referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Grafika v pascale
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ladybeatle
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 718
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Grafika

grafika v Pascale

-príkazy na kreslenie sú uložené v unit grafika
-unit grafika zavoláme pomocou príkazu uses grafika v časti deklarácií
-Line (x1,y1,x2,y2 :integer) ................úsečka
-Rectangle (x1,y1,x2,y2 :integer) .......obdĺžnik
-Circle (x,y,r :integer) .......................kružnica
-SetColor (color:byte) .......................farba objektu
-SetBgColor (color:byte) ..................farba pozadia
-SetPenWidth (hrúbka:integer)..........hrúbka pera
-FilledCircle (x,y,r :integer)..............vyplnená kružnica
-vyplnená plocha
-PutPixel (x,y,farba:integer)..............bod
-Dot (x,y:integer)...............................bod s hrúbkou pera, ktorú predtým zadefinujeme
-GetColor...........................................zistí farbu bodu (farba:=getcolor (x,y)


Zvuk

-súčasť unit grafika
-sound (výška tónu) - definovanie zvuku; zapne generátor zvuku na zadanú frekvenciu
-nosound - skončí zvuk
-delay (čas) - pauza (čas = sekunda.1000)


CRT

-unit - samostatne vytvorený program, ktorý obsahuje nástroje na tvorbu programov; previazanie s programom zabezpečujeme slovkom uses
-unit crt - obsahuje nástroje na prácu so vstupom a výstupom v textovom režime
-ClrScr - vymaže celú obrazovku
-TextBackground - nastavenie farby podkladu (1-7)


Náhodné hodnoty

-random (n)
-vyberie náhodné celé číslo od 0 po n-1; toto číslo sa dosadí na miesto, kde sme použili príkaz random
-aby program nevyberal vždy to isté číslo, použijeme príkaz randomize - uvedieme ho vždy na začiatku programu


Spracovanie vstupov z klávesnice

-keypressed - logická funkcia, ktorá má hodnotu true v prípade, ak bol stlačený nejaký kláves; v ostatných prípadoch má hodnotu false
-deklarácia: KeyPressed : boolean
-readkey - funkcia, ktorá prečíta znak stlačeného klávesu z klávesnice (bez jeho výpisu na obrazovku) a určí jeho kód; funkcia čaká na to, kým stlačíme nejaký kláves, a potom určí jeho kód


Podprogramy

-Pascal umožňuje vytvárať samostatné časti programov zvané podprogramy
-používame ich:
1.ak sa v programe vyskytuje úplne rovnaká postupnosť príkazov viac krát na rôznych miestach
2.ak chceme zvýšiť prehľadnosť
3.ak sa v programe vyskytuje viac krát podobná postupnosť odlišujúca sa iba parametrami
-podprogram môže byť procedúra alebo funkcia

funkcia

-je podobne ako procedúra podprogram
-podobne ako procedúry umožňujú sprehľadniť program
-výsledkom je nejaká hodnota, ktorú v hlavnom programe ďalej použijeme
function meno_funkcie (parametre:typ premennej):typ_výsledku;
Begin
príkazy
End;

-telo funkcie musí obsahovať aspoň jeden priraďovací príkaz s identifikátorom funkcie na ľavej strane; hodnota, ktorá bola identifikátoru priradená ako posledná, je výslednou hodnotou danej funkcie
meno_funkcie: = výraz;
-týmto priraďovacím príkazom určujeme, akú hodnotu má vrátiť funkcia po svojom vykonaní
-funkcia môže obsahovať parametre, ale môže byt' aj bez parametrov

procedúra

-čiastkový algoritmus, ktorého výsledkom nemusí byť 1 hodnota
-aby sme ju mohli používať musíme ju deklarovať
-má meno s v programe ju aktivujeme jej menom
-rozdelenie:
1.procedúry bez parametrov a lokálnych objektov
procedure meno;
BEGIN
príkazy;
END;
2.procedúry bez parametrov s lokálnymi objektmi
- v bloku možno deklarovať objekty platné iba v tele procedúry
procedure meno;
var P:real;
BEGIN
príkazy;
END;
3.procedúry s parametrami
- parameter volaný hodnotou alebo volaný odkazom (referenciou)
- definujeme ich tak, že parameter uvádzame za názvom procedúry v zátvorkách, pričom najskôr uvedieme meno
parametra a potom za dvojbodku jeho typ
- procedúry môžu mať aj viac vstupných parametrov; pri volaní procedúr s viacerými parametrami musíme dávať
pozor na poradie týchto parametrov- musí byť zhodné s poradím, akom sme parametre definovali v hlavičke
procedúry
- pri volaní procedúry uvedieme jej identifikátor a parametre
- procedure meno procedúry (parameter:typ);
- procedure ton (frekvencia:integer); napr.: chceme zahrať tón "f' s frekvenciou 349Hz, procedúru tón zavoláme
ton (349) - parameter s volanou hodnotou alebo ton (f), ak sme predtým definovali konštantu f s hodnotou 349 –
parameter s referenciou

-lokálna premenná - existuje iba počas vykonávania podprogramu; v hlavnom programe ich nemáme definované
-globálna premenná - použitá v hlavnom programe; môžeme ju použiť aj v podprograme

-rozdiel medzi procedúrou a funkciou je v tom, že funkcia vracia hodnotu a môže sa použiť priamo vo výrazoch; procedúra sa vyvolá príkazom volania procedúry a vykoná jednu alebo viac inštrukcií; funkcia na rozdiel od procedúry dáva ako výsledok iba jedinú hodnotu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.