obrázka sú ľahko editovateľné a obrázok nezaberá veľa miesta
-vytvorené vektorové objekty sa dajú ľubovoľne zväčšovať a zmenšovať, bez straty kvality
-nie je vhodná pre fotografie
-vektorové editory: Corel Draw, Adobe Illustrator

obrázky

-jpg- rastrový formát s veľkou stratovou kompresiou
- vhodný pre fotky
- pri komprimácii sa vypúšťa všetko nadbytočné
- pomer kompresie 1:20 pri dobrej kvalite
-gif- ukladá obrázky v 256 farbách
- menej vhodný pre fotky
-bmp- bitová mapa
- zaberá veľa miesta preto je vhodná komprimácia v inom formáte

zvuk

-zvuk sa šíri v tvare vĺn => zvuk je analógový (spojitý)
-ak chceme takúto analógovú vlnu digitalizovať a pracovať s ňou na PC, je potrebnú zvuková karta, ktorá obsahuje A/D D/A prevodníky (analógovo/digitálny)
-proces digitalizácie zvuk. vlny pomocou zvuk. karty - samplovanie
-digitálna forma je objemná, preto je vhodná komprimácia
-wav- tieto súbory môžeme upravovať
-mp3- spája zvuk a video
- pri kompresii sa odstráni to, čo ľudské ucho nepočuje
-MIDI- slúži na komunikáciu medzi PC a hud. inštrumentami
- nie je vhodný na nahrávanie ľudského hlasu

video

-obraz aj zvuk z kamery sa vedie do zvláštnej karty, kde sú A/D D/A prevodníky
-digitalizované dáta sa komprimujú
-mpeg- vypúšťajú sa údaje o rovnakých častiach a zaznamenávajú sa iba zmeny
- komprimácia trvá dlho a neumožňuje editáciu videa
-avi
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.