referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Príkazy vstupu a výstupu
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ladybeatle
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Príkazy vstupu a výstupu v Pascale

príkaz výstupu

-príkaz výstupu umožňuje zobrazenie spracúvaných údajov - medzivýsledkov, výsledkov, ako aj zobrazenie komentárov pre lepšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť komunikácie s počítačom
-zamerajme sa zatiaľ iba na alfanumerický výstup prostredníctvom obrazovky monitoru - štandardná súčasť Pascalu; môže mať jeden s nasledujúcich tvarov :
write (zoznam položiek oddelených čiarkami);
writeln (zoznam položiek oddelených čiarkami);
-položka môže byť konštanta, premenná alebo výraz príslušného typu
-výsledkom príkazu write je vypísanie konkrétnych hodnôt položiek tesne za sebou a ponechanie kurzora v tom istom riadku
-príkaz writeln má ten istý efekt s rozdielom, že nakoniec sa odriadkuje, t.j. kurzor sa premiestni na ďalší riadok a čaká na ďalší príkaz výstupu
-obrazovka monitoru má v TP v tzv. alfanumerickom móde 25 riadkov po 80 znakov
-program automaticky prenesie ďalšie zobrazované znaky na nový riadok, ak ich počet presiahne 80
-ak má byť na obrazovke zobrazených viac ako 24 riadkov, všetky zobrazené riadky sú „rolované“ smerom nahor, pričom obsah najhornejších je zabudnutý
-základný tvar príkazu write je write (p) kde write je identifikátor štandardnej procedúry, p je parameter; parameter môže mať jeden z tvarov:
a)h - výraz reprezentujúci výstupnú hodnotu
b)h : pz - pz je výraz reprezentujúci počet znakov výstupu, h ako v a)
c)h : pz : pdm - pdm je výraz reprezentujúci počet desatinných miest výstupnej hodnoty, h a pz ako v b)
-výraz pz a pdm musia byť typu integer; výraz h reprezentujúci výstupnú hodnotu môže byť typu: char, reťazec, real, integer, boolean
-jedným príkazom write možno zapísať do výstupného súboru output viac hodnôt; používame na to všeobecný tvar príkazu write: write (p1, p2,..., pn) kde p1, ..., pn sú parametre definované rovnako ako pri základnom tvare príkazu write
-realizácia: do výstupného súboru output sa postupne zapíšu hodnoty určené parametrami p1, p2 ..., pn
-príkaz write (p1, p2, ..., pn) je ekvivalentný s postupnosťou príkazov ktoré sa realizujú bezprostredne za sebou:
write (p1) ;
write (p2) ;
:
:
write (pn) ;


príkaz vstupu

-zabezpečuje voľbu vstupných hodnôt premenných užívateľom programu
-v Pascale môže mať tvar:
read (zoznam premenných oddelených čiarkami);
readln (zoznam premenných oddelených čiarkami);
-rozdiel medzi nimi je predovšetkým v tom, že kurzor zobrazujúci miesto komunikácie pri príkaze read zostáva v tom istom riadku (môže tam byť aj viac údajov), pri readln odriadkuje
-významne sa odlišuje ich funkcia pri práci so súbormi.


deklarácia premenných

-na rozdiel od algoritmu musí byť na začiatku programu v Pascale určené, s akými objektmi (premennými) má program pracovať; slúži to na vytvorenie príslušných pamäťových miest

-typ údajov - množina prípustných hodnôt, operácií a funkcií, pomocou ktorých tieto hodnoty spracúvame; napr. integer, boolean, string, real...)
-deklaráciu (definovanie) premenných s určením ich typu udávame za hlavičkou programu s tým, že tam uvedieme slovíčko var, za ním premenné oddelené čiarkami, potom dvojbodku, typ údajov a bodkočiarku
napr.: Program meno;
var a, b, x, z: integer;
i, j, k: typ údajov;
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.