referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Analýza problémov a bariér prístupu k informáciám
Dátum pridania: 20.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pluto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 039
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

2.2 Aspekt prístupu k odborným informáciám a vzdelaniu

Odborná komunikácia sa deje v rámci množstva rôznych fór, konferencií, diskusií v rámci tried a prostredníctvom elektronických a tlačených publikácií.

Knižnice majú povinnosť sledovať prístup k materiálom chráneným autorským právom, najmä knihy a licencované databázy.

2.3 Problematika práva, etiky a filozofie

Podstatou je, že otvorený prístup musí byť vyvážený s právom na súkromie a chránený pred cenzúrou. Pri distribúcii informácií musia byť uplatnené etické a právne princípy.
Pre právnu ochranu digitálnych informácií existujú príslušné odporúčania. Rolu hrajú i etické aspekty vzťahujúce sa na informačných profesionálov (profesná etika, kódexy – ALA) a napríklad aj sieťová etika diskusných skupín a pod.

2.4 Vládne informácie

Informácie vládnych stránok z oblasti zdravia a vedy boli premiestnené, zmenené, alebo odstránené. Týka sa to aj mnohých knižničných asociácií a neziskových organizácií. Dôvodom stiahnutia týchto online materiálov boli v nich obsiahnuté informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti a tzv. nezdôvodnených dát (unsubstantiated data).
Podľa informačnej politiky americkej vlády by mali knihovníci spolupracovať s vládnymi agentúrami v poskytovaní vládnych informácií verejnosti. Taktiež by sa mali knihovníci uistiť, že federálne agentúry uchovávajú archívne kópie elektronicky distribuovaných materiálov.

Rozporom je národná bezpečnosť verzus sloboda informácií, čo vyvoláva konflikt v informačnej politike štátu.
V roku 2000 realizovali USA štúdiu E-governmentu. Analyzovali štátne a federálne informačné úrady a úroveň vládnych web stránok. Zisťovalo sa percento web stránok, ktoré umožňovali prístup znevýhodneným občanom, či poskytovali jazykové mutácie a či zohľadňovali právo na súkromie.

Výsledkom bolo zistenie, že je potrebné začať využívať modernejšie technológie pri tvorbe web stránok a výhody internetu. Len málo stránok ponúkalo prístup handicapovaným alebo nie anglicky hovoriacim, stránky neboli dobre zabezpečené a nezohľadňovali politiku súkromia. Len pätina stránok poskytovala online služby. Následne boli vypracované odporúčania, ktoré poukazovali na štandardy, poznatky z oblasti web designu a tvorbu dobre organizovaných a štruktúrovaných web stránok budúcnosti. Ďalej tieto úrady mali aktualizovať a zaradiť všetky telefónne a e-mailové kontakty spolu s adresami a zvýšiť prístupnosť svojich web stránok.

2.5 Knižničná politika

Mala by zohľadniť potenciálne bariéry a ponúknuť poradenstvo z hľadiska možností knižnice maximalizovať prístup k informáciám. V tejto oblasti sa preferuje školenie personálu, posilnenie politiky knižnice a vzdelávanie rodičov.
Podľa ALA by však knižnice či knihovníci nemali zamietnuť alebo limitovať prístup k informáciám z elektronických zdrojov z dôvodu ich kontroverzného obsahu ani z dôvodu osobných postojov knihovníka.
Okrem iného majú knižnice povinnosť poskytovať prístup k vládnym informáciám v elektronickej forme.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.